Velkommen til Tysværvegen 1262!

Tysvær - Aksdal

Regulert boligområde på Mjåsund til salgs

Prisantydning:
 4 000 000
Eiendomstype:
Næringstomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  4 000 000
Eiendomstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Tomt
20000 m²
Kommune
Tysvær
GNR
2
BNR
2
Oppdragsnr.
1-0373/21
Finnkode
234141674

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Tomtefelt beliggende i nærhet til ny batterifabrikk med 600-2000 nye arbeidsplasser. Dette vil gi et stort behov for boliger i området og dette området er kanskje det eneste som er regulert for formålet.

Regulert tomteområde på Mjåsund i Tysvær. Tomten ble regulert i 2015.
Eiendommen skal fradeles ifm salg og arealet som selges er regulert boligareal tilhørende gnr. 2 bnr. 2.

-Regulert område grenser til etablert boligfelt
-Ca. 13.770 m2 regulert til konsentrert boligområde
-Utnyttelsesgrad på 50 % inkl. parkering
-Noe areal (ikke boligareal) tilhørende regulering ligger på Tysvær Kommune sin eiendom
-Ca. 20 dekar regulert areal selges (nøyaktig areal ved oppmåling)
-Regulert areal selges slik tomten fremstår
-Hytte til sjø har veirett over eiendommen
-Sentral beliggenhet ift Rogfast og T-forbindelsen

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger i Mjåsund i Tysvær, med kort vei via T-forbindelsen til haugesund og Karmøy. Sentral plassering nær Stavanger når Rogfast er utbygd. Beliggende i nærheten til planlagt batterifabrikk i Gismarvik.

+- Omkostninger

100 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
101 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen er i hovedsak regulert til konsentrert bustadområde. Interessent må sette seg inn i gjeldende regulering før bud inngis. Interessent må selv avklare direkte med kommunen forhold de ønsker avklart, før bud inngis. Eiendommen som selges eier ikke hele det regulerte området.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?