Velkommen til Stadionvegen 35!

Etne - Etne

Konsertlokale, pub, restaurant og underholdningsområdet Old River Saloon til salgs

Prisantydning:
 5 000 000
Eiendomstype:
Kombinasjonslokale
Bruttoareal:
690 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  5 000 000
Eiendomstype
Kombinasjonslokale
Eierform
Selveier
Byggeår
1999
Bruttoareal
690 kvm.
Kommune
Etne
GNR
32
BNR
6
Oppdragsnr.
1-0065/23
Finnkode
298658884

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Old River Saloon er et av de største og mest kjente konsertstedene på Haugalandet. Opp gjennom årene har mange av Norges mest kjente artister stått på scenen der, som Hellbillies, Kurt Nilsen, Odd Nordstoga, Vassendgutane, Vinni, CC Cowboys, Morten Abel, Paal Flaata, Stavangerensemblet, Stavangerkameratene, Vassendgutane, Gunslingers, Staut, Rotlaus, Vestlandsfanden, Staysman etc. Til sammen kan saloonen ta 800-1000 gjester når hele arealet, både ute og inne, tas i bruk til konserter.

Old River Saloon satt Etne på kartet med sine utallige konserter og underholdning helt tilbake til 1999 og frem til i dag. Nåværende eier har konsentrert driften om å arrangere konserter og pubkvelder, samt noen lukkede arrangement. Saloonen har fullt utrustet storkjøkken med serviser og bestikk etc, og det ligger til rette for å utvide driften til å inkludere matservering og catering samt firma- og blåturer, samarbeid med reiselivsaktører, møter, konferanser, julebord etc.
Eiendommen søker ny eier som kan videreføre det som er bygd opp over mange år, evt i kombinasjon med annen aktivitet.

-Byggeår 1999 og påbygd senere
-Ca. 690 m2 bygg på ett plan + kryploft.
-Inneholder billettbodene, saloon/bar, storkjøkken, kjølerom, 2 x wc til terrasse, h/d-toaletter/hcp-wc, saloon/bar/konsertarena, diverse lager, vaskerom, backstagelokale m/wc, personal wc og kontor. Delvis overbygd terrasse til barområde og inngjerdet uteområde.
-Totalt har det vært ca 900-1000 personer samtidig i lokalene.
-Salooneiendommen skal fradeles ifm salg. Se salgsoppgave som viser omtrentlig tomteareal som følger med ved salg.
-Overtakelse etter at eiendommen er fradelt og nødvendige rettigheter tinglyses.
-Nymalt kledning på bygget. Panner på tak.
-Det meste av inventar medfølger etter nærmere avtale (avklares evt i bud).

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger i Etne sentrumsområde. Like ved bl.a boliger, næringsområde, idrettsanlegg og kulturhus.

+- Omkostninger

125 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
126 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Avsatt i kommuneplan til kombinert bebyggelse og anleggsformål.
Ligger i område regulert til næring/bolig (BF4).
Utdrag reguleringsplan:
Område for næring/bustad (BF4) skal kunne nyttast til bevertning, utleige og anna lettare næringsdrift. Næring knytt til hestehald skal kunne drivast i området. Bustader og utleigebustader knytt til næringsaktiviten i området kan også førast opp. For eventuelle bustader i området skal føresegnene for bustadområde følgjast. Maksimal mønehøgd for næringsbygg er 8 m. Takform kan vurderast. Sjå §2 pkt 1.
Kommunen har i 2023 invitert til idémyldring om en plan for hvordan en kan best bruke området i sentrum for idrett, kultur og fritid («kulturaksen»). Interessent må selv sjekke med kommunen hvor langt dette arbeidet er kommet og hva status er ift denne eiendommen.

Det foreligger en områdeanalyse for eiendommen/området, som interessent må sette seg inn i, samt reguleringsbestemmelser. Eiendommen ligger i område for kulturmiljø og flomfare. Se vedlegg til salgsoppgave.

+- Energimerking

Det foreligger ikke energiattest for eiendommen. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G. Det ligger enkelt til rette for installasjon av varmepumpe i bygningen.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?