Velkommen til Raglamyrvegen 29!

Haugesund - Raglamyr

Næringstomt sentralt på Raglamyr til salgs.

Prisantydning:
 5 500 000
Eiendomstype:
Næringstomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  5 500 000
Eiendomstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Tomt
2629 m²
Kommune
Haugesund
GNR
36
BNR
616
Oppdragsnr.
1-0189/21
Finnkode
219191291

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Næringstomt beliggende i søndre del av Raglamyr. I et område med produksjon, handel og lagervirksomheter. Det er sjelden mulighet til å sikre seg en tomt så sentralt da det meste er utbygd.

Tomten er på 2.629 m2. Tomten er asfaltert/gruset og det står en brakkerigg på eiendommen som følger med. Brakkerigg er tilkoblet 400 v, vann og avløp og har fungert som pauserom. Brakkerigg kan benyttes f.eks i forbindelse med bygging på eiendommen.
Eiendommen har god adkomst for kjøretøy.

Det foreligger rammetillatelse fra september 2019 på nybygg til industri/verksted og kontor. Totalt areal på 560 m2. Kjøper står fritt til å omsøkt til egnet bygg, evt benytte seg av rammetillatelse. Rammetillatelsen har en gyldighet på tre år.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på Raglamyr, i søndre del. Sentral beliggenhet i Haugesund, til E134/E39 og T-forbindelsen.

+- Omkostninger

137 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
138 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Kommuneplan går foran gjeldende reguleringsplan, dersom det er avvik mellom planene. I kommuneplanen ligger tomten med følgende bestemmelse:
Områdene er avsatt til industri og lager. Områdene kan også romme salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer. Ikke- plasskrevende varer som naturlig tilhører de nevnte plasskrevende varegruppene, tillates solgt på maksimalt 15 % av salgsarealet, begrenset oppad til 1000 m2 BRA (bruksareal). Etablering av arbeidsplassintensive og publikumsrettet virksomhet skal ikke tillates i disse områdene.

Gjeldende reguleringsplan sier en utnyttelse til industri, kontor, forretning.

Interessent plikter å sette seg inn i gjeldende reguleringsforhold før bud inngis.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?