Velkommen til Padlane Aust!

Regulert boligtomteområde i etablerte og naturskjønne omgivelser

Prisantydning:
 4 000 000
Eiendomstype:
Næringstomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  4 000 000
Eiendomstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Tomt
24151 m²
Kommune
Tysvær
GNR
18
BNR
84
Oppdragsnr.
1-0405/20

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Tomtene ligger i naturskjønne omgivelser. To minutt fra barneskole og barnehage og kort avstand til Førlandsfjorden. Gang- og sykkelveg til skole og barnehage. Det er i senere år utbygd et nytt boligfelt som grenser til tomteområde. Dette områder er en videreføring av eksisterende boligfelt.

To tomteområder regulert for frittliggende og konsentrert bebyggelse beliggende ved siden av hverandre.

Gnr. 18 bnr. 84:
-12.941 m2
-Går fra Førlandsvegen og østover mot Padletjørna (vann).
-Regulering B4/B5 (frittliggende boligbebyggelse) og K3/K4/K5 (konsentrert småhusbebyggelse)
-Tomten må opparbeides

Gnr. 19 bnr. 146:
-11.210 m2
-Går fra Førlandsvegen og østover mot Padletjørna (vann).
-Regulering B4/B5 (frittliggende boligbebyggelse) og K3/K5 (konsentrert småhusbebyggelse)
-Tomten må opparbeides. Det er tilført eiendommen noe masser, som er synlige på tomten. Se info i salgsoppgave vedr. masser.

I forbindelse med opparbeidelse og utbygging av tilstøtende boligfelt, er det en viderføring av infrtruktur fra dette område iht regulerinsplan.

+- Beliggenhet

Tomteområde ligger på Padlane, ved siden av eksisterende boligfelt. Tomteområde beliggende i naturskjønne omgivelser. Ca 6 min fra Aksdal og 15 minutt fra Haugesund.

+- Omkostninger

100 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
404,- Attestgebyr
———————————-
101 574,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Tomteområde er i hovedsak regulert til konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende boligbebyggelse. Kjøper må sette seg inn i gjeldende reguleringsplan med bestemmelser før bud inngis. Kommuneplanens bestemmelser om lekeplasser vil gjelde for utbygging av eiendommer innenfor reguleringsplanen for Padlane Aust.

+- Adkomst

Fra E-39 tar du av østover mot Førland. Følg så FV 780 frem til en får boligfeltet på Padlane på venstre side, rett etter nybyggfeltet.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?