Velkommen til Padlehaugen 46!

Tysvær - Padlane

Byggeklar utsiktstomt på over 700 kvm - På en høyde

Prisantydning:
 1 100 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 100 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
711 m²
Kommune
Tysvær
GNR
18
BNR
101
Oppdragsnr.
1-0266/23
Finnkode
319362648

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Tomten ligger meget fint på en høyde med flott utsikt til det omkringliggende området. Tomten er byggemodnet, planert og klargjort for enebolig du har drømt om. Meget barnevennlig boligområde og med en beliggenhet i enden av feltet uten gjennomgangstrafikk. Her har man mange muligheter man kan bygge alt på ett plan eller et større hus om ønskelig. Man kan bygge garasje opptil 50 kvm. Bebygget areal må ikke overstige 30% (Ikke inkludert carport/garasje). Kontakt megler for mer info.

+- Beliggenhet

Eiendommen har fin beliggenhet på Padlane Aust. Her bor en i rolige og naturskjønne omgivelser med kort vei til skole og barnehage. Nyere boligfelt med mange barn og aktiv vel forening. De som er så heldige å få bo her, trives godt og området som helhet er en nydelig plass å vokse opp i. Ta turen og se selv, dette er en meget fint plassert tomt.

+- Omkostninger

50 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
62 875,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen omfattes av følgende planer:
Kommunedelplaner:
– Plankart 1 Aksdal – Førre Kommuneplan, ID 201502. Delareal: 206 m2 Arealbruk: Friområde, framtidig. Delareal: 711 m2 Hensynssone R3_H910 Padlane aust. Delareal 505 m2 Arealbruk: Boligbebyggelse, framtidig.

Reguleringsplaner:
Padlane aust ID 201206. Eldre regulering. Delarel 711 m2. Formål: Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse.

Tomten foran, gnr. 18 bnr. 114, er regulert til boligformål og her må man påregne at det på et tidspunkt bygges.

Reguleringsbestemmelser:
– Tillatt bebygd areal skal ikke overstige BYA =30 % (Ikke inkludert carport/garasje)
– Bygningene tilpasses eksisterende terreng og nabobebyggelse.
– Garasje skal ha maks BYA=50 m2
– Bebyggelsens gesims- / mønehøyde skal ikke overstige 6,0 og 8,5 meter
– Takvinkel skal være mellom 23° og 35°ved saltaksløsning.
– Ved pulttak eller flatt tak skal høyeste gesims ikke overstige 7,5 meter.
– Det skal avsettes min. 2 p-plasser pr. bolig. Ved sekundærleilighet skal avsettes 1 p-plass i tillegg.
– Minste uteoppholdsareal (MUA) være 50m2 pr. boenhet. Hver boenhet skal ha min 5m2 privat uteareal.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Adkomst

Fra E-39 tar du av østover mot Førland. Følg så FV 780 frem til en får boligfeltet på Padlane på venstre side.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Kjøper er kjent med følgende anmerkninger av betydning som foreligger på eiendommen: Byggeklausul til Byggefirma Bjelland og Lilleskog AS

Kontakt

Georg Berg

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
georg@meglerhuset-rele.no
Telefon
97951200

Lurer du på noe?