Velkommen til Djupastø 15B!

Haugesund - Haugesund

Haugesund - Sjelden boligtomt 6 m fra Karmsundet - Unik nærhet til sjøen - Spektakulær sjøutsikt - 50% utnyttelsesgrad!

Prisantydning:
 3 190 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
05.10.2023 16:15 - 16:45
Legg til i kalender

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  3 190 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
431 m²
Kommune
Haugesund
GNR
36
BNR
694
Oppdragsnr.
2-0165/23
Finnkode
319634187

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Rolig i enden av veien, helt ned mot sjøen og Karmsundet, ligger denne tomten 6 m fra sjøen. I Djupastø 15 B vil en bo med en herlig nærhet til sjøen, det maritime og med spektakulær sjøutsikt fra både tomten og din nyoppførte funkisbolig.

En sjelden tomt – Ikke la muligheten gå deg hus forbi! Det er ikke ofte det kommer for salg en byggeklar tomt for enebolig til Karmsundet med detaljregulering fra 2016, og som har nyopparbeidet kai/strandpromenade med mulighet for båtfester/utliggere.

Utdrag fra reguleringsplan: Tomten tillates bebygd 50% (BYA), over 3 etasjer inkludert kjeller/loft, det kan tillates sekundærleilighet og takterrrasser kan etableres over 1. og 2. etasje.

Djupastø ligger sentralt plassert på Haugalandet med kort avstand til Haugesund sentrum, Raglamyr og Norheim.

+- Beliggenhet

Tomten ligger sentralt plassert på Haugalandet med kort kjøreavstand til både Haugesund sentrum, Norheim og Raglamyr. En passerer populære Sakkastadhaugen og fortsetter veien nedover mot sjøen tilDjupastø.

En sjelden beliggenhet! Det er kun ca. 6 m med strandpromenade som skiller boligtomten fra sjøen og Karmsundet. Her vil en bo med en herlig nærhet til sjøen, det maritime og det yrende båtraffikken i sundet.

På både værharde og solskinnsdager, vil det fra egen bolig og gjennom en av de mange vinduene, lages et fantastisk bilde. Utsikten vil også kunne nytes fra bakkeplan, tomten og på de terrassene eneboligen vil inneha.

I Djupastø bor en tilbaketrukket fra trafikken og i gate med lite gjennomgangstrafikk. Tomten ligger vendt mot vest og byr opp til sol fra tidlig dag til utpå kvelden (avhengig av bebyggelse).

Eiendommen ligger i et attraktivt boligområde med kort vei til det meste av hva Haugesund har å by på. Gangavstand til Lillesund barneskole (1-7 klasse), Håvåsen ungdomsskole (8-10 klasse), barnehage og idrettsanlegget til Haugar.

Godt kollektivtilbud i Salhusvegen.

+- Omkostninger

79 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
92 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål.

Eiendommen omfattes av følgende planer:
– Kommuneplanens arealdel 2014-2030
– Kommuneplan under arbeid, kommuneplanens arealdel 2023-2033
– Reguleringsplan RL1748 Detaljregulering for Djupastø brygge (delarealer: 2 kvm gangvei/gangareal/gågate og 429 kvm boligbebyggelse)

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Se vedlegg i salgsoppgaven eller ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

Utdrag fra reguleringsplan RL1748 – Detaljregulering for Djupastø brygge:
– I boligområde A og B skal det oppføres eneboliger med tilhørende anlegg. Det kan tillates sekundærleilighet. Tillatt samlet bebygd areal (BYA) er 50% hvor 10% må være åpent areal på bakkeplan som kan være overbygget.
– Innenfor planområder skal det opparbeides seks eiendommer. Utforming må skje i samsvar med godkjent dptaljreguleringsplan.
– Det skal legges vekt på gode bokvaliteter og høy arkitektonisk kvalitet ved utforming og materialvalg.
– Bygningene kan oppføres i 3 etasjer inkludert kjeller og loft i samsvar med forskriftene, 3. etasje tillates bebygd med inntil 50% av BYA. Maks byggehøyde 11 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt huset, og maks kote 14 og 14,5 som angitt på plankartet. Bygningsmassen skal gis et moderne og funksjonelt uttrykk.
– Det tillates balkonger, innskutte terrasser og takterrasser. Takterrasser kan etableres over 1. og 2. et.
– Frittstående garasjer og boder kan kun oppføres i samsvar med godkjent utomhusplan ved søknad om tiltak.
– For eneboliger og tomannsboliger er det krav til minste private uteoppholdsareal (MUA) på bakkeplan. Ved terrengtilpasning kan lokk over bygningskropp regnes inn i MUA dersom dette arealet er sammen hendende med annet uteoppholdsareal på bakkeplan. Overbygget areal på en høyde over 5 m kan legges inn i MUA selv om overbygget krever støtter av vegg eller søyler. For øvrige boligtyper skal alle boenheter ha egnet privat uteplass som er skjermet for innsyn og har gode solforhold. Minste kravet til privat uteoppholdsareal for eneboliger er 150 kvm, tomannsbolig 75 kvm og sekundærbolig 50 kvm.
– Hvis ikke annet er vist skal bebyggelsen være minst 5 m tilbaketrukket fra regulert veiside. Tilførsel/forbindelse og brolignende konstruksjoner mellom bolig og offentlig vei tillates inntil 0 m fra offentlig vei. Boder og garasjeanlegg parallelt med vei kan plasseres nærmere (inntil 0 m) fra regulert veikant, dersom dette ikke hindrer sikt i avkjørsel. Sjøboder og trapper kan etableres på kaiplan som en del av mur inntil 0 m fra strandpromenade på egen grunn.
– Bebyggelser og lyskilder må innrettes på en slik måte at navigasjonsbelysning ikke blir skjemmet eller forsvinner blant noen belysning.
– Materialvalg og høyder på gjerder og murer må tilpasses områdets helhet og skal godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse til tiltak.
– Bygging tillates i grense mot nordvest inntil 0 m mellom eiendommer innenfor planområdet, også lekeplass/fellesareal. Utenfor byggelinje i sørøst tillates sammenbygging i eiendomsgrense inntil 0 m i 1. et. I 2. et. og 3. et. må det være minimum 5 m mellomrom som vist med byggelinje i reguleringsplan. Brannmotstand skal prosjekteres og utføres mellom boliger i henhold til teknisk forskrift.
– Det kreves minst 3 oppstillingsplasser for sykkel pr. boenhet og maks 1,5 oppstillingsplasser for bil pr. 100 kvm BRA. Dersom det legges opp til flere boenheter pr. bolig skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til kommunens norm. Utendørs parkeringsareal skal gis en estetisk god utforming.

For ytterligere informasjon, se reguleringsplan vedlagt i salgsoppgaven.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Eiendommen er overbeheftet og det tas forbehold om kreditorenes samtykke til pantefrafall ved oppnådd salgssum i markedet før endelig avtale kan inngås.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Kontakt

Christoffer K. Frøyland

Stilling
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
E-post
christoffer@meglerhuset-rele.no
Telefon
92678313

Lurer du på noe?