Velkommen til Øklandsvegen - Tomt!

Sveio - Vestvik

Stort tomt på ca. 2,5 mål med nydelig utsikt i naturskjønne omgivelser

Prisantydning:
 350 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  350 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
2490 m²
Kommune
Sveio
GNR
32
BNR
22
Oppdragsnr.
1-0036/22

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Stor tomt i nydelige Vestvik. Tomten er på ca. 2,5 mål (ikke oppmålt) med umiddelbar nærhet til naturen. Rolig beliggenhet i et område med spredt boligbebyggelse. Ca. 35 min kjøretur til Haugesund og Leirvik, Stord og ca. 12 minutter kjøring til Sveio sentrum. Auklandshamn har egen barneskole (1. – 7. trinn), barnehage og nærbutikk. ca. 5 minutter kjøring unna. Flotte turområder og nærhet til sjøen gir mange muligheter for friluftsliv. Siden tomta ligger ved fylkesvegen, må en søke om dispensasjon fra byggegrensa hos fylkeskommunen – se eget punkt om Dispensasjon fra byggegrense i svar fra fylkeskommunen 30.03.2022.

+- Beliggenhet

Flott beliggenhet i vakre Vestvik, på sørsiden av Bømlafjorden. Fra eiendommen tar det ca. 12 minutter med bil inn til Sveio sentrum, mens kjøreturen til Haugesund og Leirvik, Stord tar omlag 35 minutter.
Auklandshamn har egen barneskole (1. – 7. trinn), barnehage og nærbutikk (ca. 5 minutter unna med bil).

Rolig, idyllisk område med spredt boligbebyggelse. Nærhet til naturen og sjøen gir mange muligheter for friluftsliv.

+- Omkostninger

8 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
21 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Sveio kommune opplyser:
Eigedommen ligger i kommuneplanen for Sveio, hovudsakleg i «LNF- spreidd», dvs. landbruks-, natur- og friluftsområde med spreidd bustadbygging i samsvar med kommuneplanens føresegn, § 5.2.1. For slike område er det kommuneplanen sine føresegner som gjeld.
Eiendommen er uregulert.

Fra kommuneplanens bestemmelser:
Ved oppføring av heilårsbustadar i LNF-område der spreidd bustadbygging er tillete, skal føresegner for byggjeområde der det ikkje vert stilt plankrav leggjast til grunn. Kommunen skal såleis vurdera om enkeltvise søknadar med formål bustadbygging kan godkjennast utan plankrav (jf pbl § 11-11 nr. 2).

Selger hadde møte med saksbehandler i Sveio kommune i februar 2020, for å avklare diverse forhold rundt tomta mtp fremtidig salg av denne (mailkorrespondanse ligger vedlagt i slagsoppgaven). Søknad til fylkeskommunen har avklart at det gis tillatelse til tilkomstvei over gnr. 32 bnr. 1 (selgers eiendom). Når det gjelder bebyggelse av eiendommen, skriver fylkeskommunen at anbefalt byggegrense fra fylkesveien er 30 meter, men «det kan søkes dispensasjon fra dette. Generelt er 15 meter fra vegmidte det som bør være minimumsavstand, men her er stor tomt og ein bygning kan trekkast lenger tilbake enn det. (….) Ein søknad om dispensasjon kan difor sannsynligvis gjevast her.»

Kort oppsummert er det krav til godkjent avkjørsel, særskilt løyve fra kommunen og oppmåling av tomta (ref punkt om tomteareal/beskaffenhet) før man kan føre opp boligbygg på tomta.

Fylkeskommunen har i brev datert 30.03.2022 gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra FV 4989 til gnr. 32 bnr. 22 i Sveio kommune. Det kan etableres tilkomstvei til 32/22 over gnr. 32 bnr. 1. Avkjørselen skal være plassert i samsvar med situasjonsplan og koble seg på eksisterende avkjørsel, slik situasjonsplanen i svarbrev viser.

Brev fra Fylkeskommunen datert 30.03.2022, og e-post fra Sveio kommune datert 27.02.2020 er vedlagt i salgsoppgaven.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Olav Jentoft

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav@meglerhuset-rele.no
Telefon
93492224

Anette Stange

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
anette@meglerhuset-rele.no
Telefon
98893920

Lurer du på noe?