Velkommen til Bårastemvegen 10!

Karmøy - Kopervik

Stor boligtomt på 6575 kvm like ved den nye barneskolen i Kopervik - Meget sentral, barnevennlig og populær beliggenhet

Prisantydning:
 3 000 000
Eiendomstype:
Enebolig
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  3 000 000
Eiendomstype
Enebolig
Eierform
Selveier
Tomt
6576 m²
Kommune
Karmøy
GNR
64
BNR
247
Oppdragsnr.
2-0062/21
Finnkode
215625710

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Tomten/eiendommen kan fritt besiktiges. Ved annonsert visning så må en melde seg på.

– Stor og flat boligtomt på ca 6,5 mål med attraktiv beliggenhet
– Enebolig og uthus på tomten anses som rivningsobjekt, og eiendommen selges som en tomt
– Tomten ligger like ved den nye barneskolen og idrettshallen i Kopervik (ferdigstilles i 2022)
– Meget sentral, barnevennlig og populær beliggenhet (etterspurt område)
– Kort spasertur til bl.a barnehage, ungdomsskole, idrettsanlegg og sentrum
– Vannledning og spillvannsledning like i nærheten
– Sjelden mulighet!
– Tomten er ikke regulert, men ligger i område for boliger i kommuneplan
– Det må lages en reguleringsplan for tomten og området rundt (i følge Karmøy kommune)
– Interessenter oppfordres å kontakte kommunen for muligheter og krav for tomt

+- Standard

Enebolig og uthus på tomten ses på som rivningsobjekt, og eiendommen selges som en tomt. Byggene er ikke besiktiget av megler og det foreligger heller ikke tilstandsrapport fra takstmann.

+- Beliggenhet

Meget sentral, barnevennlig og populær beliggenhet like ved den nye barneskolen som bygges i Kopervik. Gangavstand til bl.a barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg, flotte turområder, sandstrand og sentrum med dens fasiliteter.

+- Omkostninger

75 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
87 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til framtidig boligbebyggelse/framtidig offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanen.
Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse/teknisk anlegg/kjøreveg/gatetun. Hensynsone F, Frisikt.

Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

På tomt (liten gruset flekk)

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Usikkert

+- Diverse

– Benevnelser på rom i salgsoppgave samt selgers bruk av rom kan være i strid med byggeforskrifter selv om de er målverdige. Boligens arealer er ikke oppmålt.
– Boligen og uthuset på tomten ses på som rivningsobjekt og eiendommen selges derfor som en tomt. Byggene vil ikke bli ryddet ut av og det vil heller ikke vaskes ut. Det som står i boligen og uthuset medfølger i handelen.
– Det oppfordres til interessenter å kontakte Karmøy kommune i forhold til hvilke muligheter en har med tomten. Det samme gjelder hvilke rekkefølgekrav en kan regne med å få. Det må i følge Karmøy kommune lages en reguleringsplan over området (inkludert denne tomten).
– Vannledning og spillvannsledning ligger like ved og på tomten i følge kart. Kontakt Karmøy kommune for kapasitet for tilkobling av ett fremtidige boliger. I følge mottatt rørleggermelding fra naboeiendom så ligger det private rør over denne eiendommen. Kontakt megler for å få tilsendt rørleggermeldingen.
– Selger/fullmektig har ikke vært på eiendommen og har derfor svært begrenset kunnskap om eiendommen.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?