Velkommen til Vahaugvegen!

Karmøy - Norheim Næringspark

Indrefilet av næringstomt på 25 dekar ved E134 til salgs

Prisantydning:
Kontakt megler
Eiendomstype:
Næringstomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Eiendomstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Kommune
Karmøy
GNR
148
BNR
25
Oppdragsnr.
1-0246/22
Finnkode
264740893

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

25.199 m2 planert næringstomt med prima beliggenhet i Norheim/Sakkestad Næringspark, like ved E134.

Tomt sør (gnr 148 bnr 882):
-Tomtestørrelse 8.857 m2 (som inkluderer noen veiparseller)
-Ifm regulering av søndre del av tomten, har Cowi gjort nødvendige tekniske beregninger av søndre tomt.
-Regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Dvs lager/forretning. Med forretning menes plasskrevende handel med motorkjøretøy, jordbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer. Det åpnes ikke for detaljvarehandel.

Tomt nord (gnr 148 bnr 25):
-Tomtestørrelse 16.341 m2
-Det er sendt ut reguleringsvarsel i april 2022, med utgangspunkt i samme reguleringsformål som den regulerte tomten i sør. Regulering skjer med enkel planprosess.

Diverse:
-Tomtene selges kun samlet.
-Eiendomsselskapet selges.
-Tomten har tidligere vært benyttet til gartneri. Eier har ryddet, masseutskiftet og planert eiendommen.
-Kommunen har opparbeidet flott åpen bekk med vannspeil langs tomten.

Raglamyr-Norheim i Haugesund er motoren innen handel og industri. To kjøpesentre med omsetning over 1 milliard, samt big boxer innen handel der det fleste kjeder er etablert. I tillegg er det mange bilforhandlere i dette området, samt kontor og lager bedrifter. Eiendommen som ligger tett på E134 har en sentral plassering og er den siste store tomten i området som kan bebygges.

+- Beliggenhet

Tomten ligger i Norheim Næringspark. En ekspansiv næringspark med nye nyetablering. Tomten ligger like ved E134 med lett adkomst fra rundkjøring.

+- Omkostninger

585,- Tinglysning av pant
404,- Attestgebyr
———————————-
989,- (omkostninger totalt)

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Adkomst

Ta av E134 mot Rennesøygata. Ta inn første vei til høyre etter ca 100 meter.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?