Velkommen til Uvikstrand 21!

Karmøy - Avaldsnes

Solgt- Kombinasjonsbygg med sjølinje på Avaldsnes til salgs

Prisantydning:
 4 000 000
Eiendomstype:
Kombinasjonslokale
Bruttoareal:
2705 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  4 000 000
Eiendomstype
Kombinasjonslokale
Eierform
Selveier
Byggeår
1920
Bruksareal
2580 kvm.
Bruttoareal
2705 kvm.
Tomt
1319 m²
Kommune
Karmøy
GNR
85
BNR
28
Oppdragsnr.
1-0101/23
Finnkode
302901292

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Bygget ble bygget som hermetikkfabrikk. Senere har den vært brukt til bearbeiding og mottak av sild. Fra 1972 drev Toma kjøtt- og pølseproduksjon i bygget. Dagens eier overtok eiendommen i 1988 og har siden blitt brukt til behandlingshjem for rusmisbrukere.

Bygget er på totalt 2.705 m2 bta:

-1. etasje 1.065 m2 bta:
Gang m/ trapp, utstilling, lager, heis, motorrom, tavlerom, lager, heishus, lager og garasjelager.
-2. etasje 820 m2 bta:
Gang m/trapp, 4 soverom m/wc, dusj, garderobe og oppholdsrom, utstilling for bruktsalg, 2 kontor, rep.rom, tavlerom, arkiv, heis, 2 sluser, gang m/trapp, treningsrom, «spa avd».
-2. etasje 820 m2 bta:
Gang m/trapp, 10 soverom, stue, 5 wc, 2 dusjrom, spiserom m/kjøkken, bod, heis, vaktrom m/bad, 7 hybler m/soverom og bad, felles stue, vaktrom, vaskerom m/2 dusjer, gang m/trapp og utgang til utv. trapp og balkong m/vegger og tak.

+- Standard

Utdrag fra konklusjon i tilstandsrapport:
«Hovedbygningen som senest ble brukt til butikk,- behandlings,- og hybelhus bærer preg av noe varierende oppbygning og slitasje.
Før overtakelse av dagens eier ble bygningen brukt til hermetikkfabrikk, mottak og bearbeiding av sild og kjøtt relatert virksomhet.
Dagens eier har fornyet og bygd om bygningen til butikk,- behandlings,- og hybelhus.
1. etasje og garasje / lager bærer preg av noe enkel oppbygning.
2. etasje og 3. etasje er innredet og oppbygd over tid.
Deler av arbeidet framstår som noe enkelt, og en må forvente noe oppgradering og kontroll av våtrom.
Innredningen av 3. etasje mot vest som er utført med enkle soverom og felles wc-rom og dusj-rom bærer preg av mer slitasje enn hybler med integrerte sanitærrom.
En må forvente fjerning av opprinnelig el. opplegg og noe av opprinnelig røropplegg som ikke er i bruk.»

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger fritt og fint til i Uvikstrand mellom Avaldsnes sentrum og næringsområdet på Bø på østsiden av Karmøyvegen. Et område med noe næringsvirksomhet, konsentrert bebyggelse og noe boligbebyggelse.
Kort avstand til Husøy, flyplass, T-forbindelsen, Norheim og Raglamyr. Ca. 6 km. til Haugesund sentrum.
Fri utsikt utover Karmsundet og området på motsatt side av sundet i retning Vormedal.

+- Omkostninger

100 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
404,- Attestgebyr
———————————-
101 574,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen er i kommuneplan avsatt til boligformål.
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig/kontor/lettere industri/lager. Utdrag regulering:
«Området kan nyttes til bolig, kontor, lettere industrivirksomhet/ lager. I område C2 tillates det også småskala salgs- og servicebedrifter/ almennyttig formål i tilknytning til eksisterende virksomhet. 1. etasje skal være forbeholdt næringsvirksomhet. 2.etasje og evt loft kan nyttes til kontor, almennyttig eller boligformål. Det tillates ikke etablert bedrifter som ved støy eller p.g.a. andre forurensninger ved produksjon og trafikk, vil være til vesentlig ulempe for beboerne i området.» Se reguleringsbestemmelser for ytterligere detaljer og spesielt ift. rekkefølgekrav.

Eiendommen ligger i område for kulturmiljø som er freda etter kulturminnelov, samt område for verdsarvstatus. Kategori kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?