Velkommen til Sundgata 127 a-b-c!

Haugesund

3 sjøhus med boligdel - utsikt til indre kai til salgs

Prisantydning:
 4 500 000
Eiendomstype:
Kombinasjonslokale
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  4 500 000
Eiendomstype
Kombinasjonslokale
Eierform
Selveier
Tomt
1137 m²
Kommune
Haugesund
GNR
39
BNR
211
Oppdragsnr.
1-0076/19
Finnkode
229692987

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Sjøhusbebyggelse beliggende på Risøy vendt mot Smedasundet og indre kai.

Sundgata 127 a-b-c:
Eiendommen består av et symmetrisk sjøtun med våningshus i midten, tilbaketrukket fra Smedasundet, med to sjøhus på hver side. Det antas at våningshuset er fra 1860-årene, søndre sjøhus fra ca. 1893 og nordre sjøhus fra ca. 1839.
Tomten er på 1.137 m2.

Nordre bygg:
Utleid leilighet i 2. etasje: Inneholder 2 soverom, kjøkken, stue og bad.
Utleid leilighet i 3. etasje: Inneholder 1 soverom, kjøkken, stue og bad.
Leilighetene har felles vaskerom.
1. etasje: Sjøhus og brygge.

Midtre bygg:
3. etasje (ikke utleid): Inneholder 2 stuer, kjøkken, 2 soverom og 2 kott.
2. etasje (utleid): Inneholder 2 soverom, stue og bad.
1. etasje: Sjøhus, samt uteareal/kai.

Søndre bygg:
Loft
3. etasje: Ubrukte lokaler.
2. etasje: Sjøhus/lokale med 2 x wc
1. etasje: Sjøhus.

Bygg helt til sjøen.

Leilighetene er ikke godkjent ifølge opplysninger fra kommunen foruten en enhet i Sundgt. 127 b.
Eiendommene er oppført med Antikvarisk verdi, Egenverdi og Miljøverdi. Kjøper må påregne å sette i stand byggene i samråd med byantikvar.
9.9.2015 Sentrumsplan: Inngår i Hensynssone Risøy.

Eiendommene selges samlet. Det er utarbeidet et skisseprosjekt for eiendommene samlet. Dette er ikke godkjent men utarbeidet i samråd med byantikvar og riksantikvar og viser eiendommenes potensiale, forutsatt godkjenning.

+- Standard

Tilstanden til bygningene er slik at de krever betydelig vedlikehold/oppgradering for bruk til dagens standard.

Bygningsmassen har høy antikvarisk verdi og vil ikke kunne rives. Det er gitt signaler fra kommunen at byggene kan heves noe, for en bedre utnyttelse.

Eiendommen i seg selv har en flott beliggenhet og et skisseprosjekt som er tiltalende. Kontakt megler for å se skisseprosjekt. Skisseprosjektet er ikke godkjent eller søkt om.

+- Beliggenhet

Atriumshusene ligger midt i Haugesund sentrum. Eiendommene har den beste utsikt mot indre kai og båtlivet i Smedasundet. Beliggende på Risøy med gå- og roavstand til indre kai og sentrums fasiliteter.

+- Omkostninger

112 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
113 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen ligger under sentrumsplanen, men er ikke detaljregulert. Området ligger i gjeldende kommunedelplan med følgende beskrivelse:

§ 26 Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Innenfor formålet tillates kombinert bebyggelse og anleggsformål som bolig, kontor, forretning og næring.
Bestemmelser og retningslinjer for delområder:
Byggeområder K5-K27: Bebyggelse kan mot gate ha gesimshøyde minimum 6 m og maksimum 13 m, målt fra fortausnivå. Bebyggelse mot Smedasundet kan ha gesimshøyde minimum 9 m og maksimum 22 m over kai/brygge.
Bebygd areal (BYA) utgjør inntil 60% av netto tomteareal.
Inngår i hensynssone Risøy.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Noe parkering på egen grunn. Gateparkering i Sundgata.

+- Adkomst

Via Sundgata på Risøy.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?