Velkommen til Strandgata 195!

Haugesund - Sentrum

Bygård-2 bygg og bakgård- i Haugesund sentrum til salgs

Prisantydning:
 3 000 000
Eiendomstype:
Bygård
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  3 000 000
Eiendomstype
Bygård
Eierform
Selveier
Byggeår
1904
Bruksareal
372 kvm.
Tomt
258 m²
Kommune
Haugesund
GNR
40
BNR
177
Oppdragsnr.
1-0081/23
Finnkode
299763491

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Bygård med svært god beliggenhet i Haugesund sentrum.

Eiendommen består av et næringsbygg, samt et bakgårdsbygg. Mellom byggene er det bakgård.

Næringsbygget er på 173 m2 og inneholder:
– 1. etasje: 41 m2 med butikk, bod og kott.
– 2. etasje: 47 m2 med gang, 2 soverom, bad og stue/kjøkken.
– Loft: 28 m2 med gang, bad, soverom/stue og kjøkken.
– Kjeller: 38 m2 med 4 stk. boder.
– Gang mellom bygg: 19 m2.

Bakgårdsbygget er på 199 m2 og inneholder:
1. etasje: 96 m2 med toalettrom, garasje og bod.
2. etasje: 103 m2 med gang, 3 stk. kontor, toalettrom, møterom, bad og bod.

+- Standard

Utdrag fra konklusjon i tilstandsrapport:

Næringsbygg med kjeller, 1. etasje, 2. etasje og loft som er bygget i 1901.
Boligen er oppført med grunnmur i betong/tegl, trekonstruksjon som utvendig er kledd med trepaneler, trebjelkelag.
Saltak i trekonstruksjon tekket med tegltakstein.
Merk at boligen er oppført etter kravene fra byggeåret, noe som må ikke forveksles med dagens krav.
Tilstanden anses som normal,sett ut i fra alder. Det må allikevel påregnes kostnader til oppgradering og vedlikehold. Dette anses som normalt på eldre boliger.
Boligen er bygget i henhold til tidligere byggeforskrifter, og standard avviker derfor fra dagens krav til rom,
innemiljø, energiøkonomisering etc.
Vanligvis har de fleste bygningsdeler som utsettes for slitasje en levetid på 15- 40 år, flere av bygningsdelene på denne bygningen har derfor nådd sin levetid. Dette gjelder f. eks. våtrom, drenering, taktekke, vinduer og kledning.
Teknisk anlegg er også av eldre årgang.
Noe innvendig oppussing bør også påregnes.
Når det gjelder tilstanden forøvrig henvises til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler.
Bakgårsbygningen er i gods stand innvendig, men den her ett behov for vedlikehold utvendig.
Registrerte tilstandansmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon

Næringsbygg
• Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger
Leiligheten/hybelen er ikke omsøkt og/eller godkjent som egen boenhet. Leiligheten kan heller ikke påregnes godkjent som selvstendig boenhet etter forskriftene som gjelder i dag.
Bakgårdsbygg
• Det foreligger ikke tegninger
2 etasje ble bygget i 1983, ble det gitt dispensasjon til dette mot at det kan kreves fjernet.

Se forøvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.

+- Beliggenhet

Bygård med svært sentral beliggenhet midt i sentrum.

+- Omkostninger

75 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
76 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning der en ikke kjøper aksjeselskap. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen er avsatt til sentrumsformål/bevaring kulturmiljø/brann- og eksplosjonsfare i sentrumsplanen av 2022. Eiendommen inngår i hensynssone 1 «Sentrumskjernen». Alt arbeid på fasader og takflater skal avklares med byantikvar.
Eiendommen er ikke detaljregulert.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Parkering i bakgård, evt i bakre bygg.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?