Velkommen til Strandgata 177!

Haugesund - Sentrum

Profilert bygård midt i Haugesund sentrum til salgs

Prisantydning:
 7 500 000
Eiendomstype:
Bygård
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  7 500 000
Eiendomstype
Bygård
Eierform
Selveier
Bruksareal
630 kvm.
Tomt
254 m²
Kommune
Haugesund
GNR
40
BNR
1191
Oppdragsnr.
1-0011/23
Finnkode
289858384

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

-Fullt utleid eiendom
-Leietid 01.07.2031 med opsjon på 5 år
-En leietaker
-Kinarestaurant og take away
-Leietaker dekker vann og avløpsgebyr.
-Leietaker har vært der siden 1985

+- Innhold

Bygård midt i Haugesund sentrum, som er fullt utleid.

To eldre frittliggende boliger som er bygget sammen med et mellombygg.

Bygget er på 630 m2 BRA og inneholder:
– Krypkjeller: Det er ikke måleverdig areal i krypekjeller.
– 1. etasje: 235 m2 BRA med restaurantlokale, kjøkken, lager og 3 toalettrom.
– 2. etasje: 235 m2 BRA med restaurantlokale, kjøkken, kjølerom og 2 toalettrom.
– 3. etasje: 160 m2 BRA med lager, kontor med arkivrom, kontor, kjøkken, bad og toalettrom.
– Loft: Loft fremstår som uinnredet og er ikke målt opp.

I tillegg følger det med 40/100 av asfaltert bakgård som eies med 3 andre naboer. Ifølge eier disponerer denne eiendommen arealet nærmest Strandgata 177, uten at det er definert konkret.

Eiendommen selges som eiendomsselskap. Ifm salg skal eiendommen fisjoneres ut av dagens selskap og det etableres et eget eiendomsselskap for denne eiendommen, som da kjøpes.

+- Standard

Konklusjon tilstand (fra tilstandsrapport):

To eldre frittliggende boliger som er bygget sammen med et mellombygg. Byggeåret er antatt mellom 1850-1875 ifølge Ambita. Bygningen er i dag i bruk som restaurantlokale i første og andre etasje. 3. etg er stort sett lagerlokale, og et kontor/leilighet. Loft fremstår som uinnredet.

Tilstanden på bygningsmassen er normal, alder tatt i betraktning. Taket er nylig lagt om, og fremstår som nytt. Det er registrert noe mott/borebiller i åsene/bæring under. Dette er normalt for eldre bygninger i området. Bygningsdeler i fasaden er skiftet ut etter behov. Bygningsmassen rundt kjølerom er byttet ut nylig. Ellers må det påregnes noe vedlikehold og utskifting i fasaden. Det er manglende lufting bak kledningen, og i bakgården har kledningen for liten avstand til terreng/asfalt. I kjellerrom er det registrert aktivitet etter borebiller/mott, som nå er behandlet. Det er også noe naturlig fuktinntrenging gjennom grunnen. Kjellerrom er utført som grovkjeller, og kan ikke innredes uten at det utføres tiltak utvendig. Overflater i 3.etg og loft er fuktskadet etter lekkasjer fra før taket ble lagt om. Tunet/bakgården er nylig asfaltert.

+- Beliggenhet

Sentral og profilert beliggenhet midt i Haugesund sentrum med korttidsparkering i gaten.

+- Omkostninger

585,- Tinglysning av pant
404,- Attestgebyr
———————————-
989,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Kommuneplan for Haugesund sentrum 2022 gjelder. Eiendommen inngår i hensynssone 1 «Sentrumskjernen». Alt arbeid på fasader og takflater skal avklares med byantikvar. Interessent oppfordres til å sette seg inn i gjeldende sentrumsplan. Eiendommene er ikke detaljregulert.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Korttidsparkering i gaten. Mulighet for parkering i felles bakgård.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?