Velkommen til Svehaugstemmen 2!

Haugesund - Svehaug
Stor næringseiendom langs E134 til leie/salgs

Leiepris:
Kontakt megler
Eiendomstype:
NÆRINGSEIENDOM
Bruttoareal:
5636 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Eiendomstype
NÆRINGSEIENDOM
Eierform
Selveier
Primærrom
0 kvm.
Bruksareal
0 kvm.
Bruttoareal
5636 kvm.
Tomt
13890 m²
Kommune
HAUGESUND
GNR
35
BNR
639
Oppdragsnr.
218006
Finnkode
115983693

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Større næringseiendom sentralt i Haugesund til leie/salgs. Eiendommen ligger like ved handelsområde Raglamyr og grenser til E134.

Eiendommen har i alle år vært benyttet av Ford til bilsalg/verksted.

Eiendommen består i hovedsak av følgende:

Hovedbygg totalt 5.264 m2
– Kjeller 1.063 m2 består av parkeringskjeller, teknisk rom og diverse rom
– 1. etasje 3.673 m2 består av utstillingshaller, verksted, klargjøring, lager, kundemottak, lager, lakkeringsverksted, kontorer og diverse rom.
– 2. etasje 528 m2 med kantine, garderober og kontorer.

Verksted/lagerbygg totalt 372 m2
– Bygget ligger ved siden av hovedbygget og er lagerhaller (brukes som vaskehall, lager og testhall). Bygget har totalt 8 porter.

Tomten er totalt på 13.890 m2 og er opparbeidet og asfaltert. Deler av området er inngjerdet.

I området er bl.a det etablert Bilxtra, bilforhandler, håndverksenter og diverse annen næring.

Eiendommen leies primært ut samlet, men det kan være aktuelt å dele den opp til noen få større leietakere. Eiendommen kan og vurderes solgt.

Eiendommen er anvendelig i bruk for flere typer virksomheter innen bygg, anlegg, entreprenør, bilsalg, verksted, logistikk/lager o.l

+- Standard

Eiendommen ble bygd i 1970 og er påbygd i 1977 og 1995. Interessent må selv vurdere eiendommens tilstand med egne fagfolk.

+- Beliggenhet

Beliggende sentralt i Haugesund, like ved Raglamyr handelsområde og E134.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert for industri, kontor og forretning (ervervsområde). Gjeldende kommuneplan går foran regulering dersom det er avvik mellom planene.
Utdrag kommuneplan:
§ 73 Næringsbebyggelse
Områdene er avsatt til industri og lager. Områdene kan også romme salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer. Ikke plasskrevende varer som naturlig tilhører de nevnte plasskrevende varegruppene, tillates solgt på maksimalt 15 % av salgsarealet, begrenset oppad til 1000 m2 BRA (bruksareal).
Etablering av arbeidsplassintensive og publikumsrettet virksomhet skal ikke tillates i disse
områdene.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Store parkeringsareal på eiendommen.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90 22 22 91

Lurer du på noe?