Velkommen til Stoltenberggata 1!

Haugesund - Risøy

Maritim industrieiendom med kai til salgs

Prisantydning:
Kontakt megler
Eiendomstype:
Industri
Bruttoareal:
3766 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Eiendomstype
Industri
Eierform
Selveier
Bruttoareal
3766 kvm.
Tomt
11168 m²
Kommune
Haugesund
GNR
39
BNR
251
Oppdragsnr.
1-0455/21

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Risøy er kjent for verftet Aibel. Tilgrenset verftet ligger det som var Stolt-Nielsen sitt hovedkontor i mange år. Eiendommen har fungert som en klynge for maritim- og offshoreindustri.

Bygningsmasse:
-3.766 m2 bygningsmasse
-Inneholder kontorer, lager, uteareal og kai.
-Kontorbygg sør i 3 etasjer og kontorbygg i nordøst i 5 etasjer.
-Kai sør ca 68 meter og kai øst ca. 116 meter
-Stor parkeringsplass
-Inngjerdet område langs sjø/kai
-Tomt 11.168 m2
-I hovedsak regulert til kontor/industri

Leieforhold:
Ca 670 m2 bygningsmasse, kai, uteareal og deler av parkering er utleid. I hovedsak kontorareal ledig.

Det er utarbeidet tilstandsrapport. Kontakt megler for
Bygningene på eiendommen har solid konstruksjon.
Kontorbygget med 5 etasjer er påregnelig med oppgraderinger innvendig og utvendig, samt teknisk som ventilasjon.
Kontor og verksted på tre etasjer er i god stand med nyrenoverte lokaler i 2. etasje og på loft mot sør og ny tekking, her er det behov for oppgraderinger mot sør og på enkelte vinduer, den største delen har også asbest plater innvendig og utvendig, noe som kan skape utfordringer og råte i ytterkant på limtre dragerne som stikker ut av vegglivet, noe som det haster å utbedre.
Lagerhallene er i varierende stand og det er behov for noe vedlikehold på de fleste der den i plast er i best stand og den med buet tak har hatt sin normale levertid.
Registrerte tilstandanmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder, vedlikehold og konstruksjon. Se forøvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.

Det er nylig satt opp en rubbhall på eiendommen som tilhører leietaker (inngår ikke i salget).

+- Standard

Det er utarbeidet tilstandsrapport. Utdrag fra takstmanns konklusjon:
«Bygningene på eiendommen har solid konstruksjon.
Kontorbygget med 5 etasjer er påregnelig med oppgraderinger innvendig og utvendig, samt teknisk som ventilasjon.
Kontor og verksted på tre etasjer er i god stand med nyrenoverte lokaler i 2. etasje og på loft mot sør og ny tekking, her er det behov for oppgraderinger mot sør og på enkelte vinduer, den største delen har også asbest plater innvendig og utvendig, noe som kan skape utfordringer og råte i ytterkant på limtre dragerne som stikker ut av vegglivet, noe som det haster å utbedre.
Lagerhallene er i varierende stand og det er behov for noe vedlikehold på de fleste der den i plast er i best stand og den med buet tak har hatt sin normale levetid.
Registrerte tilstandanmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder, vedlikehold og konstruksjon. Se forøvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.»

Interessent plikter å sette seg inn i tilstandsrapport før bud inngis.

Det er nylig satt opp en rubbhall på eiendommen som tilhører leietaker (inngår ikke i salget).

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på Risøy i Haugesund sentrum. Beliggende på sørsiden av Risøy. Grenser bl.a til Aibelverftet og til sjø.

+- Omkostninger

585,- Tinglysning pr pant
202,- Attestgebyr
———————————-
787,- (omkostninger totalt)

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.
Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen omfatter tre reguleringsplaner:
-RL1243, REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NY BRUFORBINDELSE TIL RISØY MED TILSTØTENDE AREALER.
Delareal 272 m2 formål kjørevei
Delareal 25 m2 annet trafikkområde i sjø/vassdrag, Trafikkomr. i sjø
Delareal 79 m2 Formål Bolig/Forretning/Kontor
Delareal 4 745 m2 Formål Industri
-RL1562
Delareal 249 m2 Formål Kjørevei
-RL1585, Regulering Stoltenberg.
Delareal 5 799 m2 Formål Kontor/Industri

Kommunen opplyser at eiendommen ligger i kommuneplan for sentrum 2014-2030 med følgende:
-Delareal 79 m2 med arealbruk Boligbebyggelse, Nåværende
-Delareal 269 m2 med arealbruk Veg, Framtidig
-Delareal 25 m2 med arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, Nåværende
-Delareal 252 m2 med arealbruk Veg, Nåværende
-Delareal 10 544 m2 med arealbruk Næringsvirksomhet, Nåværende

Kjøper plikter å sette seg inn i gjeldende regulering og kommuneplan.

Det pågår oppstart av ny regulering ifm med ny bro/vei/tomteareal til Risøy. Denne er ikke kommet ut på høring og interessent må selv kontakte Rogaland Fylkeskommune/Haugesund kommune for informasjon rundt dette. Norconsult er engasjert i arbeidet med ny reguleringsplan.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?