Velkommen til Stølsvikvegen 284!

Tysvær

Næringstomt med kai til salgs

Prisantydning:
Kontakt megler
Eiendomstype:
Industri
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Eiendomstype
Industri
Eierform
Selveier
Bruksareal
1 kvm.
Tomt
58079 m²
Kommune
Tysvær
GNR
128
BNR
45
Oppdragsnr.
1-0102/19
Finnkode
156268933

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Næringstomt med kai til Yrkjesfjorden, beliggende i Ramsvika. Eiendommen ligger ca. 35 minutt fra Haugesund og ca. 20 minutt fra E39 og E134. Med sin beliggenhet i Yrkjesfjorden, er det kort sjøvei til Nordsjøen.

Eiendommen er på 58.078 m2.
Eiendommen har et planert område på ulike nivåer ved kai, forøvrig utmark. Området er tidligere brukt som riggområde. På eiendommen er det etablert et asfaltert nivå for parkering/lagring. Tilsvarende er det etablert et gruset planert område langs hovedvei. Veien på eiendommen er asfaltert. Port inn til eiendommen.

Det er to kaier på eiendommen.
En betongkai på ca. 30 meter lengde. Området er i senere tid brukt i hovedsak til utskiping av tømmer.
I tillegg er det en trekai på ca. 8 meter lengde, som benyttes av fiskebåt.

Eiendommen passer i hovedsak til havrelatert virksomhet.

+- Beliggenhet

Næringstomt med kai til Yrkjesfjorden, beliggende i Ramsvika. Eiendommen ligger ca. 35 minutt fra Haugesund og ca. 20 minutt fra E39 og E134. Med sin beliggenhet i Yrkjesfjorden, er det kort sjøvei til Nordsjøen.

+- Regulering

Eiendommen ligger i næringsområde, hensynssone friluftsliv og sone for ras- og skredfare i kommuneplan for Tysvær. I gjeldende kommuneplan står sjøområde i Ramsvika registrert som trålfelt/kaste- og låssetjingsplasser. Interessent oppfordres til å kontakte Tysvær kommune ift hvilken bruk som ønskes på eiendommen.

Det er registrert ulike arkeologiske minner på eiendommen. Noe er registert med fredning og noe er registrert som uavklart. Se registrering på:
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/5796
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/5797
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/44812
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/60838
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/24930
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/54575

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?