Velkommen til Aksdal Næringspark!

Tysvær - Aksdal Næringspark
Næringstomter til salgs i knutepunktet mellom Bergen, Oslo og Stavanger

Prisantydning:
Kontakt megler
Eiendomstype:
NÆRING
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Eiendomstype
NÆRING
Eierform
Selveier
Primærrom
0 kvm.
Bruksareal
0 kvm.
Kommune
TYSVÆR
GNR
8
BNR
71
Oppdragsnr.
211091
Finnkode
33589758

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Aksdal Næringspark er under utbygging like utenfor Aksdal sentrum i Tysvær kommune, midt i ‘veikrysset’ mellom Bergen, Stavanger, Haugesund og Oslo.

SE LINK VIDEO FOR ASKDAL NÆRINGSPARK:
http://vimeo.com/32842487

Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom E39 og E 134. Området er blant Vestlandets mest trafikkerte. Aksdal sentrum, like nord for parken, har de siste årene opplevd en ekspansiv økning i bebyggelse og folketall.

Utbyggingsarbeidet er delt inn i 3 byggetrinn, der trinn 1 er utsolgt. Området fremstår med gode helhetlige løsninger, et oversiktlig toplanskryss i avkjøring fra E39 til næringsparken, samt vei, vann og kloakk frem til tomtene.

De nye tomtene i næringsparken selges
grovplanert inkl tilkomstvei, vann/kloakk frem til alle tomtene.

Tomtestørrelser kan tilpasses etter behov.

Aksdal Næringspark AS kan bygge for din bedrift og leie/selge det til dere.

Følgende er bl.a etablert i næringsparken: Suldal Transport, Jarl Kvam Transport, Stangeland kran/Nordic Crane, Aksdal Bil, Naboen Utleie, Eiksenteret, Hatteland Display, Kystdesign, KB Industri, rørlegger Karsten Bjelland og mange flere.

+- Beliggenhet

Aksdal Næringspark ligger ca 1 km sør for Aksdal sentrum, langs E39 i Tysvær kommune. Området ligger i ‘veikrysset’ mellom Bergen i nord, Stavanger i sør, Haugesund i vest og Oslo i øst.

+- Regulering

Utdrag reg.bestemmelser: Innenfor område tillates det industri, småindustri, verksted, lager, transport- og terminalvirksomhet. Det tillates ikke handelsvirksomhet eller lagerutsalg som primært er rettet mot et generelt publikum. Det tillates heller ikke servicevirksomhet som primært er basert på
arbeid i kontorer.
Ta kontakt for reguleringsbestemmelser

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90 22 22 91

Last ned

Lurer du på noe?