Velkommen til Leitevegen 48!

Sveio - Haugaland Golfpark
Moderne kontorlokaler fra 15 - 276 m2

Prisantydning:
Kontakt megler
Eiendomstype:
NÆRINGSEIENDOM
Bruttoareal:
1675 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Eiendomstype
NÆRINGSEIENDOM
Eierform
Selveier
Byggeår
2008
Primærrom
0 kvm.
Bruksareal
0 kvm.
Bruttoareal
1675 kvm.
Tomt
6324 m²
Kommune
SVEIO
GNR
40
BNR
535
Oppdragsnr.
219018
Finnkode
144847707

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Næringsbygg med i hovedsak helserelaterte virksomheter til salgs.
Albatross-senteret ligger ved siden av Haugaland Golfpark i Sveio. Bygget ligger på høydedrag med flott utsikt mot golfbanen og naturområde. Bygget ligger ved turløyper og med kort vei til Sveio sentrum.

Bygget er delt i 12 seksjoner. Det er alle seksjoner, minus snr. 3, som selges. Seksjonen som ikke selges eies av treningssenteret i bygget.

Totalt er seksjonene som selges på ca. 1.675 m2 og inneholder:
-2. etg ca 725 m2 med kontorer
-1. etg ca 710 m2 med spaavdeling, resepsjon og treningssenter. I arealet er ikke snr. 3 med som eies av treningssenteret. Treningssenteret har utvidet og leier areal i snr. 2.
-Undetetg. ca 240 m2 med teknisk rom, toaletter, garderobe og diverse lager rom.

Seksjonene sine eierbrøker kan ses i sameievedtekter.

Bygget er et ariktektonisk flott betongbygg. Bygget ble oppført i 2008.

Bygget består i dag av helserelaterte virksomheter som spaavdeling, veletablert treningssenter, privat legesenter, fysioterapiavdeling, ortopedi, klinikk for stressmedisin og psykologer.

Eiendommen ble fradelt ved mellombels forretning 27.06.2007. Mellombels forretning blei fullført 18.04.2012, og eigedommen blei seksjonert i 12 seksjonar 24.11.2015. Det er lagt målebrev for eiendommen, og etter at noe areal har blitt fradelt er samla restareal utrekna til å vera om lag 6324 kvm.

Gode parkeringsforhold til bygget.

11 av 12 seksjoner selges, primært samlet.

+- Standard

Eiendommen anbefales besiktiget og vurdert av fagfolk.
Det opplyses at det er feil på det elektriske anlegget ihht gjeldende norm. Prisestimat for utbedring er kr. 250.000 + mva. Kjøper må påregne og få dette utført.

Eiendommens tomteareal består av bl.a vei til boligfelt. For at kommunen skal overta ansvaret for tilkomstveier som er en del av eiendommen, må det fremskaffes:
– Som bygget tegninger (er ivaretatt)
– Innmålingsdata for ledninger (utestår)
– Tetthetsprøving av vannledning (utestår)
– Videokontroll av avløpsledning (utestår)
– Dokumentasjon på asfalt (er kun ivaretatt for øverste nivå)
– Fdv på veglysanlegget (delvis ivaretatt for øverste nivå)
-Evt utbedring av vei/lys etc som måtte tilkomme.
– Skjøte på at eiendommen er overdratt kommunen, evt en avtale på at utbygger gjør dette i ettertid (skjøte når alt er ferdig og etter avtale med panthaver), samt fradeling av veianlegget.
Kjøper må påregne dette arbeidet utført.
Kostnader til dette er estimert til kr. 675.000.

Selger er ikke ansvarlig for estimerte priser for utbedringer og kjøper bærer all risiko forbundet med dette.

Eiendommens byggekost var ca. NOK 35 million.

Gjeldende tinglyst seksjoneringsbegjæring stemmer ikke med dagens romfordeling.

+- Beliggenhet

Beliggende i Sveio, kort vei fra Sveio sentrum og like ved Haugaland Golfbane Sveio.

+- Regulering

Eiendommen ligger i gjeldende reguleringsplan for Golfbanen, byggesteg 1, planid 1998004 delvis innenfor formålet «Serviceføremål» og delvis innenfor «område for golfbane». Føresegnene til planen gjeld.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

God parkering på eiendommen.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene. Forslag inngis ved bud.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90 22 22 91

Lurer du på noe?