Velkommen til Lothevegen 2 & Losgata 2!

Haugesund - Hasseløy

Unik sjøeiendom med egen småbåthavn sentralt i Haugesund - Smedasundet

Prisantydning:
 10 000 000
Eiendomstype:
Kombinasjonslokale
Bruttoareal:
928 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  10 000 000
Eiendomstype
Kombinasjonslokale
Eierform
Selveier
Byggeår
1840
Bruksareal
897 kvm.
Bruttoareal
928 kvm.
Tomt
2095 m²
Kommune
Haugesund
GNR
38
BNR
237
Oppdragsnr.
1-0264/19
Finnkode
259610696

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Spennende kombinasjonseiendom med sentral beliggenhet! Sjøhuset/næringsbygget på bnr. 237 er antatt oppført på 1840-tallet og er delvis modernisert opp igjennom årene. I dag fremstår sjøhuset som lyst og trivelig med en normal/kurrant standard. Det er behov for oppgraderinger av flere elementer i bygningsmassen. Sjøhuset har opprinnelig vært brukt som fiskemottak, men i nåværende eiers eietid har det vært utleid til diverse næringsformål. Bygget er meget innholdsrikt.

Begge eiendommene er registrert med høy bevaringsverdi.

+- Innhold

2 sjøtomter (nabotomter) med stor småbåthavn selges samlet. Eiendommene har matrikkel gnr. 38 og bnr. 237 + 176. Flott beliggenhet på sørsiden av Hasseløy. Småbåthavnen har plass til 26 båter.

Det er oppført sjøhus/næringsbygg på hver av tomtene:

Hovedeiendom (bnr. 237):
Sjøhus/næringsbygg antatt oppført på 1840-tallet med et samlet BRA på 897 m2, som inneholder:

Plan 1 (BRA 367 m2): Hovedinngang,trapp,Verksted/lager, tidligere kjølerom,teknisk rom for kjøling,lagerplass.

Plan 2 (BRA 348 m2): Trapp, 8 kontorer, 2 toalettrom, innredet bruksrom, åpent lagringsloft.

Plan 3 (BRA 182 m2): Åpent lagringsloft.

Tilleggseiendom:
Sjøhus antatt oppført på 1840-tallet. Bygningsmassen på tilleggstomta er i dårlig forfatning – arealet er ikke oppmålt.

+- Standard

Bygget er oppført etter datidens standard og byggemåte og må ikke forveksles med nyere bygg med annen standard og krav. Det er kun en visuell befaring som er foretatt. Følgende punkter anmerkes spesielt: Punkter med hull i taktekking. Taktekking er generelt eldre og må påaktes i forhold til forventet levetid. Enkelte punkter med råte i kledning utvendig. Punkter som gir utett kledning bør utbedres. Kaianlegget er kun visuelt befart når det gjelder overflater. Overflater virker i bra stand. Understøtelse for kai er ikke besiktiget og derav heller ikke vurdert. Det er et retningsendring på del av kai foran bygningen.

+- Beliggenhet

Flott, sentral beliggenhet på sørsiden av Hasseløy/Bakarøynå mot Smedasundet. Hasseløy er en idyllisk vestlandsperle – den nordligste av de sentrumsnære øyene i Haugesund. Kombinasjonen av den gamle trehusbebyggelsen og moderne leilighetsbygg skaper en spennende atmosfære. På Hasseløy er det maritimt og tilbaketrukket, samtidig som man har gangavstand til alle fasilitetene i og nær sentrum. Det er planlagt at totalt 43 dekar land nord på Hasseløy skal utvikles med bolig- og næringsbygg. Dette innebærer at den koselige lille øya kan få tilført enda mere liv!

+- Omkostninger

250 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
251 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommene ligger i et uregulert område, som i kommunedelplanen er avsatt til kombinert bebyggelse (næring og bolig) og anleggsformål. Kopi av bestemmelser og kart, kfr. megler.

Begge eiendommene, Lothevegen 2 og Losgata 2, er registrert med høy bevaringsverdi (Egenverdi + miljøverdi). Det inngår i Hensynssone 7 – Hasseløy. I tillegg er det et sjøhus og sjøhusene dekkes opp av egne bestemmelser i sentrumsplan. Disse er slik: Sjøhus Sjøhusene inndeles i følgende kategorier: 1. Sjøhus, som i hovedform, fasade og konstruksjon er intakt, samt sjøhus som er rehabilitert eller ombygde og som i sin nye form representerer en verdi, skal vedlikeholdes som de er. 2. Sjøhus, som har hovedform og konstruksjon intakt men med endret fasade, skal ved istandsetting tilbakeføres til sitt opprinnelige eller mer sjøhustypiske interiør 3. Sjøhus, som har sjøhuskonstruksjonen intakt, men endret hovedform og fasade, skal ved istandsetting tilbakeføres og gis sjøhustypiske form og eksteriør. For samtlige sjøhus gjelder at karakteristiske bygningsdeler som søyler, bjelker, knær, bindingsverk, heiseark, vindehjul o.a. innretninger, opprinnelig materialbruk og taktekking, intakte dører, vinduer, listevert og øvrig utstyr i interiør så vel som i eksteriør skal bevares. I praksis betyr dette at både utvendige arbeider på tak og fasader og innvendig arbeid som berører konstruksjoner må avklares med byantikvar.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Stor parkeringsplass på egen eiendom.

+- Adkomst

Kjør over Hasseløybrua og hold til venstre etter brua. Ta til venstre i Hasselgata og deretter til høyre i Steffen Staalesens gate. Ta så første til høyre i Lothevegen . Eiendommene ligger så på høyre hånd.

Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Meglerhuset Rele ved annonserte fellesvisninger.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Lurer du på noe?