Velkommen til Litlasund tomteområde!

Karmøy

Regulert boligtomtområde på Torvastad til salgs

Prisantydning:
 7 000 000
Eiendomstype:
Boligtomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  7 000 000
Eiendomstype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Tomt
18983 m²
Kommune
Karmøy
GNR
141
BNR
101
Oppdragsnr.
1-0213/22

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Tomteområde i etablert boligstrøk til salgs på Torvastad. Området ligger på Litlasund, på nordsiden av Fagervollvegen.

Eiendommen fikk godkjent reguleringsplan i 2014. Området er regulert til boligbebyggelse for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. I følge reguleringskart er regulerte arealer som følger:
– 3,1 dekar (BF1)
– frittliggende småhusbebyggelse
– 2,1 dekar (BF3)
– frittliggende småhusbebyggelse
– 4,2 dekar (BK1)
– konsentrert småhusbebyggelse
– 3,7 dekar (BK2)
– konsentert småhusbebyggelse
– I tillegg er det regulert område for vei, g/s, fortau energianlegg, renovasjonsanlegg, lekeplass og friområde.

Kommunen har lagt plan knyttet til sykkel- og gangsti langs Storasundsvegen ned til Vikjå. Dette må sjekkes ut med kommunen hva detaljer inneholder.
For utbygging av feltet kreves det at utbygger:
1. Erverver/inngår avtale med grunneier av parsell langs sørsiden av avkjørsel til Storasundvegen. Et mindre areal kreves som siktlinje.
2. En liten veistubb inn mot regulert vei til BF3 må erverves/inngås avtale på.
3. Det må inngås avtale/erverv med grunneier langs regulert Bk2 for etablering av fortau.
4. Det foreligger avtale med 4 nabohus vedr omlegging av vei.

Tomteområde ligger solrikt til og med delvis utsikt mot Haugesund/Karmsundet. I området er det de senere år bygget og solgt boenheter, samt etablert Espira Litlasund barnehage. Vei, vann og avløp ligger langs tomteområdet. Det antas en utnyttelse på 35-40 boenheter på området. Dette er ikke søkt om og kjøper bærer risiko for antall enheter. Detaljer rundt regulering, se vedlegg.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på Litlasund på Torvastad.

+- Omkostninger

175 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
176.372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?