Velkommen til Karmøyvegen 162!

Karmøy - Avaldsnes

Regulert boligtomteareal med utsikt til Karmsundet til salgs

Prisantydning:
 6 800 000
Eiendomstype:
Næringstomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  6 800 000
Eiendomstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Bruksareal
189 kvm.
Tomt
11853 m²
Kommune
Karmøy
GNR
85
BNR
53
Oppdragsnr.
1-0212/21
Finnkode
220767308

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Eiendommen ligger mellom Karmøyvegen og Karmsundet, med flott utsikt mot sjøen og Avaldsnes kirke.

Eiendommene er i hovedsak regulert konsentrert småhusbebyggelse (frittliggende boliger, rekkehus eller kjedehus med tilhørende anlegg) og boligblokker (leilighetsbygg/lavblokker):

Felt A1 er regulert til min. 9 boenheter.
Felt A3 er regulert til min. 5 boenheter.
Felt B2 er regulert til min. 30 boenheter.

Samlet tomteareal er 11.853 m2. Det er ca 60 meter sjølinje. Det er regulert allmenn promenade og privat småbåtanlegg til sjø.

Det står en eldre bolig på eiendommen. Denne er ikke vurdert eller besiktiget, da det anses som ett tomteområde. I kommunens arkiv opplyses det at boligen er på 189 BRA. Interessent må selv vurdere om boligen kan istandsettes og brukes.

I salgsoppgave følger ledningskart i grunn.
Eiendommen består av tre bruksnumre som selges samlet.

Interessent plikter å sette seg inn i gjeldende regulering.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på Avaldsnes, med utsikt mot Karmsundet og historiske Avaldsnes kirke.

+- Omkostninger

170 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
606,- Attestgebyr
———————————-
151 776,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommene ligger i et område i kommuneplanen avsatt til bolig.
Eiendommene er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og boligblokker. Det foreligger rekkefølgekrav som interessent må sette seg inn i. Dette gjelder bl.a undergang og busslomme med tilhørende anlegg, som skal bygges som vist i planen før utbygging av området kan skje.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?