Velkommen til Helganesvegen!

Karmøy - Avaldsnes

Profilert næringstomt til E134/flyplasskrysset til salgs

Prisantydning:
 7 700 000
Eiendomstype:
Næringstomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  7 700 000
Eiendomstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Tomt
5173 m²
Kommune
Karmøy
GNR
88
BNR
192
Oppdragsnr.
1-0490/21
Finnkode
238462260

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

I krysset E134/flyplasskrysset ligger tomten med beste profilering.

I området er det stor aktvitet med flyplassen samt et av regionens store industriområde (Husøy), som er en nasjonal viktig fiskerihavn og godshavn.

Tomten er på 5.173 m2 med råtomt. Regulert til bensinstasjon med tilhørende anlegg.

Beliggende til rundkjøring langs E134.

Trafikktelling i nærheten (Nordbø) tilsier en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 17.000 kjøretøy.

Eiendomsselskapet Helganesveien AS selges.

+- Beliggenhet

Tomten ligger med beste profilering i flyplasskrysset/E134 og like ved ekspansive Husøy Industriområde og fiskerihavn.

Til Haugesund: 8 km
Til Haugesund lufthavn Karmøy: 4 km

+- Omkostninger

585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
787,- (omkostninger totalt)

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til næringsbebyggelse med områdenavn industri/lager/kontor.
Eiendommen er regulert til bensinstasjon/service, bensinstasjon med tilhørende anlegg, jmf plan 415.1 fra 1997. Det er i tillegg regulert til annen veigrunn (20 m2), Gang/sykkelvei (4 m2), Parkbelte (348 m2), kjørevei (699 m2). Se bestemmelser for detaljer. Kjøper plikter å undersøke regulering med kommunen.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?