Velkommen til Haukelivegen!

Profilert næringstomt til E134 til salgs

Prisantydning:
 3 870 000
Eiendomstype:
Næringstomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  3 870 000
Eiendomstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Tomt
9675 m²
Kommune
Vindafjord
GNR
158
BNR
43
Oppdragsnr.
1-0589/19
Finnkode
164739162

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Profilert næringstomt til E134 på Liaheia. Svært god beliggenhet for bedrifter som ønsker synlighet og god profilering langs trafikkerte E134.
Tomten er på 9.675 m2. Tomtens beskaffenhet er i hovedsak av morenegrunn og delvis fjell. Ca.1,5-2 dekar er masseutskiftet. Arkeologer har fristilt eiendommen.

På eiendommen er områdets hovedtrafo etablert. Det er lagt opp til fiber fra Haugaland kraft.

Eiendomsselskapet Lie Eiendom i AS selges. Det er kun tomten som ligger i selskapet. Kontakt megler for regnskap.

På Liaheia har blandt annet Tveit Regnskap sitt hovedkontor. I tillegg er bedrifter som Aase Landbruk, Kalstveit & Vik, Vindafjord trafikkopplæring og Voll Motor/Meca etablert på Liaheia.

+- Beliggenhet

Næringstomt beliggende til E134 på Liaheia. Ca 20 minutt fra Haugesund.

+- Omkostninger

Tingl. pant kr. 727 pr pant.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, foruten liten del som er regulert til siktsone (tilhørende reguleringsplan næringshage Ersli). Kommuneplanen gjelder. For areal som er avsatt til næringsområde i kommuneplanen er det krav om regulering før det kan bygges/gjøres tiltak på eiendommen. Eiendommen ligger i et område som er avsatt i kommuneplanen til næringsvirksomhet langs E134. Utdrag for kommuneplanen:
«I næringsområde kan område og eksisterande bygg nyttast til industri-, handverks- og lagerverksemd og anna næringsverksemd. Nye bygg kan førast opp til same føremål. Forretning (detaljhandel) og tenesteyting kan ikkje plasserast i næringsområde. Unnatak kan gjerast for Ølen – Fatland, Nerheim og Liaheia for handel med arealkrevjande vareutval.»
I kommuneplankartet er det en rød strek som er et linjesymbol for framtidig hovedvei. Et linjesymbol er ikke en juridisk linje.

Ved regulering må avkjørsel avklares. I Ersli-planen er det regulert inn en annen avkjøring til Tveit regnskap enn den som er der i dag.
For noen år siden ble det utarbeid et utkast til reguleringsplan for hele næringsområdet på Liaheia, inkl. eiendommene i vest som er utbygd. Da var det planlagt at hovudutkjørselen skulle være der den er regulert i Erli-planen.

Interessent plikter å sette seg inn i regulering og kommuneplan før bud inngis. Det oppfordres til å kontakte kommunen for muligheter og begrensinger med eiendommen.

+- Overtakelse

Hensynstas ønsket overtakelse i bud.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?