Velkommen til Grannesgata 44!

Haugesund - Hasseløy

Hasseløy vest -Industritomt med eldre lagerbygg beliggende nord/vest på Hasseløy

Prisantydning:
 9 000 000
Eiendomstype:
Industri
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  9 000 000
Eiendomstype
Industri
Eierform
Selveier
Tomt
3200 m²
Kommune
Haugesund
GNR
38
BNR
11
Oppdragsnr.
1-0200/22
Finnkode
269440900

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Eiendommen har en strategisk beliggenhet helt nord/ vest på Hasseløy- Nærhet til Haugesund sentrum og killingøy offshorebase.

– Regulert for industriformål i sentrumsplanen
– 60 % utnyttelse
– Ca 3.200 m2 – Tomten fradeles etter salg og evt. avvik gir ikke rett til korrigering av kjøpesum
– Eldre bygningsmasse med areal på ca 450 kvm grunnflate – 3 plan
– Skur på sørsiden er ca 200 kvm (Målt i kart)
– Ca. 48 meter kai
– Eiendommen selges
– Eiendommen ligger i uregulert område, men vegen er regulert.
Ved deling kan da denne eiendommen få krav om å opparbeide vegen i hht reguleringsplanen, jf pbl §18-1.

+- Standard

Bygget er et eldre lagerbygg samt et enkelt skur på tomten. Ny eier må selv ta risikoen og kostnaden ang sikring av bygget m.m

+- Beliggenhet

Beliggende helt på nordsiden av Hasseløy. Eiendommen er vestvendt og har kailinje mot Vibrandsøysundet. Nærhet til Killingøybasen.

+- Omkostninger

225 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
226 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen ligger utenfor regulert område, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsvirksomhet. Kopi av bestemmelser og kart, kfr. megler.

Eiendommen ligger i uregulert område, men vegen er regulert.
Ved deling kan da denne eiendommen få krav om å opparbeide vegen i hht reguleringsplanen, jf pbl §18-1.
I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende bebyggelse utvides vesentlig eller gis en vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, dersom:
a.
offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Id RL1700
Kommunedelplan for sentrum 2014-2030, Sentrumsplanen
Delareal 100 m2
Arealbruk Næringsvirksomhet,Nåværende

Sentrumsplanen er under revidering og interessenter bes kontakte kommunen for ytterlige informasjon.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Lurer du på noe?