Velkommen til Frakkagjerdvegen 90-92!

Fullt utleid investeringseiendom med dagligvare til salgs

Prisantydning:
 21 000 000
Eiendomstype:
Forretning/butikk
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  21 000 000
Eiendomstype
Forretning/butikk
Eierform
Selveier
Byggeår
1974
Bruksareal
3550 kvm.
Tomt
9109 m²
Kommune
Tysvær
GNR
71
BNR
75
Oppdragsnr.
1-0552/19
Finnkode
163141941

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Etablert handelseiendom på Frakkagjerd til salgs.
Eiendommen er utbygd og ombygd i flere faser og inneholder:

-3. etasje består i hovedsak av legekontor, samt diverse areal. Heis.
-2. etasje (gateplan) består i dagligvareforetning med tilhørende lager etc, felles gang til legekontor. Heis. Kjøttproduksjonsavdeling med kjøler, frysere, produksjon og lager. Overbygd varemottak. Takoverbygg ved siden av Spar skal leietaker bygge tett i 2019/2020 for egen regning. Frittstående tilfluktsrom ved parkeringsplass.
-1. etasje består av sportsbutikk/nettbutikk, frisør, gatekjøkken og lagerrom. Tilfluktsrom i gatekjøkkendel.
-Frittstående tilfluktsrom ved parkeringsplass.

Eiendommen har godt med parkering og dekker behovet etter dagens bruk.

Bygningsmassen er ikke oppmålt. Areal nevnt er hentet fra kommunen sitt registrerte areal.

Eiendomsselskapet Lono Eiendom AS selges.

+- Standard

Kjøper oppfordres til å ta med fagfolk for vurdering av bygningsmassen standard. Dagens bruk kan avvike fra opprinnelig godkjent bruk. Kjøper bærer risiko med dette.

+- Beliggenhet

Handelseiendom beliggende på Frakkagjerd i Tysvær. Eiendommen beliggende i nærhet til E134. Frakkagjerd er et område med høy grad av næringsaktivitet, samt omkringliggende boligområder. Cirka 5 minutt fra Haugesund.

+- Regulering

I kommuneplan er eiendommen avsatt til sentrumsformål. Utdrag fra kommuneplan:
«2. Innanfor områda med sentrumsformål kan det leggjast til rette for nærings- og serviceverksemd, bustader, og offentlege og private bygg til skule, omsorgsbustader, kulturtilbod, institusjonar og helsetenester. Det skal ikkje etablerast plasskrevjande varehandel, industri eller lager i områda. Allment tilgjenge skal ha fortrinnsrett på gatenivå, jf. pbl. § 11-9 nr. 5.»
«8. På S2 Frakkagjerd skal det ikkje byggjast meir daglegvare før krysset E134-Frakkagjerdvegen er utbetra. Anna utbygging kan tillatast
før krysset vert utbetra, dersom det vert dokumentert at utbygginga ikkje fører til auka arealbruk i eksisterande bygningsmasse som ikkje tillaten før krysset er utbetra, jf. pbl. § 11-9 nr. 4.»
Det opplyses at Frakkagjerdvegen 89, som ligger på motsatt side av salgsobjektet er under regulering. Det er ikke kjent for selger hvor den prosessen står eller hva det skal reguleres til men Rema er eier av eiendommen.

+- Parkering

God parkering på eiendommen.

+- Adkomst

Ta av E134 i rundkjøring mot sør. Eiendom på høyre side etter 130 meter.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?