Velkommen til Eidesåsen!

Ullensvang - Odda

Regulert boligtomteområde med panoramautsikt i Odda til salgs

Prisantydning:
Kontakt megler
Eiendomstype:
Boligtomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Eiendomstype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Tomt
11000 m²
Kommune
Ullensvang
GNR
53
Oppdragsnr.
1-0139/22
Finnkode
257364527

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Snegebekk boligfelt ligger i Eidesåsen i Odda. Nå selges et av feltene som gjenstår og som er regulert til boligformål.

-Parsell av gnr. 53 bnr. 344 i Ullensvang kommune.
-Tomten som selges, skal fradeles før overtakelse. Tomtens omfang vises i salgsoppgave.
-Tomten er på ca 11 dekar inkl vei.
-I reguleringskart er tomtene nevnt som nr. 119, 121, 123, 125, 127, 266, 268, 270, 272, 274 og 276.
-Reguleringsplan tilsier eneboligtomter, med unntak av tomt 266 som bør benyttes til tomannsbolig
-TU = 25 %. Bygg kan oppføres i inntil 2,5 etasjer ved gesims (maks 6 m. over ferdig terreng) med tillegg av loft.
-Infrastruktur må etableres til tomteområde.

Tidligere grunneier har rett til å ta ut skog vederlagsfritt etter pkt.3 i avtale datert 31.juli 1979. Entreprenør må avtala direkte med tidligere grunneier om løsning. Kontakt megler for kontaktinfo til tidligere grunneier.
Her er tekst som står i avtalen frå 1979:
«3. I den utstrekning kommunen finner at skog kan felles innenfor det avståtte areal, gis grunneierne rett til å ta denne ut vederlagsfritt etter kommunens retningslinjer.»

Interessent må før bud inngis sette seg inn i kriterier for salg av eiendommen samt kommunal strategi for boligutvikling som følger med salgsoppgave.

Tomten skal fradeles og avvik fra stipulert areal gir ikke rett til justering av kjøpesum.

Budfrist, der alle salgskriterier skal følge med, settes til 8. juni 2022 kl. 10.00. Dersom det kommer flere bud, vil det da settes i gang løpende budrunde til det stopper opp innen overnevnte tidsfrist. For sent innkomne bud vil ikke bli vurdert. Kommunen står fritt til å vurdere alle bud og akseptere hvilket som helst bud. Dog er det føringer i kommunestyrevedtak på høystbydende. Når fortløpende budrunde er stoppet, skal saken til endelig godkjenning i kommunestyret.

+- Beliggenhet

Tomteområde beliggende øverst i Eidesåsen, med fantastisk utsikt over Odda og Sandvinsvatnet.

+- Omkostninger

Dokumentavgift (2,5%) av kjøpesum
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. Se reguleringsbestemmelser for detaljer.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene. Eiendommen må fradeles før overtakelse.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?