Husbankfinansiering

Visste du at alle leilighetene fra 1.-8. etasje søkes forhåndsgodkjent for inntil 80% Husbankfinansiering? Husbanklån er et gunstig lån og har per 09/18 rente på ca. 1,49 %. Du kan søke inntil 8 års avdragsfrihet og alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken.

Kjøp i Kvednatunet gir deg også andre gode økonomiske fordeler som: ingen forskudd, betaling ved ferdigstillelse. Og ingen indeksregulering, prisen forblir uendret.

Har du spørsmål til dette? Ta kontakt med oss.