Hva er Husbanken?

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger. Meglerhuset Rele formidler ikke finansiering selv, men flere av nyboligprosjektene vi formidler søkes forhåndsgodkjent for husbankfinansiering. Kontakt oss for spørsmål eller veiledning.

Husbankens rolle

  1. 1. Sørge for at boligene blir miljøvennlige og energivennlige.
  2. 2. Sørge for at boligene blir universelt utformede.
  3. 3. Gi en god finansiering.

 

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Boligene overgår vanlige krav til miljøvennlighet og de tilrettelagt for alle. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den subsidierte renten i Husbanken. Dette kan utgjøre store summer hver måned, prøv selv i kalkulatoren under.

Hvem kan få lån i Husbanken

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken. Flere av nyboligprosjektene vi formidler søkes forhåndsgodkjent for lån i Husbanken med 80% av kjøpesum. Kontakt oss for veiledning eller mer informasjon.

Husbanklån til bruktbolig?

Det finnes enkelte muligheter for Husbanklån til bruktbolig, enten ved spesielle behov, startlån eller lignende. Dette er ikke noe Meglerhuset Rele formidler. Kontakt Husbanken eller boligavdelingen i kommunen hvor du bor/vurderer å kjøpe for mer informasjon.

Låne­kalkulator

Kostnad etter avdragsfri periode:
Pris per måned

Kostnad i avdragsfri periode:
Pris per måned

Du vil få skattefradrag som reduserer kostnaden med overnevnte lån.
Rente per 09/19: 1,89%

Lurer du på noe?