Hva er Husbanken?

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Husbankens rolle

  1. 1. Sørge for at boligene blir miljøvennlige og energivennlige.
  2. 2. Sørge for at boligene blir universelt utformede.
  3. 3. Gi en god finansiering.

 

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Boligene overgår vanlige krav til miljøvennlighet og de tilrettelagt for alle. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den subsidierte renten i Husbanken. Dette kan utgjøre store summer hver måned, prøv selv i kalkulatoren under.

Hvem kan få lån i Husbanken

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken. De fleste av våre prosjekterte boliger søkes godkjent for lån i Husbanken med 80% av kjøpesum.

 

For noen kan det være aktuelt med startlån fra kommunen til å dekke toppfinansieringen. Dette under forutsetning av at hver enkelt kjøper blir godkjent som låntaker i Husbanken/kommunen og eventuelt vår bank innenfor bankenes krav til inntekt og utgifter i henhold til SIFO modell.

Husbanklån til bruktbolig?

Det er desverre ikke mulighet for ordinært husbanklån på brukte boliger.

Låne­kalkulator

Kostnad etter avdragsfri periode:
Pris per måned

Kostnad i avdragsfri periode:
Pris per måned

Du vil få skattefradrag som reduserer kostnaden med overnevnte lån.
Rente per 09/18: 1,45%

Lurer du på noe?