Velkommen til Fjellsmellevegen !

Vinje - Vågslid

Vågslid - Meget flott utsiktstomt beliggende i et rolig område - Gangavstand til langrenn- og alpinanlegg

Prisantydning:
 2 250 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  2 250 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
812 m²
Kommune
Vinje
GNR
99
BNR
211
Oppdragsnr.
1-0035/23
Finnkode
291753225

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Fjellsmellevegen og denne flotte tomten. Med en meget flott beliggenhet på en høyde er dette blant de alle beste tomtene på Tyrvelid. Her ligger du fritt og høyt og fra tomten er det behagelig gangavstand til Haukelifjell skisenter eller til lysløypen i området. Tomten har ingen byggeklausul. Fra tomten er det flott utsikt over området. En sjelden anledning i dagens marked.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på Tyrvelid på Vågslid. Flott utsikt utover området.

Området ligger ved Haukelifjell – midt imellom øst og vest. Vågslidområdet ligger på østsiden av vannskillet og er kjent for sitt gode klima. Området kan tilby flere soltimer enn de fleste vinterdestinasjonene det er naturlig å sammenlikne seg med.

Tomten ligger i like ved lysløypen og alpintanlegget på Vågslid som har hele 13 preparerte skiløyper og 6 skitrekk samt eget barnetrekk/band. Anlegget har varmestue med afterski og sportsbutikk.

Vågslid har med sine 950 høydemeter over havet en meget snøsikker beliggenhet og er kjent for å være et eldorado både sommer og vinterstid. På sommerstid er det flotte turløyper, bademuligheter i fjellvann, samt jakt og fiske.

Snøforholdene i området er meget gode og kan regnes som sikre i perioden nov/des – april/mai. Et eget selskap har ansvaret for det omfattende løypenettet som normalt starter sin virksomhet så snart snøforholdene tillater det. Løypenettet er meget variert. Traseene varierer fra de helt enkle og korte, til lange, utfordrende høyfjellsløyper som ligger fra ca. 800 – 1600 moh.

Vågslid/Haukeliområdet er svært godt egnet for fjellvandring. Fra Vågslid går løypene både mot Haukeliseter og turisthyttene på Hardangervidda og Setesdal/Ryfylkeheiene. Området er rikt på bær og Vågsli er omgitt av meget gode fiskevann. Ved å kjøpe et fiskekort har man tilgang til ca. 60 vann i storområdet.

Dersom det skulle være behov for påfyll i form av dagligvarer ligger Arbuvollen kiosk 3 minutters kjøring fra eiendommen, godt innenfor gangavstand med ski. Ved behov for større matvareforretning, sportsbutikk, bensinstasjon eller lignende ligger Edland ca. 15-20 minutters kjøring i fra. Ved ønske om en god middag uten egeninnsats ligger Haukeliseter ca. 10 kjøring i fra.

Området rundt Haukeliseter er også viden kjent som et ypperlig sted for kiting. Eiendommen ligger på Tyrvelidfeltet på Vågslid.

Området ligger ved Haukelifjell – midt imellom øst og vest. Vågslidområdet ligger på østsiden av vannskillet og er kjent for sitt gode klima. Området kan tilby flere soltimer enn de fleste vinterdestinasjonene det er naturlig å sammenlikne seg med.

+- Omkostninger

56 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
69.122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomten ligger i området som omhandles av detaljreguleringsplan Tyrveli, del av Nesheim ,99/6. Eier av Gnr 99 bnr 6 Ingvild og Ivar Kåsa utviklet på slutten av 90-tallet en hytteplan i Tyrvelid. Det er denne planen som nå oppgraderes og tilpasses ny KDP for Vågslid. Gjeldene kommuneplan for Vågslid ble vedtatt i 2018 og flere av de eksisterende/ gamle reguleringsplanene blei opphevet. Nesheim – 99/6 ble videreført og det ble dermed satt gang en ny reguleringsplan for området.

Reguleringsplan – PlanID 20190002 – Planen legger til rette for etablering av nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, nytt Tyrvelid-kryss, sentrumsformål med veiserviceanlegg. Området reguleres til følgende formål:

– Frittliggende fritidsboliger
– Konsentrert fritidsbebyggelse/ leiligheter
– Lager
– Bensinstasjon/veiserviceanlegg
– Skiløypetrase/ gangvei
– Energianlegg
– Vannforsyningsanlegg
– Renovasjonsanlegg
– Angitte bygge og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, kjørevei, grøntareal, parkeringsplasser, Naturområde m. m

I forbindelse med reguleringsarbeidet og utbyggingen av området er det stilt rekkefølgekrav og vilkår for gjennomføring.

Før det gis rammeløyve – §4.2 skal det
a) Godkjent teknisk plan i samsvar med dokumentasjonskrav i §3.1. Denne skal følge kravene om er gitt i generelle føresegner.
b) Dokumentasjon ellers i samsvar med §3.1. De temaene som er relevante for det omsøkt tiltaket skal dokumenteres.
c) Innenfor planområdet kan inntil 15 nye enheter få rammetillatelse før krysset mellom Tyrvelivegen og E134 er opparbeidet i samsvar med reguleringsplankartet.
d) Strømkabler og linjer skal være lagt i bakken før det gis rammetillatelse.
e) Når 35 hytter/enheter har fått ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse skal planlagt skiløypekryssing ved SKV3 være ferdigstilt
f) Når 30 hytter/enheter er ferdigstilt skal det være bygd i alt 50 varme senger innenfor felles sentrumsområde BAA og Bfp1 og 2 i Naboplan, Planid 20150004

Ved oppføring av hytte/ enhet på tomten:

Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser per. boenhet over BRA – 70 kvm og 1.5 biloppstillingsplasser per. boenhet med BRA – 70 kvm eller mindre. For enheter BRA 40 kvm eller mindre gjelder 1 biloppstillingsplass.

Alle bygninger skal være oppført i tre, med stående eller liggende kledning eller laft. Evt. andre forblendingsmaterial skal være av naturstein eller tre. Bygningene skal ha jordfarger.

Takkonstruksjonen skal være saltak med takvinkel 27-34 grader. Taktekking skal være torv, tre, sedum, gras eller lignende. Solcellepanel er tillatt med ikke reflekterende overflate.

Utvendig belysning skal avgrense og det tillates 3 utvendige lyspunkt per. boenhet. Belysningen skal monteres på vegg og må ha en skjerm slike t lyskilden ikke synes og blender.

For frittliggende fritidsboliger BFF1-BFF19 gjelder følgende utnyttelse:

Samlet utbygging per.tomt skal ikke overstige hhv. 30, 25 og 20% utnyttelse. Største bygning skal ikke overstige BYA=130 kvm. Det tillates oppført 2 bygg på tomten der andre bygg enn hovedbygg ikke skal overstige BYA=30 kvm. Mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m for tomter med 30% utnyttelse og 7,0 m for tomter med 20-25% utnyttelse. Anneks/uthus kan ha maks 4 m. Alle målt fra OKgulv.

Det er tillatt med sokkeletasje. Tomter med utnyttelse 20-25 % skal bygges med sokkeletasje. Hver tomt skal ha maksimalt 2 tellende etasjer medregnet sokkeletasje.
Byggets totale bredde på tvers av høydekotene skal være maksimalt 7 m. På tomter med total utnyttelse på 20% kan bygg maksimalt være 5 m brede på tvers av høydekotene.

For oversikt over de ulike tomtene sin utnyttelsesgrad se vedlagt reguleringsføresegner.

For reguleringsområder: BKF1, BKF2, Industri/lager, Vegserviceanlegg BV, Skiløype/fortau/gangveg BST, energianlegg BE, vassforsyningsanlegg BVF og Renovasjonsanlegg BRE m.m kontakt megler for mer informasjon.

+- Adkomst

Fra E134, ta av mot skitrekket på Vågslid/Haukeli. Følg vegen opp mot skisenter ta til høyre like ved den store parkeringsplassen til skisenteret. Kjør forbi pågående anleggsarbeider og følg Fjellsmellevegen innover. Eiendommen ligger opp en liten bakke til venstre.

Avstander:
Haugesund: ca 185 km
Skien: ca 185 km
Oslo: ca 285 km
Bergen: ca 220 km
Stavanger: ca 220 km

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Hytte/brøyteavgifter:
Pliktig medlemskap i velforening, som bl. a. inkluderer brøyteøavgift, løypeavgift m.m. Avgiften vil kunne bli innkrevd uavhengig av bygging. Denne utgjør ca. 8.000-10.000 kr per år.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Last ned

Lurer du på noe?