Velkommen til Jovikvegen 16!

Karmøy - Veavågen

Eldre enebolig m/sjølinje og panorama sjøutsikt - Stor og pen tomt på 1928 kvm - Garasje og hagestue - Oppussingsobjekt

Prisantydning:
Solgt
Eiendomstype:
Enebolig
P-rom/BRA:
93/93 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr Solgt
Eiendomstype
Enebolig
Eierform
Selveier
Primærrom
93 kvm.
Bruksareal
93 kvm.
Soverom
3
Tomt
1928 m²
Kommune
Karmøy
GNR
3
BNR
41
Oppdragsnr.
2-0203/22

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Eldre enebolig innredet over 2 plan
– Panorama sjøutsikt som må ses og oppleves
– Stor og pen tomt på hele 1928 kvm
– Ca. 9 meter sjølinje (iflg Fonnakart.no)
– Sjelden mulighet
– Flott hagestue fra ca. 2015 (ikke godkjent)
– Romslig garasje fra 1991
– Grenser til friområde (mot sjø)
– Grovkjeller m/lav takhøyde
– Boligen ble påkostet/renovert i ca. 1975
– Takpanner er fra 1975
– Ny kledning og etterisolert i 1975
– Diverse nye vinduer i 2014/2016/2019
– Nyere stålrør i pipe
– 3 (4) soverom
– Boligen trenger oppussing/renovering for å få dagens standard

+- Innhold

Enebolig over 2 plan som inneholder:
1. etasje: Vindfang, gang, 2 stuer og kjøkken.
2. etasje: Gang, bad og 3 soverom.
Grovkjeller m/lav takhøyde

Hagestue.
Garasje.

+- Standard

Eldre enebolig over 3 plan (grovkjeller m/lavtakhøyde). Byggeår er ukjent, men boligen antas å være bygd rundt 1900.

I følge selger så er det gjort en del påkostninger på boligen og tomtene etter byggeår, bl.a:

Utvendig:
– Kledning ble skiftet samt etterisolert ca. i 1975.
– Skiftet vinduer i 1975 (nå er flere i dårlig stand) og det er skiftet diverse vinduer i senere tid (2014/2016/2019).
– Bygget takopplett og nye takpanner i 1975.
– Bygget hagestue i ca. 2015 med terrasse utenfor (ikke omsøkt/godkjent).
– Bygget garasje i 1991.
– Koblet på offentlig kloakk i ca. 2019.
– Delvis ny asfalt (antatt i 2019).

Innvendig:
– Alle oppholdsrom er av eldre dato og trenger oppussing/renovering.
– Grovkjeller/vaskekjeller. Isolert tak i ca. 2020.

Generell informasjon:
– Ny pipe fra hovedetasje og opp, nytt stålrør i pipe og feieluke på loft (ukjent årstall).
– Det er lagt inn fiber både fra Haugaland kraft (Altibox) og Telenor i boligen.
– Varmpumpe fra 2016, vedovn i stue.
– Sikringsskap med skrusikringer.
– I følge selger så er det montert en kloakkpumpe i 2019. Denne driftes sammen med nabo i Jovikvegen 12 (nr 14 kommer også til å koble seg på). Vedlikeholdskostnader, service, strømutgifter og eventuell ny pumpe (dersom den skulle ryke) osv skal fordeles på Jovikvegen 12 og 16, og senere nr 14 når den kobles til.

+- Beliggenhet

Fantastisk beliggenhet med sjølinje og panorama sjøutsikt som må ses og oppleves. Boligen ligger solrikt til i enden av blindvei. Gangavstand til bl.a barnehage, barneskole, stort og flott idrettsanlegg, herlige turområder og dagligvarebutikk.

+- Omkostninger

42 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
55 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Gnr.3/bnr. 41 ligger i et område hovedsaklig regulert til kombinert bebyggelse/anleggsformål, vei og friområde.

Gnr. 3/bnr. 170 ligger i et område hovedsaklig regulert til boligformål, kombinert bebyggelse/anleggsformål og vei.

Boligen er regulert til bevaring gjennom gjeldende reguleringsplan. I hht. reguleringsplan 2013 (Reguleringsplan for Vedavågen – område langs sjøen fra Solhålå til Sævikevik) gjelder følgende:
1. Områdene skal nyttes til bolig/ sjøhus/naust -bebyggelse. Etasjen på kaiplan skal for eksisterende sjøhus/ naust være forbeholdt sjørelatert virksomhet. Dette gjelder også våningshus som opprinnelig har hatt slik funksjon på kaiplan. 2 etasje og evt. loft kan tillates innredet til bolig, kontor, eller fritidsbebyggelse for turistrettet virksomhet, dersom dette er hensiktsmessig for bevaring av bygget.
2. Eksisterende bygninger innenfor området skal bevares. Ved fornyelse eller reparasjon, herunder utskifting av vinduer, dører, listverk, fasadekledning og taktekking, skal bebyggelsen tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Mindre endringer som er nødvendig for å tilpasse ny bruk av bygget kan tillates, så som innsetting av nye vinduer og dører og evt. branntiltak. Ved søknad om bygningsmessige endringer stilles det krav til tiltaksklasse 3 når det gjelder estetikk; Jfr. Plan- og bygningslovens § 74 – 2. Ethvert byggeteknisk tiltak er søknadspliktig, og før evt. godkjenning skal det innhentes uttalelse fra fylkeskulturmyndighetene. Fargebruken på våningshus, sjøhus, naust og uthus kan variere, men fargene skal bygge på den opprinnelige fargetradisjonen i området. Hovedprinsippet for bruk av farge er ulik farge på hus med forskjellige funksjoner.
3. Nybygg tillates ikke i området.
4. Fyllinger i sjø, samt anlegg for kai, brygge m. m. tillates ikke. Eksisterende båtstøer/ steinsettinger skal bevares. Steingarder og karakteren til hageanlegg og øvrig utomhusanlegg skal søkes bevart.
5. Ubebygde arealer kan benyttes til båtopplag.

Kommuneantikvaren har rådgivningstjeneste til eiere av eldre hus som er regulert til bevaring, og kan bidra til å finne frem til boligens opprinnelige uttrykk. Det finnes også tilskuddsordninger som kan være aktuelle. For mer informasjon, kontakt kommuneantikvaren i Karmøy kommune.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i reguleringskart de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Se vedlagt reguleringsplan i salgsoppgaven.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Parkering i garasje og i eget gårdsrom.

+- Byggemåte

Fra tilstandsrapport:
Taket er tekket med betongtakstein. Takrenner og nedløp av plast. Veggkonstruksjon med tømret bæresystem i tre. Utvendig kledd med liggende kledning av tre. Takkonstruksjon med undertak på åser. Bygningen har malte trevinduer og PVC-vinduer med 2-lags glass. Hovedinngangsdør i teak. Enkel plassbygget labankdør til kjeller. Støpt trapp foran hovedinngang. Det er ukjent byggegrunn. Ingen tilgjengelig/synlig drenering. Grunnmur med lødd stein og puss. Terrenget skråner mot nord. Ukjent type avløpsrør og ukjent type vannledning.

TG:3 er gitt på følgende:
– Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vinduer mot nordøst, vindu på bad og vindu i vindfang har rust på utvendige beslag og råte i karm.
– Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 20 mm høydeforskjell på gulv i stue. Det ble målt 25 mm høydeforskjell i soverom mot vest. Det ble målt 45 mm høydeforskjell på gulv i gang i 2.etasje. Det ble målt 75 mm høydeforskjell på gulv i soverom mot øst. Det registreres spor etter stripet borebille (mott) i etasjeskille over kjeller. Det er montert dampsperre/plast på kald side av isolasjon i etasjeskille over kjeller. Dampsperre skal kun brukes i etasjeskiller mot kaldt loft.
– Rom under terreng: Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det var vann på gulv ved vegg mot sørøst på befaringsdagen (på innsiden av utvendig blomsterbed).
– Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vindu og dør er plassert i våtsone til badekar.
– Branntekniske forhold: Det er ikke montert røykvarsler i 1.etasje. Brannslukningsapparat med skum, kontrollert i 2019. Det må monteres røykvarslere for å utbedre avviket.
– Drenering: Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve tiltak):
– Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Bend til takrenne over hovedinngang er ikke tett.
– Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er råte i kledning mot støpt trapp ved hovedinngang. Det er fjernet en del av tidligere vegg mellom stuer i 1.etasje. Det er usikkert om vegg som er fjernet kan ha vært bærende.
– Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det registreres spor etter stripet borebille (mott) i takkonstruksjon. Usikkert om det er aktivitet.
– Overflater: Det er påvist skader på overflater. Det er skader på parkett i stue. Innvendige overflate er misfarget av nikotin. Gulvbelegg i soverom mot øst har hull.
– Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
– Kjøkken: Plastvrider på bryter til avtrekksvifte er knekt.
– Elektrisk anlegg: Sikringsskap med skrusikringer. Dette er elementsikringer som ikke tilfredsstiller krav til dagens bruk, og anbefales utskiftet til jordfeilautomatsikringer.
– Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det registreres byggskum rundt kjellervinduer. Byggskum er ikke egnet til å stå åpent i dagen.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
– Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Undertak er stedvis misfarget (observert fra luke til kaldtloft).
– Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Returrekkverk i 2.etasje har skjevheter.
– Kjøkken: Benkeplate over oppvaskmaskin er løs. Innredningen er slitt etter mange års bruk.
– Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
– Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
– Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
– Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Det er oppført en frittstående hagestue på eiendommen. Hagestuen er oppført i bindingsverk av tre med trekledning på utvendig fasade. Det er pulttakkonstruksjon av tre. Taket er tekket med metallplater med takpanneprofil. Hagestuen er kun enkelt beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og fuktsøk er ikke gjennomført. Tilstandsgrad settes derfor ikke.

Det er oppført en frittstående garasje på eiendommen. Garasjen er oppført i bindingsverk av tre med trekledning på utvendig fasade. Det er saltakkonstruksjon av tre. Taket er tekket med betongtakstein. Garasjen er kun enkelt beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og fuktsøk er ikke gjennomført. Tilstandsgrad settes derfor ikke.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra takstmann i fullstendig tilstandsrapport.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Det er montert varmepumpe og vedovn.

Ellers elektrisk oppvarming av boligen.

+- Diverse

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt selgers bruk av rom kan være i strid med byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Kjeller har ikke måleverdige arealer på grunn av lav takhøyde. Rom må ha takhøyde på minimum 1,9 meter (i en bredde på min. 60 cm) for å være måleverdige iht NS 3940 og Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling. Takhøyde i kjeller ble målt til i underkant av 1,9 meter.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?