Velkommen til Rusvikvegen 25!

Karmøy - Kopervik

Enebolig m/dobbel garasje og hele 1608 kvm tomt - Flott sjøutsikt - Meget sentral, barnevennlig og populær beliggenhet

Prisantydning:
 2 490 000
Eiendomstype:
Enebolig
P-rom/BRA:
178/179 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  2 490 000
Eiendomstype
Enebolig
Eierform
Selveier
Byggeår
1956
Primærrom
178 kvm.
Bruksareal
179 kvm.
Soverom
4
Tomt
1608 m²
Kommune
Karmøy
GNR
64
BNR
383
Oppdragsnr.
2-0180/22
Finnkode
280095968

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Enebolig over 3 plan med dobbel garasje
– Stor og flott tomt på hele 1608 kvm
– Meget sentral, barnevennlig og populær beliggenhet
– Kort gangavstand til barnehage, barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg
– Sjelden mulighet
– Noe sjøutsikt
– Velholdt og påkostet ved behov
– 4 soverom
– 2 stuer
– 2 bad (1 fra 2011 og 1 eldre) + wc + vaskerom
– Romslig og pent kjøkken fra 1993
– Boligen ble påbygget i 1979/1980
– Boligen trenger oppussing/renovering for å få dagens standard

+- Innhold

Enebolig over 3 plan som inneholder:
Kjeller gammel del: Gang, kjellerstue, hobbyrom/verksted, bad, wc, vaskerom.
Kjeller «ny» del: Stort uinnredet rom/bod (lav takhøyde)
Hovedetasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og soverom.
Loft: Gang og 3 soverom.

Dobbel garasje.

+- Standard

I følge selger så er det gjort en del påkostninger på boligen etter byggeår, bl.a:

Utvendig:
– Bygget ut boligen i 1979/1980.
– Bygget dobbel garasje (ukjent årstall).
– Ny taktekking (betongtakstein) mot sør (mellom år 2011-2014). Resterende takpanner er fra ca 1980.
– Nyere heldekkende beslag rundt pipe samt nye stigetrinn (antatt 2011-2014).
– Skiftet noen vinduer på 90-tallet.
– Tilbygg har bindingsverkskonstruksjon og liggende trekledning. Opprinnelige yttervegger er kledd med eternittplater.

Innvendig:
– Pent bad i hovedetasje som ble pusset opp i 2011. Fliser på gulv og vegger. Varmekabler. Dusjkabinett. Lys og flott baderomsseksjon med god skapplass.
– Stort og pent kjøkken fra 1993 (tidligere soverom).
– Romslig vinkelstue.
– Resterende oppholdsrom er antatt fra 60-80-tallet.

Generell informasjon:
– Vannrør av kobber.
– Avløpsrør av plast, keramiske rør under gulv i kjeller.
– Varmepumpe fra 2017.
– Skrusikringer (1 automatsikring).
– Oljetank er tømt i følge selger. Radiatorovner er ikke i bruk (ble koblet bort da de byttet fra oljefyr til elektrisk varmekolbe).
– Varmtvannstank fra 1971, oppvarming med elektrisk kolbe.

Boligen er godt vedlikeholdt og påkostet ved behov, men trenger oppussing/renovering for å få dagens standard.

+- Beliggenhet

Sentral, barnevennlig og attraktiv beliggenhet i populært område. Det er gangavstand til det aller meste byen kan tilby som bl.a: barnehage, barne- og ungdomsskole, flott idrettsanlegg, badestrand, herlige turområder og sentrum med dens fasiliteter.

+- Omkostninger

62 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
75 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger utenfor regulert område, men er i kommuneplanens arealdel merket som «gul», dvs. at kommunale myndigheter ser på området som et fremtidig boligområde. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Parkering i dobbel garasje og i eget gårdsrom.

+- Byggemåte

Fra tilstandsrapport:
Taket er tekket med betongtakstein. Taktekking mot sør er fra 2011/2014. Taktekking på taket for øvrig er fra ca 1980. Undertak med pløyde bord. Pipe er tekket med heldekkende beslag. Takrenner og nedløp av plast. Veggene på opprinnelig del har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Opprinnelige yttervegger er kledd med eternittplater. Tilbygg har bindingsverkskonstruksjon og liggende bordkledning. Saltak med sperrer av tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vindu i kjellerstue har enkelt glass. Hovedytterdør i teak. Terrassedør i teak. Malt ytterdør i kjeller. Kjellerdør i tilbygg av teak. Støpt altan. Rekkverk av murstein. Terrasse er bygget av tre. Støpt trapp med skifer i trinn foran hovedinngang og til kjeller. Rekkverk av smijern.

TG:3 er gitt på følgende:
– Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vindu på kjøkken og vinduer på loft har markert råte.
– Kjellertrapp: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Trinn i trapp har svikt.
– Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
– Bad kjeller: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
– Branntekniske forhold: Brannslukningsutstyr er pulverapparat. Røykvarsler med batteri.

TG: 2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve tiltak):
– Veggkonstruksjon: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Eternittplater har oppnådd en alder hvor utskiftning snart må påregnes.
– Vinduer: Takvindu på loft har punktert glass.
– Dører: Kjellerdør har etterslep på vedlikehold.
– Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er sprekk i murt rekkverk. Det er sprekk i støpt altan.
– Utvendige trapper: Det er enkelte løse og sprukne skifersteiner på trapp.
– Rom under terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
Det ble målt 18,7 vekt-% fukt i vegg mot terreng i kjellerstue. Vekt-% mellom 16 og 19,5 vurderes som fuktig, som gir fare for muggdannelse og stripet borrebille (mott). Det ble registrert saltutslag på grunnmur i vaskerom og i kjeller i tilbygg, noe som er tegn på fuktvandring i grunnmur. Salter som vises som hvite krystaller på innsiden av grunnmuren, er avleiringer som kommer fra vann som har fordampet. Det registreres stripet borebille (mott) på innvendig skillevbegg av tre i vaskerom i kjeller. Det er svikt i gulv i hobbyrom.
– Bad hovedetasje: Det er påvist skader på innredning. Hylle i seksjon har svelling. Rommet har kun naturlig ventilasjon.
– Wc: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
– Elektrisk anlegg: Kontroll av elektrisk anlegg anbefales, på grunn av at anlegget har ukjent historikk. Anlegget er over 20 år gammelt og har ingen dokumentasjon.
– Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
– Grunnmur og fundamenter: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
– Oljetank: Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
– Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
– Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 20 mm høydeforskjell på gulv i kjellerstue og i soverom mot sør. Det ble målt 25 mm høydeforkjell på gulv i stue.
– Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
– Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
– Innvendige dører: Invendige låsekasser er slitte.
– Bad hovedetasje: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet.
Vinduet er plassert i våtsone til dusj. Våtsone på vegg i bad er minimum 1 meter til side for dusj. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
– Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
– Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
– Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
– Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Det er oppført en frittstående garasje på eiendommen. Garasjen er oppført i bindingsverk av tre med trekledning på utvendig fasade. Det er saltakkonstruksjon av tre. Taket er tekket med betongtakstein. Garasjen er kun enkelt beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og fuktsøk er ikke gjennomført. Tilstandsgrad settes derfor ikke.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra takstmann i fullstendig tilstandsrapport.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Varmepumpe fra 2017. Oljefyring er koblet i fra. Radiatorovner er ikke i bruk. Varmekabler på bad i hovedetasje. Ellers elektrisk oppvarming.

+- Diverse

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt selgers bruk av rom kan være i strid med byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Romhøyde i kjeller ble målt til ca 1.9-2 meter. Kjellerstue har for liten lysflate i vinduer i forhold til veiledningen i teknisk forskrift. Krav om tilstrekkelig dagslys er oppfylt når dagslysflate utgjør minst 10 % av bruksarealet.

Kjeller under tilbygg har ikke måleverdige arealer på grunn av lav takhøyde. Rom må ha takhøyde på minimum 1,9 meter (i en bredde på min. 60 cm) for å være måleverdige iht NS 3940 og Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling.

I følge selger er boligens byggeår 1956. Eiendommens matrikkel er etablert 18.11.1955 og boligen er registrert tatt i bruk 11.11.1960.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?