Velkommen til Idrettsvegen 6!

Karmøy - Åkrehamn

Stor enebolig over 3 plan på 208 kvm - Meget sentral og attraktiv beliggenhet - Stor og solrik tomt på 970 kvm - Garasje

Prisantydning:
 2 290 000
Eiendomstype:
Enebolig
P-rom/BRA:
208/208 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  2 290 000
Eiendomstype
Enebolig
Eierform
Selveier
Byggeår
1960
Primærrom
208 kvm.
Bruksareal
208 kvm.
Soverom
3
Tomt
971 m²
Kommune
Karmøy
GNR
15
BNR
776
Oppdragsnr.
2-0160/22
Finnkode
273105134

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Stor enebolig over 3 plan
– Meget sentral, populær og attraktiv beliggenhet
– Stor og solrik tomt på 970 kvm
– Gangavstand til det aller meste byen kan tilby
– Eldre garasje med fliser på gulv
– Umiddelbar nærhet til flott idrettsanlegg
– Påbygget inngangsparti og kjeller i 1976
– Glaserte takstein fra 1994
– 3 store soverom
– 2 stuer
– Bad (påkostet ca. i 2010) + gjestetoalett (ca. 2010) + vaskerom
– Kvalitetskjøkken (antatt fra ca. 2000)

+- Innhold

Enebolig over 3 plan som inneholder:
Kjeller: Vindfang, gang/allrom, kjellerstue, hobbyrom og vaskerom.
Hovedetasje: Gang, hall, stue, kjøkken, bad, wc og soverom.
Loft: Gang og 2 soverom.

Garasje.

+- Standard

I følge selger så er det gjort påkostninger/oppgraderinger på boligen etter byggeår, bl.a:

Utvendig:
– Bygget på inngangsparti (gang, wc, bad i hovedetasje og gang i kjeller) i 1976.
– Bygget på ark på loft .
– Nytt pipebeslag i 2022.
– 2 nye vinduer på loft mot sør (ca. 10 år), nyere terrassedør.

Innvendig:
– Pent bad som ble pusset opp i ca. 2010 (fliser på gulv, våtromstapet på veggene, downlights i tak, stort dusjkabinett, lys og pen baderomsseksjon med god skapplass).
– Pent kvalitetskjøkken (antatt fra ca. 2000).
– Fint gjestetoalett (pusset opp i ca. 2010).

Boligen holder for det meste en grei standard i forhold til alder, men trenger oppgraderinger for å få dagens standard.

+- Beliggenhet

Meget sentral, populær og attraktiv beliggenhet i Åkrehamn. Det er gangavstand til det meste byen kan tilby som bl.a barnehage, barne- og ungdomsskole, flott idrettsanlegg, idylliske Åkrasanden, herlige turområder og sentrum med dens fasiliteter.

+- Omkostninger

57 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
70 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Parkering

Parkering i garasje og i eget gårdsrom.

+- Byggemåte

Fra tilstandsrapport:
Enebolig fra 1960, den er blitt 62 år gammel. I 1976 ble inngangspartiet og en del av kjelleren bygget på boligen. Boligen har behandlet bordkledning, kledningen er montert i stående utførelse. Det er kun mindre deler av takkonstruksjonen som er synlig i ett kott på loftet. Konstruksjonen er bygd opp med sperrer av tre og undertaket er taktro i fra byggeåret. Det er en del eldre vinduer i boligen. Vinduene har karmer av tre og det er isolerglass i dem. Oppe på loftet mot sør er det byttet to vinduer for om lag 10 år siden. Vinduene har karmer av tre og det er isolerglass i dem. Inngangsdør av teak, balkongdør på loft er av tre og i kjelleren er det en enkel kjellerdør med dørblad og karm av tre. Renner og nedløp er av plast. Det er opplyst at boligen er oppført på sand, store deler av boligene på Åkra er oppført på dette.

TG:3 er gitt på følgende:
– Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er flere vinduer som har råteskader i treverket og noen har punkterte glass. på soverom oppe mot nord og i kjelleren er de vinduene som har mest markerte skader.
Øvrige av de eldre vinduene kan fungere greit i flere år til om de får litt tilsyn og vedlikehold.
– Rom under terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg.
– Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerommet ligger i kjelleren, det er gitt TG:3 med bakgrunn i alder samt at det i flere av de andre utforende kjellerveggene er det registrert fukt i, det kan dermed ikke utelukkes at det er fuktproblematikk i veggene på vaskerommet også.
– Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Avtrekksvifte er defekt. Avtrekksviften fungerte ikke under befaring.
– Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Om det er smurt på et asfaltbelegg (gudrong) på grunnmuren så vil ha begrenset virkning etter så mange år.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve tiltak):
– Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
– Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
– Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
– Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er registrert noe spor etter mott i trekonstruksjonene.
– Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Kjellerdør har større råteskader i terskelen og dette bør utbedres. Balkongdør har noe slitasje og noe mindre råteskader i brystningsplate på utsiden.
– Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er bordkledd på begge sider, på utsiden er det flere bord som har råteskader. Innvendig panel er nyere og i bedre stand, dette ble byttet da det ble lagt ny tekking på gulvet.
– Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
– Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist skader på overflater. I kjelleren er det skader på parketten etter lekkasje vann fra et fryseskap. På flere av veggene i kjelleren er det tegn til fukt og det er markerte ujevnheter i en vegg. Hovedetasje og loft har eldre overflater, men de er i grei stand tatt alder i betraktning.
– Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Etasje skiller i boliger fra denne tiden har større nedbøyning og mindre stivhet enn det som er vanlig i dag. Det er noe merkbare skjevheter i konstruksjonen, noe som er normalt i denne type hus.
– Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
– Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Eldre mursteins piper anbefales og rehabiliteres.
– Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
– Vaskerom: Det er registrert symptom på fuktskader. Det er ikke utført hulltaking på vaskerommet, men det er påvist fukt i flere av de andre utforende veggene i kjellere.
– Bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er ca. 25 mm. til toppen av dørterskelen, men det er ikke synlig membran opp til toppen av terskelen.
– Wc: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
– Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Røropplegget som er synlig virker visuelt sett i bra stand, men eldre røropplegg må generelt påktes.
– Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
– Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
– Elektrisk anlegg: Det elektriske anlegget har eldre skrusikringer og ledningsnettet er trekt både skjult og synlig i boligen.
– Terrengforhold: Det er ikke direkte avrenning fra terreng og inn i mot grunnmur, men innvendige tegn i kjelleren på en del fukt utenfra tilsier at utvendige terrengforhold bør forbedres.
– Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
– Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

Garasjen har blokker/støpt grunnmur som er pusset på inn og utsiden. Takkonstruksjonen er bjelker av tre som utvendig er kledd med plater av metall. Takplatene som er synlige fra innsiden har mye rustskader og hull. Det ble opplyst at det skal være montert nye plater på utsiden. når det var gjort var usikkert. Garasjen har gulv av betong, porten inn til garasjen er av tre og vinduer har karmer av tre. Garasjen har mye løs murpuss og en del sprekker og riss i grunnmuren. Garasjen er kun enkelt beskrevet og det er ikke gjort noen nærmere undersøkelser. Tilstandsgrad settes derfor ikke.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra takstmann i fullstendig tilstandsrapport.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Vedfyring og ellers elektrisk oppvarming.

+- Diverse

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt selgers bruk av rom kan være i strid med byggeforskrifter selv om de er målverdige. Det er flere rom i kjelleren som har lav takhøyde og for liten dagslysflate.

Eiendommen selges ved fullmektig. Fullmektig har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

I følge selger så var det en pipebrann for noen år siden.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?