Velkommen til Tomt Storasundfjellet!

Haugesund - Storasundfjellet

Sjelden mulighet - Bli en av byens største skogeiere?

Prisantydning:
 1 500 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 500 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
154209 m²
Kommune
Haugesund
GNR
34
BNR
8
Oppdragsnr.
1-0209/22
Finnkode
271237142

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Eiendommen utgjør en stor del av Storasundfjellet – Et offentlig friluftsområde beliggende mellom Skåredalen og Hemmingstad.

+- Beliggenhet

Tomta ligger på Storasundfjellet, og strekker seg fra Hemmingstad til Skåredalen.

+- Omkostninger

37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
38 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen er regulert til friområde, friluftsområde, turvei og bevaring kulturmiljø (H570), samt avsatt til friområde i kommuneplanen. Iht gjeldende bestemmelser kan ikke eiendommen bebygges eller utvikles.

Eiendommen omfattes av følgende planer:
– Kommuneplanens arealdel 2014-2030 (ID 1106plan-kp3)
– Detaljregulering for Hemmingstad gård, felt B13 og B14 (ID RL1793)
– Reguleringsplan Skåredalen sør (ID RL1283)
– Raglamyr – Brakahaug, del 2 (ID RL1052)

Utdrag fra reguleringsplan – Særlige hensyn til kulturmiljø (H570):
Innenfor sonen skal eksisterende steingard og trær av bevaringsverdig alder og størrelse bevares. Under byggeperioden skal disse elementene sikres og enhver endring av disse skal godkjennes av kommunen. Gode overganger til tilstøtende landskap må sikres. Innenfor sonen skal eksisterende tur og traktorveg bevares. Under byggeperioden skal disse elementene sikres og enhver endring av disse skal godkjennes av kommunen. Det er tillatt med tiltak for nødvendig vedlikehold og sikring av steingard. Eksisterende stein skal gjenbrukes. Dersom dette ikke er mulig, skal stein av samme type benyttes.

+- Overtakelse

Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra den dato begjæring om stadfestelse blir forelagt tingretten.

+- Diverse

Dersom en anke ikke er avgjort innen oppgjørsdagen inntrer forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.

Eiendommen overleveres som den er. Kjøper aksepterer dette.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-39.

Kjøper forplikter seg til å følge tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en eventuell anke må kjøper for eksempel tegne forsikring på eiendommen, til tross for at man ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

Kontakt

Torbjørn Håvås Tjønn

Stilling
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
E-post
torbjorn@meglerhuset-rele.no
Telefon
99246965

Lurer du på noe?