Velkommen til Hansadalvegen!

Karmøy - Sævelandsvik

Boligtomt m/herlig beliggenhet like i nærheten av barnehage og barneskole - Ingen byggeklausul - Vann/kloakk i nærheten

Prisantydning:
 1 190 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 190 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
640 m²
Kommune
Karmøy
GNR
12
BNR
428
Oppdragsnr.
2-0129/22
Finnkode
263036557

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Boligtomt på 639 kvm
– Like i nærheten av barnehage og barneskole
– Ingen byggeklausul
– Vann og kloakk i nærheten (se kart i salgsoppgave)
– Rolig, barnevennlig og populært område
– Sjelden mulighet (få tomter for salg i Hansadalen)
– Gangavstand til kjøpesenter og herlige turområder
– Kort kjøretur til Åkrehamn med dens fasiliteter
– Tomten kan fritt besiktiges

+- Beliggenhet

Herlig beliggenhet like i nærheten av barnehage og barneskole i etablert og populært boligområde. Det er også gangavstand til bl.a Amfi kjøpesenter og herlige turområder. Kort kjøretur til Åkrehamn med bl.a ungdomsskole, flott idrettsanlegg, idylliske Åkrasanden og diverse butikker.

+- Omkostninger

29 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
42 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene for området:
– Bortsett fra garasjer for bebyggelsen tillates bare boligbebyggelse oppført.
– Bebyggelsen skal bestå av frittliggende eneboliger.
– Bebyggelsen skal være på 1. etg. Bygningsrådet kan for grupper av hus vedta annet etasjeantall. Hvor terrenget ligger tilrette for det kan bygningsrådet tillate sokkeletasjen innredet til beboelse innefor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene.
– Utnyttelsesgraden for frittliggende eneboliger skal ikke overskride u=0,15 beregnet på brutto tomteareal. Bebygget areal må likevel ikke overskride 17,5 % av tomtens nettoareal. Garasje på inntil 25 kvm regnes ikke med i utnyttelsesgraden.
– Ved byggemelding skal garasje vises på situasjonsplanen selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med bolighuset. Snuplass på egen grunn skal likeledes vises på situasjonsplanen. I tillegg skal det vises oppstillingsplass for en halv gjestebil pr. boligenhet.
– Garasje for enkelt bil kan oppføres i nabogrensen uten brannmur innen rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene.
– Hvor annet ikke er vist ved byggegrenser skal bebyggelsen (inklusive garasje) være minst 5 m tilbaketrukket fra regulert gjerdelinje.
– Gesimshøyden skal for 1. etg. hus ikke være mer enn 3,5 m over tilstøtende terrengs høyeste punkt. Bebyggelsen skal være forsynt med sadeltak med ikke under 23 grader og ikke over 35 grader takvinkel. Bygningsrådet kan for grupper av hus fastlegge annen takform.
– Det tillates ikke private avkjørsler direkte til riksvei eller fylkesvei. Det samme gjelder andre veier som etter bygningsrådets skjønn kan få en slik trafikkbelastning at fare vil kunne oppstå.
– I veikryss skal byggegrensene brekkes minst 25/25 m målt i de kryssende gaters midtlinjer. I kryss med riks- og fylkesvei følges vegvesenets vegnormaler. I de viste frisiktstrekanter skal det være uhindret sikt ned til 50 cm over de kryssende veiers planum.
– Innhegninger skal i samme veiflukt være av ens materiale og ha samme høyde. Gjerde skal ikke være høyere enn 0,8 m over veiplanum i skjæring og på fylling kan bygningsrådet fastsette annen høyde. Gjerders utførelse, høyde og farve skal godkjennes av bygningsrådet.
– Forstøtningsmur langs vei tillates ikke. Hvor særlige grunner foreligger kan bygningsrådet godkjenne forstøtningsmurer, og kan da sette krav til høyde, utforming og utførelse av disse.
– Bygningsrådet kan fastsette utvendig materiale og taktekningsmateriale og kan kreve at grupper av hus skal farvesettes etter en samlet plan.
– Terrengnivå må ikke forandres med mer enn 1, 0 m uten bygningsrådets tillatelse. Som slike forandringer regnes neskjæringer, terrasseringer forstøtningsmurer, fyllinger m.v. I spesielt vakkert eller karakteristisk terreng kan bygningsrådet kreve utarbeidet en plan over beplantning og som viser hvordan terrenget kan bevares.
– Utbygging kan ikke tillates før godkjent utslippsløsning foreligger. Utslippet skal godkjennes av kommunen.
– Ta kontakt med kommunen ved spørsmål om evt rekkefølgekrav

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?