Velkommen til Dr. Jensens veg 17!

Karmøy - Skudeneshavn

Eldre enebolig over 2 plan m/3(4) soverom - Meget sentral og barnevennlig beliggenhet - 884 kvm tomt - Solrikt/usjenert

Prisantydning:
Solgt
Eiendomstype:
Enebolig
P-rom/BRA:
114/114 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr Solgt
Eiendomstype
Enebolig
Eierform
Selveier
Byggeår
1966
Primærrom
114 kvm.
Bruksareal
114 kvm.
Soverom
4
Tomt
885 m²
Kommune
Karmøy
GNR
45
BNR
32
Oppdragsnr.
2-0122/22

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Eldre enebolig innredet over 2 plan
– Meget sentral og barnevennlig beliggenhet
– Stor, solrik og usjenert terrasse
– Like ved barneskole
– Gangavstand til det meste byen kan tilby
– 884 kvm tomt
– 3(4) soverom
– Ikea-kjøkken av nyere dato (ukjent årstall)
– Bad + vaskerom
– Varmepumpe fra 2013 og vedovn
– Tinglyst rett til endring av innkjørsel/vei
– Boligen trenger renovering/påkostninger

+- Innhold

Enebolig over 2 plan som inneholder:
Underetasje: Entré, gang, bad, vaskerom og 3 soverom (det ene soverommet er ikke godkjent).
Hovedetasje: Gang, stue, kjøkken og soverom.

+- Standard

Generell informasjon:
– Vannledninger av kobber.
– Det er avløpsrør av både plast og eldre rør av støpejern / stil rør.
– Det er eternitt tak fra byggeår.
– Det er skiftet diverse vinduer/ruter etter byggeår (1983/2007/2008/2010).
– Det er skiftet en del kledning mot nordvest etter byggeår.
– Nyere IKEA-kjøkken (ukjent årstall).
– Pent bad med nyere overflater (ukjent årstall).
– Varmepumpe fra 2013 og nyere vedovn.
– Varmtvannstank fra 2009.
– Det er påvist fuktighet i deler av kjelleren.
– Boligen trenger renovering/oppgraderinger.

+- Beliggenhet

Meget sentral og barnevennlig beliggenhet like ved barneskole. Det er ellers også gangavstand til det meste byen kan tilby som bl.a: barnehage, ungdomsskole, flott idrettsanlegg, golfbane, herlige turområder, idylliske Søragadå (gamlebyen), badeplasser og sentrum med dens fasiliteter.

+- Omkostninger

37 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
50 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

På gårdsplass.

+- Byggemåte

Fra tilstandsrapport:
Frittliggende enebolig bygd i 1966. Den er blitt 54 år gammel. Boligen skal være bygget etter datidens krav, byggeskikk og standard. Den må ikke forveksles med nyere boliger. Utvendig har deler av kledningen, flere av vinduene, renner og yttertaket oppnådd en høy alder og utskiftning må påregnes. Det er registrert slitasje og noe skader på flere av bygningsdelene, og det bør påregnes at det er nødvendig med utbedringer og fornyelse. Om det er utvendig fuktsikring og drenering rundt boligen er denne blitt gammel og har svekket funksjon. Det er innvendig tegn til fuktighet i flere av veggene som har tilbakefylt terreng. Innvendig har mange av boligens rom eldre standard, badene og vaskerommet bør fornyes. Ut over dette er det normal slitasje og elde på overflatene.

TG:3 er gitt på følgende:
– Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. På den ene trappen mangler det rekkverk og på den andre mangler det på den ene siden.
– Overflater: Overflater har sterk slitasjegrad. Det er gulvbelegg med skader både på kjøkken og i stue. På soverommet nede er det godt markerte fukt merker på overflatene.
– Rom under terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
– Bad: Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
– Kjøkken: Kjøkkenventilatoren virker ikke. Undersøke nærmere årsak til at ventilatoren ikke virket.
– Branntekniske forhold: Ikke registrert noe slukkeutstyr i boligen. boligen hadde ikke noen tegn til å være bebodd.
– Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er tegn til at drenering og fuktsikring av grunnmuren ikke fungerer som tiltenkt. Innvendig er det registrert fukt i uforet treverk på et soverom.
– Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav. Det er varierende høyde ned fra muren, høyden varierer fra ca. 50 cm. til over 2 meter. Det er ikke montert rekkverk/gjerde på muren.
– Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Mot vest er det noe tilsig fra terrenget i mot grunnmuren.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve tiltak):
– Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
– Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mot vest ikke ledet vekk grunnmur.
– Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
Det er ved kontroll av yttervegg i første etasje registrert noe forhøyde fuktverdier i bunn svill på et soverom.
– Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert spor etter mott og det er felt som ikke er isolert. Isolasjonen som er benyttet er eldre glassvatt. Takkonstruksjonen har ingen spesiell form for ventilering, men det er ikke noen synlige tegn på konstruksjonen som tilsier at dette er et problem ut i fra dagens bruk av boligen og loftet
– Vinduer: Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
– Utvendige dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Glasset i skyvedøren ut til terrassen har punktert glass.
– Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk er malingsslitt, spesielt topprekken. Bærende søyler er ikke festet til søylesko i fundamentet
– Andre utvendige forhold: Vegger og tak som er laget er enkelt laget og det er skjevheter og råteskader i konstruksjonen.
– Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ene soverommet i underetasjen har 15 mm. høydeforskjell på gulvet.
– Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
– Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken. Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
– Bad: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Våtromsplater er ufagmessig utført. Våtromsplatene er montert uten sokkellist. Døren er plassert i våtsonen til dusjen. Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Gulvbelegget er ikke tett rundt rørgjennomføringer i gulvet. Det er registrert at toalett ikke er festet tilfredsstillende. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Ikke tilluft.
– Vaskerom: Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er registrert saltutslag på betongblokkene. Saltutslag skyldes at vannløselige salter transporteres igjennom og utkrystalliseres på innsiden av murveggen med fuktinnsig/oppsug fra grunnen. Her fordamper vannet bort, mens saltene utkrystalliseres i forskjellige former og farger. Den vanligste varianten er hvite og utstående krystaller. Dette kan gi høyere fuktnivå i luften og i materialer som ligger på dette planet. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Det er ikke netting i ventilen og dekselet er ødelagt.
– Kjøkken: Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Det var en skade på gulvbelegget på kjøkkenet. Under vasken var det tettet med bygg skum og netting rundt avløpet, dette kan tyde på at det har vært et problem med skadedyr der tidligere.
– Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
– Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
– Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
– Elektrisk anlegg: Det anbefales generelt og få det elektriske anlegget kontrollert i forbindelse med kjøp av bolig. Det lokale el tilsyn er offentlig kontrollmyndighet på det elektriske anlegget.
– Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er stedvis avflassing og mindre sprekker/riss.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra takstmann i fullstendig tilstandsrapport.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Varmepumpe fra 2013, vedovn i stuen. Ellers elektrisk oppvarming av boligen.

+- Diverse

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt selgers bruk av rom kan være i strid med byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?