Velkommen til Høynestunet!

Karmøy - Skudeneshavn

Stor boligtomt på 1314 kvm med sentral beliggenhet - Ingen byggeklausul - 50 % utnyttelse - Gangavstand til det meste

Prisantydning:
 890 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  890 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
1314 m²
Kommune
Karmøy
GNR
43
BNR
190
Oppdragsnr.
2-0121/22
Finnkode
262223600

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Stor boligtomt på hele 1314 kvm
– Sentral og flott beliggenhet
– 50 % utnyttelsesgrad
– Ingen byggeklausul
– Gangavstand til det meste byen kan tilby
– Vann og kloakk i nærheten

+- Beliggenhet

Sentral og flott beliggenhet i Norges sommerby Skudeneshavn. Det er gangavstand til det meste som byen kan tilby som bl.a: barnehage, barne- og ungdomsskole, flott idrettsanlegg, golfbane, herlige turområder, sandstrand, idylliske gamlebyen og sentrum med dens fasiliteter.

+- Omkostninger

22 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
35 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomten ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Boligbebyggelse i følge reguleringsplanen for området:
– I området skal det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
– Tillatt bebygd areal (% BYA) skal ikke overstige 50% av tomtas nettoareal. % BYA skal beregnes iht. teknisk forskrift.
– For bygninger med mønt tak skal mønehøyde ikke overstige 8 m, fra gjennomsnittlig planert terreng.
– Bygninger med flatt tak/pulttak kan oppføres med maksimal byggehøyde på 7 m, målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
– Bebyggelsen skal ikke overskride byggelinjene. Unntak er mindre utspring, med inntil 1 m dybde. Dette gjelder for takutspring, gesimser, balkonger, mindre karnapper m.m.
– I forbindelse med byggesøknad for den enkelte eiendom skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser hvordan eiendommen er tenkt utnyttet med plassering av avkjørsel med frisiktsone, nye bygninger, parkeringsareal, evt. forstøtningsmurer, gjerder og den terrengmessige behandlingen av tomten. Garasje skal vises selv om den ikke oppføres samtidig med boligen. Tiltak/inngrep skal høydeangis.
– Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og den omliggende eksisterende bebyggelsen.
– Uteoppholdsareal skal opparbeides ihht. den kommunale normen.
– Garasje tillates oppført med byggehøyde på inntil 5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates ikke oppført garasjer med ark, karnapper eller balkonger. Garasjer skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg.
– På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass medregnet), 1 i tillegg for enebolig med sekundærleilighet. Bil skal kunne snus på egen grunn.
– For konsentrert bebyggelse skal det ved parkering på egen eiendom avsettes 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Bil skal kunne snus på egen grunn.
– Parkering i fellesanlegg skal opparbeides ihht. den kommunale vegnormen.
– Ta kontakt med Karmøy kommune angående eventuelle rekkefølgekrav.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?