Velkommen til Sævikvegen 7!

Karmøy - Veavågen

Innholdsrik enebolig over 3 plan m/garasje og hagestue - Store og solrike terrasser - Sentralt - Renoveringsobjekt

Prisantydning:
 890 000
Eiendomstype:
Enebolig
P-rom/BRA:
155/186 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  890 000
Eiendomstype
Enebolig
Eierform
Selveier
Byggeår
1922
Primærrom
155 kvm.
Bruksareal
186 kvm.
Bruttoareal
208 kvm.
Soverom
3
Tomt
723 m²
Kommune
Karmøy
GNR
3
BNR
637
Oppdragsnr.
2-0082/22
Finnkode
257979923

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Innholdsrik enebolig over 3 plan
– Bygget garasje i 2011 m/inngang fra hus
– Store, solrike og usjenerte terrasser
– Hagestue
– Sentral beliggenhet
– 3 soverom
– 2 stuer
– 2 kjøkken
– 2 bad (det ene fra 2020) + wc + vaskerom
– Boligen trenger omfattende oppgraderinger
– Eiendommen selges som ledd i et hevingsoppgjør, selger er et forsikringsselskap

+- Innhold

Enebolig over 3 plan som inneholder:
Underetasje: Trapperom, stue/kjøkken og bad.
Hovedetasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og bod under trapp.
Loft: Gang, 3 soverom og wc.

Garasje.
Utvendig bod.

+- Standard

Generell info:
Utvendig:
– Boligen er bygget i 1922. Garasje fra 2011 med overliggende terrasse.
– Hagestue (ukjent årstall). Står delvis over på naboeiendom.
– Nyere kledning (ufagmessig utført). Ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Feilmontert plast i yttervegg som vil føre til kondensdannelse. Kledning er malt de senere år.
– Vinduer fra 2007 (fagmessig utført). Vinduer må demonteres/remonteres. Før evt remontering må det sjekkes om vinduer er beregnet for bruk i bolig og at de tilfredsstiller krav til vindu.
– Taket er tekket med skifertakstein og eternitt (hull i eternitt).
– Store og solrike terrasser.
– Nyere singel på gårdsplass.

Innvendig:
– Bad ble innredet/renovert av Comfort i 2020 i følge tidligere eier.
– Ikea-kjøkken (ukjent årstall).
– Varmtvannsbereder fra 2017.
– Delvis rør i rør system.
– El-anlegget må oppgraderes.

Eiendommen selges som ledd i et hevingsoppgjør mellom tidligere kjøper og selger/selgers forsikringsselskap. Selger er et forsikringsselskap. Selskapet har ikke bebodd boligen og har ingen eller begrenset kjennskap til dens kvaliteter og tilstand utover det som fremkommer av innhentede rapporter.

I reklamasjonssaken ble følgende forhold anført som mangler. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende og må leses i sammenheng med informasjon i vedlagte rapporter:

– Diffusjonstett plast i yttervegger.
– Lekkasje gjennom vinduer/dører(utenlandsk produsent) som er ment til bruk i annen type bolig enn bolig bygget i trekonstruksjon.
– Kloakklukt fra vaskerom.
– Feil ved el-anlegg.
– Dør mellom garasje og kjeller er ikke brannklassifisert.
– Lekkasje fra terrasse ned til garasje.
– Feil på røropplegg.
– Knust taktekking over inngangsparti.
– Gipsplater ment til innvendig bruk er benyttet som vindtetting i tilbygg.
– Ulovlig innvendig trapp.

Boligen trenger omfattende oppgraderinger. Det forventes og legges til grunn at alle interessenter foretar en grundig vurdering av eiendommen i sin helhet, gjerne og helst i samråd med egen fagkyndig. Interessenter må også sette seg grundig inn i tilstandsrapport samt skaderapporter som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

+- Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Veavågen. Det er gangavstand til bl.a barnehager, barneskole, flott idrettsanlegg, flotte turområder og sentrum med dens fasiliteter.

+- Omkostninger

22 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
35 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Delarealer:
– 21 kvm kjørevei
– 660 kvm bolig
– 38 kvm felles avkjørsel
– 4 kvm annen veigrunn

Eiendommen grenser til ubebygd tomt mot nord og øst (gnr. 3/bnr. 72, deler av tomt regulert til bolig i følge reguleringsplan).

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Parkering i garasje og i gruset gårdsrom.

+- Byggemåte

Fra tilstandsrapport:
Taktekkingen er av skifertakstein og eternitt. Renner og nedløp av plast. Deler av renner og nedløp er av nyere dato. Veggene har tømmerkonstruksjon og liggende bordkledning. Yttertak i trekonstruksjon, undertak (sutak) i tre, lagt på åser. Deler av takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon. Bygningen har PVC vinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør, kjellerdør og PVC balkongdør . Terrasse med tilkomst fra stuen, bygget over garasjen. Betongtrapp/plattinger, til hovedplan og kjeller. Tretrapp bak boligen. Det er ukjent byggegrunn. Det ble ikke avdekket forhold som kan bemerkes. Eventuell drenering er mest sannsynlig fra byggeår. Enkelte steder er det synlig grunnmursplast. Bygningen har betonggrunnmur. Det meste av grunnmuren er innvendig påforet og kledd.

TG:3 er gitt på følgende:
– Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Boligen har plast bak kledning på utsiden av yttervegger. Feilmontert plast i yttervegg vil føre til kondensdannelse og skade i yttervegger. Ved å nytte damptett plast på utside av vegg, vil all fuktighet som tilføres bygningen fra innsiden, trenge inni yttervegger innenfra, og bli værende i yttervegger. Enkelte steder går ytterkledningen helt ned mot terreng, over tid kan dette føre til fukt/råte. Det er ikke etablert tilstrekkelig lufting bak kledning ved at det er nyttet for smale lekter bak kledning, samt at bunnstokk under nederste kledningsbord tetter igjen utluftingsspalte bak kledning. Dette vil føre til svært begrenset utlufting bak kledningen. Ovennevnte indikerer at arbeidet med omkledning av huset de seinere år er utført av ufaglærte.
– Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Montering/innsetting av vinduer er ufagmessig utført. Det er merker etter fukt, samt noe sopp på deler av innvendige utforinger og blomsterbrett. Dette tyder på at det er lekkasje mellom karmer og konstruksjon, og muligens i selve vinduet. Det foreligger ikke dokumentasjon på vinduene. På enkelte av kjellervinduene er det ikke helling på «betongsålen» fra vindu, ved regn/vind vil vann kunne bli liggende og trekke inn i boligen.
– Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det trekker vann inn ved balkongdøren, det foreligger ikke dokumentasjon på balkongdøren. Tilstand settes som følge av ovennevnte. Øvrige ytterdører TG:2.
– Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Deler av rekkverket har en høyde på 0,86, krav til høyde på rekkverk er 1 m. Membran er ikke tilgjengelig for kontroll, membranen er ikke fagmessig avsluttet ved trappetrinn. Det er merker etter fukt i garasje, dette kan tyde på lekkasje pga. feil utførelse av membranarbeider. Søyler går helt ned i terreng, over tid kan dette føre til vann/råteskade.
– Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. På tilfeldig valgte steder ble ved bruk av laser målt høydeforskjell på loftet på ca. 35-40 mm.
På hovedplanet og kjeller ble det målt høydeforskjell på 30-35 mm. Det ble ikke avdekket noe som er en fare for konstruksjonens sikkerhet.
– Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapp mellom hovedplan og loft med normal slitasje med tanke på alder. Høyde på handrekke på vegg ble målt til 1.1 m, rekkverk i trapp ble målt til 0.7 m. Krav til høyde på rekkverk er 0,9 m. TG:2 som følge av ovennevnte, samt alder og slitasje. Trapp mellom hovedplan og kjeller tilfredstiller ikke krav til trapp.
– Bad: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Gulvet er tilnærmet flatt uten fall mot sluk. På tilfeldig valgte steder ble det registrert «bom» i fliser.
– Wc: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
– Elektrisk anlegg: Det bør gjennomføres en el-sjekk minst hvert femte år. Slik sikrer en at eventuelle feil eller mangler utvikler seg til en farlig situasjon, og får vite hva en må gjøre for å forbedre sikkerheten i boligen.
– Branntekniske forhold: Brannslukkingsapparat er eldre enn 10 år.
– Drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ikke montert topplist på grunnmursplasten. Enkelte steder på innvendig grunnmur er det merker etter fukt og saltutslag.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve tiltak):
– Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er enkelte knekte taksten. Tilstand settes som følge av alder og slitasje.
– Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tilstand settes som følge av ovennevnte, samt alder og slitasje. Renner, nedløp og beslag er besiktiget fra bakkenivå. Rennene ble ikke kontrollert for eventuelle lekkasjer, men ser ut til å fungere som tiltenkt. Over tid mister ofte plastrenner styrken, og har en tendens til å lekke i skjøter.
– Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Det er ikke papp på oversiden av isolasjonen på «kaldt loft». Nede ved «raft» ligger isolasjonen helt opp under sutaket, eventuell lufting/ventilering ved gesimskasse vil da ikke fungere som tiltenkt. Det er montert plast under en del av undertaket, samt noe isopor på deler av gavl og undertak. Over tid kan dette føre til mugg og kondensdannelse på undertak. Det er registrert symptom på aktivitet fra borebiller (mott) på deler av takkonstruksjonen. Angrep kan forekomme i alle deler av bygninger. Det er et vanlig problem, men de mest utsatte bygningskonstruksjonene er i forbindelse med kjølige rom med høy luftfuktighet, for eksempel kjellere, loft og andre deler i bygninger som er uten fyring. Oftest tar det mange år før skadene blir alvorlige, og ofte dør angrepet ut uten at tiltak må iverksettes. Det kreves en relativ luftfuktighet på over 50-60% for at billene skal kunne leve i tømmeret. Vanligst er borebillen å finne langs kysten og andre steder med høy luftfuktighet. Tilstand settes som følge av ovennevnte, samt alder, slitasje og byggemåte.
– Utvendige trapper: Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Det er for store åpninger i rekkverk og trinn. Krav til åpninger er maksimum 10 cm. Tilstand settes som følge av ovennevnte, samt alder og slitasje.
– Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Deler av overflater bærer preg av alder, slitasje og manglende vedlikehold. Det ble registrert «bom» på deler av gulvfliser i kjelleren.
– Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
– Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige.
– Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Ved tilfeldig valgte dører ble det registrert at noen dører tar i karm/gulv, det mangler håndtak/beslag på noen dører. Skade på overflater, på loftet var en dør tatt ut av karmen.
Tilstand settes som følge av ovennevnte. Dør mellom kjeller og garasje er ikke brannklassifisert eller gasstett, TG:3.
– Andre innvendige forhold: Det mangler diverse lister og avslutninger.
– Bad: Tilstand settes som følge av dujskabinett, (ukjent leverandør). Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
– Kjøkken: Det mangler sokler under benkeskap. Tilstand settes som følge av ovennevnte, samt slitasje. Hvitevarer er ikke vurdert eller funksjonstestet. Under befaring ble det registrert noe støy fra ventilatoren. Det anbefales ytterligere kontroll av denne. Det er ikke avtrekk fra kjøkken, heller ingen kokemuligheter.
– Vannledninger: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Rør for lekkasjevann er løs inne i rørskapet.
– Avløpsrør: Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
– Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
– Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Varmtvannsbereder, installert før 2010 og tilkoblet gjennom stikkontakt, er ikke pålagt å bygges om, men desto viktigere er det at en jevnlig tar ut støpselet og ser etter varmegang. Det rådes uansett til å bruke fast tilkobling. Det er under ingen omstendigheter lov med tilkobling via skjøteledning. Nye varmtvannsberedere (med effekt på 1500 W eller mer) som installeres må være fast tilkoblet. Det er ikke lenger lov å koble til vanlig stikkontakt. Årsaken er den store brannfaren.
– Grunnmur og fundamenter: Betonggrunnmur. På deler av synlig grunnmur er det noe saltutslag. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. De kan ses som hvite sporer eller roser, og er det mye kan det ligne på pulveraktig bomull på veggen. Saltutslag kommer utelukkende av fukt. Saltutslag på murvegg eller murgulv betyr at det er fuktighet i muren. Årsaken er ofte dårlig drenering eller manglende fuktsperre utvendig på grunnmurskonstruksjonen. Tilstand settes som følge av alder, slitasje og byggemåte.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra takstmann i fullstendig tilstandsrapport.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Vedfyring og elektrisk oppvarming.

+- Diverse

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt selgers bruk av rom kan være i strid med byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Deler av hagestue står på nabotomt (se kart i salgsoppgave).

Boligen vil ikke bli vasket ut før overtakelse.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?