Velkommen til Sjåberg 8!

Haugesund - Gard

Sjelden mulighet! Panoramatomt med havutsikt og sentral beliggenhet - Barnevennlig, populært område

Prisantydning:
 2 500 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  2 500 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
706 m²
Kommune
Haugesund
GNR
23
BNR
747
Oppdragsnr.
1-0151/22
Finnkode
257124815

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Sjåberg 8 – Høyt og fritt beliggende i enden av blindvei. Her kan dere nyte utsikt mot fargesprakende solnedganger og mektig vestlandsvær. Kjøper kan fritt velge byggefirma. Det er utstedt rammetillatelse for enebolig over tre etasjer med hybel og integrert garasje. Eiendommen ligger i et meget attraktivt og veletablert område på Gard, med kort vei til skoler, barnehager, butikker og rekreasjonsområder. Haraldshaugen og Kyststien ligger i kort avstand fra eiendommen.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger i enden av blindvei, vestvendt og solrikt til på et høydedrag med spektakulær utsikt mot det omkringliggende området, havet i vest og Haraldstøtta mot sør. Barnevennlig og i veletablert boligfelt. Kort vei til skoler, barnehager, flotte rekreasjonsområder, dagligvarebutikk (Coop Extra Kvala) og Gardsenteret med butikker og post. I nærområdet finner dere blant annet populære Kvalsvik med badestrand, for ikke å snakke om noen av byens mest populære turområder; Kyststien via Haraldshaugen og Kvalen Fyr, og Vangen.

+- Omkostninger

62 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
75 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen omfattes av følgende planer:
– Kommuneplanens arealdel 2014-2030 (1106plan-kp3). Delareal: 706 m2. Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende.
– Reguleringsplan RL855. Planområdet er hovedsakelig regulert til bolig og friområde/lek. Eiendommen 23/747 er regulert til eneboliger (utnyttelsesgrad =0,10-0,15).

Utdrag fra reguleringsplanen RL855:
– «Generelle bestemmelser for byggeområder
Utkjørsel fra garasje eller biloppstillingsplass skal være utformet slik at det gis betryggende oversikt.
Innenfor de regulerte frisiktlinjer i vegkrysset tillates ikke terrengbehandling eller beplantning høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.»
– «Bestemmelser som gjelder arealer for eneboligbebyggelse
Bebyggelsen skal nyttes til boliger. Etter bygningsrådets nærmere bestemmelser og i den utstrekning det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for omgivelsene, kan mindre virksomheter tilknyttet boliger, tillates.
Bebyggelsen skal være i 1. etg. Hvor tomteforholdene tilsier det kan bygningsrådet tillate sokkeletasje. Gesims og sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet. Alle hus skal ha sadeltak med takvinkelt under 30 grader. Grupper av hus kan tillates med annen takform. Den enkelte tomt kan bebygges med inntil 1/4 av sitt nettoareal. I tillegg kommer garasje. Garasjer skal som regel ikke bygges frittliggende enkeltvis. Der hvor terrenget tilsier det kan garasjer bygges parvis sammen i nabogrense. Det skal være snuplass for bil på egen tomt.»

Det er utstedt rammetillatelse for oppføring av boligbygg på gnr. 23 bnr. 452 – Sjåberg 10. Tillatelsen gjelder også Sjåberg 8 (bnr. 747), som ble skilt ut fra denne eiendommen. Det må dog tas en vurdering hos kommunen for utnyttelsesgraden for Sjåberg 8, dersom andre tiltak for eiendommen vurderes enn det som er beskrevet i rammetillatelsen. Dersom ikke byggearbeider er igangsatt innen 3 år kreves ny rammetillatelse.

Det må påregnes byggearbeid på nabotomt.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i de gjeldende planbestemmelsene for området, vedtak, situasjonskart og plantegning (vedlagt i salgsoppgaven).

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Rammetillatelsen omfatter enebolig med sokkelleilighet. Det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om etasjeantall og takform. Senest ved søknad om igangsetting må:
– Situasjonsplanen dokumentere at parkering (snuplass) og uteareal til leiligheten er ivaretatt.
– Tegningene dokumentere gjennomsnittlig bygningshøyde.
– Rørleggermelding være godkjent.
– Den endelige høydebeliggenheten fastsettes etter avtale med kommunens byggetilsyn.

Ettersom tomta ble skilt ut etter at rammetillatelsen ble gitt, må det tas en vurdering av utnyttelsesgraden på tomta.

Det vil bli tinglyst heftelse til Sjåberg 10 (naboeiendom) om at Sjåberg 8 ikke kan bebygges høyere enn c: 38,6 (som er den godkjente høyden i rammetillatelse og også den høyden kommunen ga tilbakemelding om at var maks tillat). I tillegg vil det bli tinglyst heftelse til samme eiendom at eiendommens innkjørsel/adkomst må være i nord.

Kontakt

Marius Kallevik

Stilling
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
E-post
marius@meglerhuset-rele.no
Telefon
90776949

Lurer du på noe?