Velkommen til Sjøenvegen 24!

Karmøy - Kontakt megler for visning - Åkrehamn

Enebolig over 3 plan m/garasje - Stor, solrik og usjenert tomt (999 kvm) -Flott sjøutsikt - Sentralt & attraktivt område

Prisantydning:
 1 990 000
Eiendomstype:
Enebolig
P-rom/BRA:
148/183 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 990 000
Eiendomstype
Enebolig
Eierform
Selveier
Byggeår
1958
Primærrom
148 kvm.
Bruksareal
183 kvm.
Bruttoareal
201 kvm.
Soverom
4
Tomt
999 m²
Kommune
Karmøy
GNR
15
BNR
778
Oppdragsnr.
2-0227/21
Finnkode
238027088

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Enebolig over 3 plan m/enkel garasje
– Stor tomt på 999 kvm
– Flott sjøutsikt
– Sentral, barnevennlig og attraktiv beliggenhet
– Gangavstand til det aller meste byen kan tilby
– Solrikt og usjenert
– 4 soverom
– Stor stue i hovedetasje samt kjellerstue
– Pent Møre-kjøkken (antatt tidlig 90-tallet)
– Eldre bad (trenger renovering)
– Kledning og takpanner ble skiftet tidlig på 90-tallet
– Boligen er et oppussingsobjekt

+- Innhold

Enebolig over 3 plan som inneholder:
Kjeller: Gang, kjellerstue, vaskerom, oppbevaringsrom og uinnredet kjellerrom.
1. etasje: Entrè/gang, bad, soverom, stue og kjøkken.
2. etasje: Gang, 3 soverom og bod/garderobe.

Garasje.

+- Standard

I følge selger/arving så er det gjort noen påkostninger på boligen etter byggeår, bl.a:
– Ny kledning (tidlig på 90-tallet)
– Nye takpanner (tidlig på 90-tallet)
– Skiftet diverse vinduer
– Ny terrassedører (1991/2008)
– Pent Møre-kjøkken (antatt fra tidlig 90-tallet)
– Eldre bad som trenger renovering
– De fleste innvendige overflater er av eldre dato

Boligen trenger omfattende oppgraderinger for å få dagens standard.

+- Beliggenhet

Sentral, barnevennlig og populær beliggenhet i Åkrehamn. Det er gangavstand til alt byen kan tilby som bl.a barnehager, barne- og ungdomsskole, flott idrettsanlegg, idylliske Åkrasanden, herlige turområder og sentrum med dens fasiliteter.

+- Omkostninger

49 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
62 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

I garasje og på gårdsplass.

+- Byggemåte

Fra tilstandsrapport:
Taket er tekket med betongtakstein. Takrenner og nedløp er av sink. Saltak med sperrekonstruksjon. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Utvendig kledd med stående og liggende bordkledning. Byggegrunn av fjell. Ingen tilgjengelig/synlig drenering. Grunnmur er sparesteinmur, med mye stein som er stabilisert i betong. Forstøtningsmurer med plasstøpt betong og stein.

TG:3 er gitt på følgende:
– Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det registreres spor etter stripet borebille (mott) i takkonstruksjon. Usikkert om det er aktivitet. Det registreres lekkasje i tak ved pipe. Det er merker etter fukt, og det var fuktig i innvendig tak ved pipe i bod/garderobe på loft på bevaringsdagen. Skråtak i soverom mot nordvest har merker etter lekkasje. Her var det fuktig på befaringsdagen.
– Rom under terreng: Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det registreres innsig av fukt i overgang mellom vegg og gulv mot sør i kjeller. Trepanel på skillevegg under trapp har råteskade.
– Vaskerom: Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er råte og spor etter stripet borebille (mott) i trepanel, i område med fukt.
– Vaskerom: Rommet har ingen ventilasjon
– Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Varmtvannsbereder har lekkasje. Det dryppet fra underkant av bereder på befaringsdagen.
– Branntekniske forhold: Brannslukningsapparat er fra 2003 (eldre enn 10 år).
– Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
– Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Terrenget mot sør har fall mot bolig.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve tiltak):
– Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det registreres malingflass og svertesopp på panel under takutstikk.
– Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
– Veggkonstruksjon: Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det registreres merke etter fukt i nedre kant av innvendig trepanel i 1.etasje, på innsiden av støpt trapp foran hovedinngang (observert fra innvendig trapp til kjeller). Her var panelet fuktig/mettet med vann på befaringsdagen (28 vekt-% fukt). Overgang mellom vegg og utvendig støpt trapp må utbedres.
– Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Vinduer har etterslep på vedlikehold. Det er rust på utvendige beslag. Vindu mot sør i kjeller har knust glass. Det registreres markert råte i vindu mot øst på kjøkken. Stort vindu mot vest i stue og vinduer mot nord på loft har punktert glass.
– Dører: Dører har behov for vedlikehold. Låsen i balkongdør i 2.etasje er tung å lukke.
– Balkonger, terasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Det registreres merker etter fukt på innsiden av terskel til altandør i 2.etasje og på yttervegg i soverom under balkong. Dette var tørt på befaringsdagen. Loddet sinkbelegg som tekking har begrenset levetid.
– Overflater: Det er påvist fuktskader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det registreres merker etter fukt på tapet under vinduer i stuen og under ventil i vegg i stuen. Dette var tørt på befaringsdagen. Det registreres merke etter fukt og fuktskade i veggoverflate mot sør i soverom i 1.etasje (under balkong). Dette var tørt på befaringsdagen.
– Pipe og ildsted: Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Det registreres sprekk i pipe over tak.
– Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
– Vaskerom: Badekar har rust.
– Fukt i tilliggende konstruksjoner/vaskerom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
– Bad: Det er spiker og skruehull i plater. Plater har skade der hvor dørhåndtaket på døren treffer veggen. Tetting rundt rørgjennomføring av vannrør til toalett er et svakt punkt med risiko for lekkasje. Vurdering av sluk/membran og tetsjikt er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. Det mangler ring og lokk på toalett. Lakk på dusjkabinett flasser av. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Rommet har kun naturlig ventilasjon.
– Elektrisk anlegg: Det anbefales kontroll av det elektrisk anlegget hvert 5.år. Kontroll av elektrisk anlegg anbefales, på grunn av at anlegget har ukjent historikk.
– Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser.
– Forstøtningsmurer: Det er ikke montert rekkverk på murer.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
– Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det registreres saltutslag på gulv i gang kjeller, noe som er symptom på fuktvandring i gulvet. De brukte ikke dampsperre i gulv på denne tiden. Det ble målt 15 mm høydeforskjell på gulv i gang i hovedetasje og i stue i hovedetasje. Det ble målt 25 mm høydeforskjell i gang i 2.etasje. Det ble målt 30 mm høydeforskjell på gulv i soverom mot nordvest i 2.etasje.
– Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
– Innvendige dører: Låsekasser i innvendige dører er slitte.
– Vaskerom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning.
– Kjøkken: Glass under lyspærer i avtrekksvifte har smeltet.
– Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
– Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Det er oppført en frittstående garasje på eiendommen. Garasjen er oppført med betongblokker, med utvendig murpuss. Det er saltakkonstruksjon av tre. Taket er tekket med plater av bølgeeternitt. Garasjen er kun enkelt beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og fuktsøk er ikke gjennomført. Tilstandsgrad settes derfor ikke.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra takstmann i fullstendig tilstandsrapport.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Det er montert vedovn i kjellerstue, samt vedovn og oljebrenner i stue (oljebrenner er frakoblet og er ikke i bruk). Det er også montert varmepumpe.

Ellers elektrisk oppvarming av boligen.

+- Diverse

– Benevnelser på rom i salgsoppgave samt selgers bruk av rom kan være i strid med byggeforskrifter selv om de er målverdige.
– Det foreligger ingen originale bygningstegninger i kommunens arkiver. Megler har derfor ikke anledning til å undersøke hvilke forhold ved eiendommen som er godkjent/omsøkt i Karmøy kommune.
– Selgere er arvinger og har ikke bodd i boligen på titalls år. De har derfor begrenset kunnskap om boligen.
– Det er ikke tinglyst veirett til eiendommen. Eier har brukt veien i alle år. Veien er regulert, men er privat eid.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?