Velkommen til Tomt Visnesvegen!

Karmøy - Visnes

Stor og fin råtomt regulert til boligformål - Ingen byggeklausul

Prisantydning:
 400 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  400 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
771 m²
Kommune
Karmøy
GNR
79
BNR
126
Oppdragsnr.
1-0468/21
Finnkode
235861684

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Visnes. Fin mulighet til å bygge seg bolig i idylliske Visnes. Råtomt med mange muligheter. Tomten er regulert til boligformål og er på 771 m2. Ingen byggeklausul. Eiendommen befinner seg på Visnes, på vestsiden av Nord-Karmøy. Nærmeste butikk og skole ligger på Avaldsnes, noen minutters kjøring i retning Haugesund. Visnes er et gammelt gruveområde, som i dag er blitt et friluftseldorado med et historisk bakteppe. Her er det flotte turløyper, parker og rester av et ærverdig industrieventyr.

+- Beliggenhet

Eiendommen befinner seg på Visnes, på vestsiden av Nord-Karmøy. Nærmeste butikk og skole ligger på Avaldsnes, noen minutters kjøring i retning Haugesund. Visnes er et gammelt gruveområde, som i dag er blitt et friluftseldorado med et historisk bakteppe. Her er det flotte turløyper, parker og rester av et ærverdig industrieventyr.

+- Omkostninger

10 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
11 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomten er regulert til boligformål ifølge kommuneplanen.
Tomten er uregulert i reguleringsplanen.

Bebyggelsen skal ikke ha høyde over 8 meter fra planert terreng. Høyde måles som i
tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven.

Bebyggelsen skal ikke ha en tomteutnyttelse over BYA= 40%.

Parkering:
Enebolig: 2 biloppstillingsplasser (garasje inkludert)
Enebolig med sekundærleilighet: 3 biloppstillingsplasser (1 garasje inkludert)

+- Overtakelse

Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra den dato begjæring om stadfestelse blir forelagt tingretten.

+- Diverse

Dersom en anke ikke er avgjort innen oppgjørsdagen inntrer forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-39.

Kjøper forplikter seg til å følge tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en eventuell anke må kjøper for eksempel tegne forsikring på eiendommen, til tross for at man ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

Kontakt

Torbjørn Håvås Tjønn

Stilling
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
E-post
torbjorn@meglerhuset-rele.no
Telefon
99246965

Anette Stange

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
anette@meglerhuset-rele.no
Telefon
98893920

Lurer du på noe?