Velkommen til Finnroi hyttefelt!

Vinje - Vågslid

Vågslid - Nydelige hyttetomter på Finnroi hyttegrend - PÅSKEKAMPANJE

Prisantydning:
 500 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  500 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
1700 m²
Kommune
Vinje
GNR
93
BNR
64
Oppdragsnr.
1-0446/21
Finnkode
253320974

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Finnroi hyttefelt! ??? Påskekampanje på Vågslid: Hyttetomter med opptil 300.000 kr rabatt! ???

Få store rabatter i Finnroi hyttegrend:

Kjøper 1: 300.000 kr
Kjøper 2: 200.000 kr
Kjøper 3: 150.000 kr
Kjøper 4 & 5: 100.000 kr

Visning: Langfredag 7/4 kl 12.00-14.00
Vi serverer lapper og kaffe.

Kampanjen gjelder frem til 14.04.23
*Rabatten gjelder graving / arbeid fra entreprenør.

+- Beliggenhet

Finnroi hyttegrend er et hyttefelt «ved foten ved vidda» og i le for det aller verste uværet. Alle tomtene vil ha lett adkomst fra E134. Feltet ligger solvendt og med god tilgang på uberørt villmark. Haukeli skisenter er kun 5 minutter unna og vil være et godt alternativ for de som vil bruke dette tilbudet. Det finnes også 5 andre skidestinasjoner i underkant av 1 times kjøretur fra. Slikt sett vil Finnroi hyttegrend kunne tilfredstille både de som vil gå tur og de som vil kjøre alpint.

Løypenettet for langrenn starter på andre siden av E-134. Nærliggende områder har gode muligheter for fritidsaktiviteter som f.eks. fjellturer, bærplukking og fiske. Turalternativene er mange, både for lette og mer utfordrende turer.

Vinje kommune ligger øverst i Telemark og strekker seg langt inn i Hardangervidda Nasjonalpark.
E- 134 går tvers gjennom kommunen og er et hovedsamband mellom øst og vest.

Rekreasjon, fritid og aktiviteter:
Sommer og høst har du umiddelbar tilgang til flotte turløyper, bademuligheter i fjellvann, samt fiske. I tillegg er området rikt på bær.

Det finnes utallige turmuligheter med mange naturopplevelser. Turstiene er mange om du velger å gå fra hytteveggen, eller kjøre et lite stykke til f.eks. Prestegård eller Haukeliseter. Det finnes fine skogsbilveger som egner seg godt for terrengsykling. Kano og kajakkutleie finner du også i området, om du ikke har egen.

Vinter og vår på Haukelifjell er et vakkert vintereventyr. Det er skikkelig vinter med masse snø. Snøforholdene er meget gode og kan regnes som sikre i perioden nov/des – april/mai. Det betyr en lang skisesong, som kan benyttes til langrenn, slalom, aking og lek. Vågslid/Haukelifjell kan friste med 65 km oppkjørte langrennsløyper, i høyfjellslandskap og i skogsterreng. Lysløype-trasèen som går fra Skisenteret til Botn er 7.5 km og er i drift hele vinteren. For å teste formen eller bare kose seg med løyper i verdensklasse, bør du sette av tid på våren til Haukelirennet. Turrenn på 32 km som går i friteknikk.
Det finnes også flere kvistede løyper om du ønsker enda mer fjellopplevelse. Vil du prøve frikjøring finnes det flotte toppturer.
Haukelifjell Skisenteret har normalt åpent fra midten av november og fram til første helgen i mai. Skianlegget kan tilby 16 nedfarter og 6 skitrekk. Det er også et et barneområde med barnebånd og en terrengpark.

+- Omkostninger

25 000,- Dokumentavgift (2,5%) av kjøpesum
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
37 852,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Området er regulert til LNF og fritidsformål.

Byggeområdet:
– Bygninger skal plasseres og utformes slik at de faller naturlig inn i landskapet og bygningsmiljøet, og skal godkjennes av
kommunen.
– Alle bygninger skal være av tre med stående kledning eller tømmer, evt. annet materiale forblendet med naturstein.
– Bygninger skal ha mørke jordfarger.
– Tak skal dekkes med torv eller ha en mørk farge.
– Som hovedregel skal møneretningen for alle bygninger ligge parallelt med høydekotene.

Fritidsbebyggelse
På hver hyttetomt kan det oppføres ei hytte på 100 m2 BYA. Bygget skal, dersom ikke anna er nevnt, ha:
– Takvinkel mellom 25 – 32 grader.
– Mønehøgde på maksimalt 6 m
– Synlig del av grunnmur skal ikke overstige 0,8 m.
– På tomt 49, 51, 52 og 53 skal synlig grunnmur ikke være høyere enn 0,2 m over eksisterende terreng.

På hver tomt kan det oppføres uthus/ bod på inntil 20 m2 BYA knytt til hovedhytten slik at byggene danner et tun. Bygget skal ha:
– Takvinkel mellom 25 – 32 grader
– Mønehyde på maksimalt 4,5 m
– Synlig del av grunnmur skal ikke overstige 0,4 m.
– For hyttene nr 33 og 34, blir maks BYA 90 m2.
– Hyttene skal plasseres slik at de i minst mulig grad ikke ødelegger utsikten og ikke er til sjenanse for andre hytter.
– Alle hyttene skal ha to parkeringsplasser. Tomt 1 til 51 skal ha en oppstillingsplass på fellesområde og en på egen tomt.
Tomt 52-58 skal ha 2 parkeringsplasser på egen tomt.
– For øvrig har hele feltet tilgang til parkering ved innkjørsel fra E134.

Utleiehytter (BU) – tomt 46, 47 og 54
Totalt utbygd areal skal ikke være større enn 120 m2 BYA for hver tomt.
– På hver hyttetomt kan det oppførest ei hytte på 100 m2 BYA. Bygget skal, dersom ikke annet er nevnt, ha:
– Takvinkel mellom 25 – 32 grader
– Mønehøyde på maksimalt 6 m
– Synlig del av grunnmur skal ikke overstige 0,8 m.
– På tomt 54 skal synlig grunnmur ikke væra høyere enn 0,2 m over eksisterende
terreng.
På hver tomt kan det oppføres uthus/ bod på inntil 20 m2 BYA knyttet til hoved hytta
slik at bygga danner et tun. Bygget skal ha:
– Takvinkel mellom 25 – 32 grader
– Mønehøyde på maksimalt 4,5 m
– Synlig del av grunnmur skal ikke overstige 0,4 m.

Inngrep i terrenget eller på vegetasjon er ikke tillatt utover lett vedlikehold og tilrettelegging som fremmer friluftslivet og uteopphold.

Hyttefeltet ”Eikeli” ligger i relativt bratt terreng. Eikeli hyttefelt består av hytte nr.1-11. Dette
gjør at plasseringen av noen av tomtene vil være gitt ut fra naturlige flate områder. På grunn
av det bratte terrenget ser en behov for å øke gesimshøyde og mønehøyde på hytte nr 7, 8 og
9. Likeledes begrense størrelsen til 90 m2 BYA for disse tomtene. De øvrige tomter i Eikeli
tillates bebygget inntil 120 m2 BA.

”Knutsli” ligger i et skrått terreng med en skrå myr midt i. Knutsli hyttefeltet består av tomt
nr.12, 15- 21, 23 og 24. Tomtene i den nordøstre delen vil ligge høyt i terrenget. Her vil en
også legge begrensinger på størrelse for å unngå for stor høyde i front. I øvre del av feltet vil
hytte nr 18, 19, 20, 21, 23, 24 tillates bygget inntil 90 m2 BYA, resten av tomtene i Knutsli
kan bygges opptil 120m² BYA.

”Gunvaldjordet” er det feltet på gnr 98 bnr 64 som ligger lengst vekk fra E134 og er et
område med fri sikt utover dalen. Gunvaldjordet hyttefelt består av tomt nr.26-34, 36-39
Området ligger delvis i et kupert landskap med knauser og små skrenter. Dette gjør at
hytteplasseringen blir bestemt ut fra terrenget. Av den grunn må vi legge begrensninger på
hyttestørrelsen for tomt 33, 34 beregnet til 90m2 BYA.

”Nedre Rafdal” ligger i lett skrånende terreng. Nedre Rafdal hyttefeltet består av tomt nr. 40-
42, 44, 46-49, 51. Hyttene vil i dette området kunne bygges opptil 120 m2 BYA. Der hvor
terrenget er høyest skal ikke ringmur være høyere enn 20 cm over eksisterende terreng. Dette
gjelder hyttene nr.49, 51som ligger på et høydedrag langes E134 hvor det ikke er ønskelig at
disse blir dominerende i terrenget. Tomt 46 og 47 er tenkt bebygget som vertikaldelte
utleiehytter. Dette vil dekke kravene fra KDP at ca 10 % av hytter på gnr. 93 bnr 64 skal være
utleiehytter.

”Øvre Rafdal” ligger delvis langs en åsrygg i et kupert område med knauser og små skrenter.
Øvre Rafdal hyttefeltet består av tomt nr. 52-55, 57, 58. Der hvor terrenget er høyest skal
ikke ringmur være høyere enn 20 cm over eksisterende terreng. Dette gjelder tomt nr. 52, 53,
54 som ligger på et høydedrag langes E134 hvor det ikke er ønskelig at disse blir
dominerende i terrenget. Hyttene i hele området vil forøvrig få en fin plassering i forhold til
sol og utsikt. Tomt 54 er planlagt bebygd som vertikaldelt utleiehytte.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

3. Diverse forpliktelser for tomteeier.

Nedenstående tinglyses som hefte på tomta ved tinglysing av skjøtet

3.1. Entreprenørklausul.

Tomta er beheftet med entreprenørklausul til Haugarne Maskin AS. Tomteeier forplikter seg til å la Hagarne Maskin AS eller den denne utpeker, ferdigstille og byggemodne tomta til bygging.

3.2. Vei, vann, avløp og andre tekniske fellesinstallasjoner.

3.2.1. Tomteeierne blir deleiere i de tekniske anlegg i hyttefeltet, dvs. vei-, vann- og avløpsanlegg med alle tekniske installasjoner, i forhold til det totale hytter i hyttefeltet, for tiden 48 tomter, altså 1/48-del på hver tomt.

3.2.2. Tomteeierne har ansvar for drift, vedlikehold og eventuelle utskiftninger av de tekniske anlegg i samme forhold som eierforholdet, jf. ovenfor.

3.2.3. Utbygger/selger har rett til å koble på flere enheter til de tekniske anlegg uten å betale for tilkoblingen, men hver nye tomt som kobles til skal delta i eierskap og vedlikehold på linje med samtlige andre. De tekniske anlegg i et eventuelt tilknyttet hyttefelt vil dermed bli en del av helheten som samtlige hytteeiere har sine forholdsmessige forpliktelser til som ovenfor.

Dersom det ved økning av antall brukere er behov for utskifting pga. mangel på kapasitet, skal denne kostnad dekkes av utbygger som overdrar anlegget til fellesskapet som dekker drift og vedlikehold med mer som i pkt. 2.2.

3.2.4. Dersom kommunen fremfører kommunalt vann og kommunalt avløp må hytteeierne påregne å måtte betale for kommunal tilknytning så langt denne krever det.

3.2.5. Samtlige hytteeiere har plikt til å være medlem av den stedlige hytteforening, en forpliktelse som tinglyses som hefte på hyttetomten sammen med ovenstående plikter. Forpliktelsene er bindende for den/de som til enhver tid er hjemmelshaver til tomten. Hytteforeningen forestår forvaltningen av de tekniske anlegg og innkrever den enkeltes økonomiske andel til drift og vedlikehold m.v..
3.2.6.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Lurer du på noe?