Velkommen til Vibrandsøy!

Haugesund - Vibrandsøy

Søre Løvågen - Meget flott og ferdig opparbeidet sjøtomt klar for bygging - Rammetilatelse gitt

Prisantydning:
 2 990 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  2 990 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
544 m²
Kommune
Haugesund
GNR
37
BNR
30
Oppdragsnr.
1-0066/21
Finnkode
250882107

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Vibrandsøy og den flotte Røatomten. I denne anledning er det lagt opp til at Røahuset skal gjenreises i Søre Løvågen. Vibrandsøy har i dag offentlig transport via Kolubus som driver båtransport til Røvær. Det er bosatt to familier på Vibrandsøy, derav en barnefamilie. På Vibrandsøy kommer en «tett» på naturen. Når høststormene kommer inn er det spennende å stå i Matlaug å se storhavet rulle innover svaberget. Våren har sin tid når Villsauene kommer med lammene sine. Om sommeren er det en fornøyelse å ta seg et bad i Matlaug, og se solen gå ned i havet.Tenk å være så på landet midt i Byen. Det er denne tomten vi nå selger ferdig opparbeidet og rammetillatelse er gitt. Eiendommen bør sees!

+- Beliggenhet

Velkommen til idylliske Vibrandsøy – En øyperle like vest for den tettbygde byøyen Hasseløy. Sentrumskjernen i Haugesund ligger kun 2 minutter fra med båt. Vibrandsøysundet skiller Vibrandsøy fra Hasseløy. Selv om Vibrandsøysundet er smalt er Vibrandsøy ikke landfast og her finnes ingen veier for biler. Vest for Vibrandsøy ligger Karmsundet og nordspissen av Karmøy med Vikjå og Storøy. Det som samlet omtales som Vibrandsøy er i egentlig en rekke mindre øyer som er delvis knyttet sammen av utfyllinger og småbruer. Disse er fra sør Vibrandsøy, Åkerøy, Varøy, Gardsøy og Sørhaugøy lengst nord. Sørspissen på Vibrandøy som ligger inne i Karmsundet heter Møllerodden. Omtrent all bebyggelse ligger på Vibrandsøy i sør. Dette er industribygninger på Møllerodden, større sjøhus inn mot Vibrandsøysundet og byen i øst. Mange bygg som våningshus, skolehus på markene midt på øyen og rundt den lune viken Søre Løvågen i øst er idag revet. Vibrandsøy og Åkerøy er helt fylt sammen med steinfyllinger og dekket av jorder og beitemark. Vest for Åkerøy og forbundet med denne med bro ligger Trollholmen kloss i skipsleden. Nord for Åkerøy ligger skogkledde Varøy. Inne i bassenget som dannes vest for Varøy og de to naboøyene ligger badeplassen Matlaug. Nordover Varøy og Gardsøy erstattes kulturlandskap og skog av fjellknauser og forblåst kystlandskap. Sørhaugøy lengst nord ligger ute i det åpne havstykket Slettå nord for Haugesund. Den er adskilt fra Gardsøy med et smalt sund og har ikke broforbindelse til de øvrige øyene. På Sørhaugøy ligger Sørhaugøy fyr, -som på folkemunne kalles Tonjer fyr ( Tonjer er en holme like nord for Sørhaugøy). Den karakteristiske, kirkelignende fyrbygningen ble nedlagt i 1952 og erstattet av elektrisk lykt.

Vibrandsøy er helhetlig regulert for å sikre kulturarv, friluftsliv og naturverninteresser. I denne planen inngår hovedbruket som sammen med det mindre nabohuset i nord («Sveiserboligen») utgjør reguleringsområde G. Markene som omgir delområde G er regulert til naturvernområde og kan ikke bygges ned.

I 2008 ble det vedtatt at Haugesund kommune overtok den delen av øya som Knutsen arvingene eide og i 2009 ble øyen omregulert. I reguleringsplanen for Vibrandsøy fra 2009 er et bærende prinsipp at bygninger som har stått på Vibrandsøy før skal kunne gjenreises.

I denne anledning er det lagt opp til at Røahuset skal gjenreises i Søre Løvågen. Det er denne tomten vi nå selger ferdig opparbeidet. Det gjenreiste Røahuset er tegnet med identisk fotavtrykk og volum som originalt og med sjøfasade mot nord tilnærmet lik originalt. Vest- og sørfasaden er tilpasset ny bruk som bolig/fritidsbolig innenfor sjøhusets arkitektoniske vokabular. Tegningene som er laget av arkitekt Bjarne Skattkjær viser Røahuset som en fritidsbolig.

+- Omkostninger

74 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
76 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen er regulert under reguleringsplan – RL 1598 – Vibrandsøy

Vibrandsøy er helhetlig regulert for å sikre kulturarv, friluftsliv og naturverninteresser. I denne planen inngår hovedbruket som sammen med det mindre nabohuset i nord («Sveiserboligen») utgjør reguleringsområde G. Markene som omgir delområde G er regulert til naturvernområde og kan ikke bygges ned.
I 2008 ble det vedtatt at Haugesund kommune overtok den delen av øya som Knutsen arvingene eide og i 2009 ble øyen omregulert. I reguleringsplanen for Vibrandsøy fra 2009 er et bærende prinsipp at bygninger som har stått på Vibrandsøy før skal kunne gjenreises.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Tegningene som er laget av arkitekt Bjarne Skattkjær viser Røahuset som en fritidsbolig i 2. etasje og med naust- og hagestuefunksjoner i første etasje.

– Derfor er sjøhuset tegnet lavere over sjøen enn om 1. etasje var bolig. Dersom nye eier skulle ønske 1. etasje som boligareal, må dette søkes endret før igangsetting. Det gjenreiste Røahuset som omsøkt vil legge seg inn i bygningsmiljøet i Søre Løvågen på tilforlatelig vis og fylle et gammelt tomrom der.

Sjøhuset som gjenreist må være rødt av farge, dørene på bygget skal være røde eller grønne, og fargesettingen skal avklares med byantikvaren. Også takvinduer, utebelysning og større grep utendørs avklares med byantikvaren, og det er også krav blant annet til at alt utvendig mur pusses eller slemmes, at alt utvendig treverk utføres i høvlet furu kjernetrevirke, at ytterkledningen er ufalset, takket blir tekket med uglassert tegl likest mulig gammel tegl og at takrennene er i sink.

Derfor er sjøhuset tegnet lavere over sjøen enn om 1. etasje var bolig. Dersom nye eier skulle ønske 1. etasje som boligareal, må dette søkes endret før igangsetting. Det gjenreiste Røahuset som omsøkt vil legge seg inn i bygningsmiljøet i Søre Løvågen på tilforlatelig vis og fylle et gammelt tomrom der.

Rammetillatelse og igangsettelsestillatelse er gitt, og alt er lagt til rette for å starte bygging på tomten.

Vibrandsøy har i dag offentlig transport via Kolumbus som driver båtransport til Røvær.

Det er bosatt to familier på Vibrandsøy, derav en barnefamilie.

På Vibrandsøy kommer en «tett» på naturen. Når høststormene kommer inn er det spennende å stå i Matlaug å se storhavet rulle innover svaberget. Våren har sin tid når Villsauene kommer med lammene sine. Om sommeren er det en fornøyelse å ta seg et bad i Matlaug, og se solen gå ned i havet. Tenk å være så på landet midt i Byen.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Anette Stange

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
anette@meglerhuset-rele.no
Telefon
98893920

Lurer du på noe?