Velkommen til Storasund tomt!

Karmøy - Storasund

Karmøy - Torvastad/Storasund - Stor tomt i attraktivt område på Storasund - ca. 5 mål!

Prisantydning:
 2 500 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  2 500 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
4962 m²
Kommune
Karmøy
GNR
142
BNR
240
Oppdragsnr.
1-0428/20

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Flott og stor tomt på Torvastad/Storasund. Tomten ligger fint til på naturlig høyde.

Tomten er regulert til konsentrert boligbebyggelse ca. 945 kvadratmeter, frittliggende enebolig ca. 2,3 mål, lek ca. 1 mål og veg/fortau ca. 635 kvadratmeter.

Tomten ligger i det veletablerte boligområdet Storesund på Torvastad, nord på Karmøy. Her får man i realiteten det beste fra to verdener; Rolige, barnevennlige omgivelser, samtidig som det er kort vei til liv og røre i Haugesund sentrum, Oasen storsenter og Raglamyr. Dere finner flotte tur- og rekreasjonsområder i nærområdet, som Bjørgene – Et familievennlig turområde med lysløype i småkupert natur, og et nettverk av stier som gir muligheter til rundturer av varierende lengde.

+- Beliggenhet

Tomten ligger i det veletablerte boligområdet Storesund på Torvastad, nord på Karmøy. Her får man i realiteten det beste fra to verdener; Rolige, barnevennlige omgivelser, samtidig som det er kort vei til liv og røre i Haugesund sentrum, Oasen storsenter og Raglamyr. Dere finner flotte tur- og rekreasjonsområder i nærområdet, som Bjørgene – Et familievennlig turområde med lysløype i småkupert natur, og et nettverk av stier som gir muligheter til rundturer av varierende lengde.

Torvastad kan by på et fantastisk idrettsanlegg med nyere flerbrukshall, fotballbaner, friidrettsbane, ballbinger m.m. Nye Torvastad skole og kultursenter (1. -7. klasse + skolefritidsordning) ligger like ved idrettslagsanlegget på Torvastad. Det er og kort vei til barnehager, dagligvareforretning (Kiwi) og næringsområde i Bøvågen.

Nordvegen Golfklubb kan friste med en av Norges mest vakre og spennende golfbaner (18-hulls). Videre er Minigolfen familiepark Europas største minigolfanlegg, med 50 spennende minigolfhull fordelt på våre tre baner. Torvastad har eget ridesenter med ridehall (20×40) og utebaner (40 x70 og 18 x 35).

På Torvastad ligger alt til rette for et godt liv!

+- Omkostninger

62 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
75 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomten er regulert til konsentrert boligbebyggelse ca. 945 kvadratmeter, frittliggende enebolig ca. 2,3 mål, lek ca. 1 mål og veg/fortau ca. 635 kvadratmeter.

Kommuneplan:
Id: 670
Navn: Kommuneplan 2014-2023
Arealbruk: Boligbebyggelse, framtidig

Reguleringsplaner:
Id: 4049
Navn: Storesund sør

Delarealer
Formål:
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
Kjøreveg

Krav om detaljregulering
Fortau
Lekeplass

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i planer/kart og de gjeldende bestemmelsene for området. Kfr. megler for nærmere info.

Utdrag fra gjeldende reguleringsbestemmelser: Id 4049

I området det skal oppføres frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger med tilhørende anlegg. Sekundærleilighet kan tillates dersom tomteforholdene legger til rette for det.

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 40% av tomtas nettoareal.

For bygninger med mønt tak skal mønehøyde ikke overstige 8 m, fra gjennomsnittlig planert terreng. 7 meter for bygninger med flatt tak/pulttak.

Garasje tillates oppført med byggehøyde 5 m fra gjennsomsnittlig planert terreng.

På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass medregnet) 1, i tillegg for enebolig med sekundærleilighet. Bil skal kunne snus på egen grunn.

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse

I området for konsentrert småhusbebyggelse kan det oppføres kjedehus, rekkehus eller flermannsboliger med tilhørende anlegg.

Området skal ha en utnyttelsesgrad på minimum 2,5 boliger pr. daa.

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 60% av tomtas nettoareal.

Maksimalt tillatt byggehøyde skal avklares i forbindelse med detaljregulering av området.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Olav Jentoft

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav@meglerhuset-rele.no
Telefon
93492224

Lurer du på noe?