Velkommen til Slettatunet!

VEAVÅGEN - 2 store boligtomter i sentralt, barnevennlig og populært område i Veavågen - Ingen byggeklausul

Prisantydning:
 990 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  990 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
809 m²
Kommune
Karmøy
GNR
5
BNR
644
Oppdragsnr.
2-0167/20
Finnkode
196323566

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Beliggenhet

Sentral og barnevennlig beliggenhet i populært område på nyere byggefelt i Veavågen. Det er gangavstand til bl.a: barnehage, barneskole, ungdomsskole (privat), flott idrettsanlegg, kjøpesenter, flotte turområder og sentrum.

+- Omkostninger

24 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
37 622,- (omkostninger totalt pr. tomt)

Omkostningene gjelder pr. tomt ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Se vedlagt reguleringsplan.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

– I områder for frittliggende småhusbebyggelse kan det oppføres eneboliger med tilhørende anlegg. Sekundærleilighet kan tillates. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35 % av tomtens nettoareal. Garasje/ carport og bod skal medregnes i BYA.
– Til byggesøknad for den enkelte boligtomt skal det vedlegges situasjonsriss i målestokk 1:500 som viser hvordan eiendommen er tenkt utnyttet med plassering av avkjørsel, nye bygninger, parkeringsareal, evt. forstøtningsmurer, gjerder og terrengmessig behandling av tomten. Tiltak/inngrep skal høydeangis.
– Boliger kan oppføres i 2 etasjer. For boliger med pulttak/flatt tak tillates maksimal byggehøyde 7,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. For boliger med mønte tak tillates maksimal gesimshøyde 6,5 m og maksimal mønehøyde 9 m fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Boligene skal plasseres innenfor byggegrensen. Unntak er mindre utspring med inntil 1 m dybde. Dette gjelder for takutspring, gesimser, balkonger, mindre karnapper m.m.
– Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og fargevalg.
– Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15.
– Garasjer kan oppføres i 1 etg med grunnflate inntil 50 kvm. Garasjer skal ikke benyttes til beboelse. De skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises, i samsvar med reguleringsplanen, på situasjonsriss selv om garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. Avstand til regulert veg skal være minimum 5 meter når garasjen står vinkelrett på vegen og 3 meter når garasjen er plassert parallelt med vegen.
– På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass medregnet), 1 i tillegg for enebolig med sekundærleilighet. Det skal være snuplass på egen eiendom. Snuplass skal vises på situasjonsriss.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Roger Frøyland

Stilling
Backoffice
E-post
roger@meglerhuset-rele.no
Telefon
93062776

Lurer du på noe?