Velkommen til Snikvegen !

Karmøy

Vormedal - Snik - 2 flotte boligtomter med attraktiv beliggenhet - Gangavstand til Mykje skole - 15 min fra Haugesund

Prisantydning:
 700 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  700 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
713 m²
Kommune
Karmøy
GNR
123
BNR
147
Oppdragsnr.
1-0269/20
Finnkode
208803982

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Beliggenhet

Tomtene har attraktiv og landlig beliggenhet på Snik/Vormedal.

Barnevennlig boligområde med gangavstand til Vormedal barnehage, Mykje barneskole, Vormedal barne-og ungdomskole og idrettsanlegg/ Svømmehall og Kiwi dagligvareforretning.

Kort vei til flotte turområder, Amandasenteret og Haugesund sentrum

+- Omkostninger

22 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr

———————————-
23.872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder pr.tomt

+- Regulering

Eiendommen er regulert til «Boligbebyggelse – Frittliggende», og området er hovedsakelig regulert til boligformål.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i plankart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

Eiendommene ligger i et område som omfattes av kommuneplan 2014-2023, samt reguleringsplan 5059 – Vormedal – Snik. Området er blant annet regulert til:

Boligbebyggelse, framtidig.
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

Utdrag fra planbestemmelsene:
«Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

§ 1. I området skal det oppføres frittliggende eneboliger eller to-mannsboliger med
tilhørende anlegg.
§ 2. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtas nettoareal jf. H-2300
veileder grad av utnytting. For området BF5 og BF08 gjelder tilsvarende 30 % BYA av
tomtas nettoareal.
Ved planlegging av hvert enkelt delområde BF01-BF04, BF09-BF11 tillates bebygd
areal (BYA) inntil 50 % av tomtas nettoareal.
§3. Bebyggelsens gesimshøyder skal ikke overstige 7 meter fra gjennomsnittlig
planert terreng. Byggets høyeste punkt skal ikke overskride 8 meter fra
gjennomsnittlig planert terreng.
§ 4. Bygninger tillates oppført inntil 1 meter fra nabogrense såfremt gjeldende tekniske
forskrifter etterkommes. Ved søknad om tiltak skal det foreligge brannfaglig
dokumentasjon.
§ 5. Bebyggelsen skal ikke overskride byggegrense. Unntak er mindre utspring, med
inntil 1m dybde. Dette gjelder for takutspring, balkonger, mindre karnapper,
skjermvegger, trapper m.m.
§ 6. På egen eiendom skal det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet
(garasjeplass medregnet).
§ 7. Garasjer tillates oppført med gesimshøyde inntil 4 m og mønehøyde inntil 5 m fra
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke nyttes til beboelse. Garasje skal
tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og materialvalg.
§ 8. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. Vist garasje skal være i samsvar med
godkjent reguleringsplan.»

+- Adkomst

Fra Kiwi Vormedal: Hold høyre i Vormedalsvegen og følg Snikvegen i ca 2 km. Tomta ligger rett nord for Snikvegen 96

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Anette Stange

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
anette@meglerhuset-rele.no
Telefon
98893920

Last ned

Lurer du på noe?