Velkommen til Skiftestadvegen 21!

Sveio

Sveio - Nordskog - Utsiktstomt i idylliske omgivelser - opparbeidet eiendom

Prisantydning:
 550 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  550 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
1493 m²
Kommune
Sveio
GNR
42
BNR
51
Oppdragsnr.
1-0039/20
Finnkode
173702367

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Skiftestadvegen 21, på Nordskog i Sveio kommune. Meget flott beliggende og sørvendt tomt. Eiendommen ligger på en høyde og har nydelig utsikt til Nordskogvatnet. Eiendommen har tidligere vært bebygget og er opparbeidet med vegadkomst, forstøtningsmur mm.

På eiendommen tillates antakeligvis inntil 30% bebygd areal, inkludert to biloppstillingsplasser/garasje og uthus. Se nærmere informasjon om punkt for regulering, lenger bak i salgsoppgaven.

Eiendommen ligger i ca. 3 km avstand fra Sveio sentrum, med skole, barnehage og butikk. For øvrig kort kjøreavstand til Sveio golfbane.

+- Beliggenhet

Flott beliggende og sørvendt tomt. Eiendommen ligger på en høyde med nydelig utsikt til Nordskogvatnet. Idyllisk og rolig område for det meste omringet av landbruksområder.

Sveio sentrum med bl.a. skole, barnehage, butikk og de fleste fasiliteter ligger ca. 3 km fra eiendommen. Før øvrig kort kjøreavstand til Sveio golfbane og turområder.

+- Omkostninger

13 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
26 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til LNF område, med hensynssone for landbruk. Kontakt megler for å få oversendt kommuneplanens bestemmelser.

Om mulighetene for bygging uttaler Sveio Kommune v/Hjellestad følgende:
«Etter retningslinene til kommuneplanen sine føresegner kva gjeld LNF-område kan kommunen på eksisterande utbygde bustad- og fritidseigedomar tillata nye tiltak i samsvar med dei føresegner som følgjer av respektive byggjeområde. Sjølv om heilårsbustaden på eigedomen er brent ned, må nok eigedomen reknast som utbygd. Markslagskartet syner bebygd område på tilnærma heile eigedomen. Oppføring av erstatningsbustad etter brann vil difor vera i samsvar med den allereie etablerte arealbruken på eigedomen, og eg kan ikkje sjå at eventuelle landbruksbruksinteresser vi bli svekkja som følgje av eit nytt tiltak.

Føresegn 3.3.1 i kommuneplanen som tillet inntil 30 % bebygd areal, inkludert 2 biloppstillingsplassar/garasje og uthus vil vera gjeldande.

Eg vil òg understreka at det eventuelt berre vil bli opna for ein heilårsbustad, oppføring av fritidsbustad vil ikkje vera aktuelt.»

+- Adkomst

Fra riksveg 47, ta av mot Sveio Sentrum og følg Tjernagelvegen i ca. 2,7 km. Ta deretter til venstre mot Nordskog. Adkomsten er da andre veg til høyre.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Marius Kallevik

Stilling
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
E-post
marius@meglerhuset-rele.no
Telefon
90776949

Lurer du på noe?