Velkommen til Dukkelunden!

Haugesund

Haugesund - Nordre Bydel - 5 sentrale boligtomter på attraktive Gard - Kun 1 ledig tomt igjen

Prisantydning:
 1 300 000
Eiendomstype:
Tomt
P-rom/BRA:
179/221 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 300 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Byggeår
1948
Primærrom
179 kvm.
Bruksareal
221 kvm.
Bruttoareal
240 kvm.
Soverom
4
Kommune
Haugesund
GNR
23
BNR
745
Oppdragsnr.
1-0291/19
Finnkode
212101010

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

5 sentrale boligtomter på attraktive Gard – nord i Haugesund. 4 av tomtene er allerede solgt. Tomtene er byggemodnet med fremlagt vei, vann og kloakk og vegen frem til tomtene vil også bli asfaltert. Tomtene får ingen gjennomgangstrafikk, og det anlegges i disse dager ny sykkel- og gangvei foran tomtene (nye lysmaster). Selger opplyser også at det ikke er noe form for byggeklausul.

+- Beliggenhet

Tomtene har en sentral beliggenhet, like nord for Gard skole. Meget barnevennlig og etablert boligområde. Her er også umiddelbar nærhet til Gard barnehage.

Tomtene ligger i kort avstand fra Gardsenteret. Her finner man blant annet lege, matvarebutikk, apotek og frisør. Forøvrig Esso bensinstasjon i kort gangavtand.

Området er et godt utgangspunkt for flotte turer både rundt Kvalsvik og i Vangen/Djupadalen. Dette er områder som blir benyttet til turgåing hele året. Her er videre bademuligheter om sommeren.

+- Omkostninger

Tomt 1 og 2: Prisantydning kr. 1.400.000,-
Omk:
35 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
47 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Tomt 5: Prisantydning kr. 1.300.000,-
Omk:
32 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
45 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomtene ligger i et område som omfattes av kommuneplanen i Haugesund (id: 1106PLAN-KP3, arealbruk: boligbebyggelse, nåværende), detaljregulering for Dukkelunden 7 (id: RL1788, formål: boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, feltnavn: BF2) og reguleringsplan felt y – nordøstre bydel I (id: RL855). Bestemmelsene for alle de overnevnte planer er gjeldende.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i de gjeldende bestemmelsene for området, samt ta kontakt med megler og kommune dersom noe er uklart. Kjøper har undersøkelsesplikt iht avl § 4-9.

Utdrag fra detaljreguleringen:
BF2 – Frittliggende småhusbebyggelse:

§10 I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.
Det tillates oppført en boenhet pr. tomt.

§11 Bebyggelse skal plasseres innenfor satt byggegrense på plankart.

§12 For hver tomt skal det avsettes plass til 2 biloppstillingsplasser og 3 sykkel p –plasser.

§13 Høyder skal ikke overstige følgende byggehøyder med antall meter målt fra gjennomsnittlig
planert terreng:
a) Bygninger med skrå tak – gesimshøyde inntil 6 meter og maksimal møne høyde inntil
8 meter.
b) Bygninger med flatt tak – gesimshøyde inntil 7 meter. Det vil tillates trapperom med
høyde inntil 9 meter.

§14 Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtas nettoareal, inklusive garasje.

§15 Garasje tillates oppført utenfor byggegrense og med maks byggehøyde inntil 4,5 meter
for skrå tak og 3,5 meter for flate tak fra gjennomsnittlig planert terreng (jf. Kommuneplan
2014 – 2030, § 71,2,). Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen
med hensyn til utforming og material-og fargevalg.

§16 Ved tomt 5 er det markert risikogrenser i en 20 m sone langs avløpstunnelen. Det vil si
10 m ut på hver siden av senter linje tunnel. Det er mulig å bygge over tunnel men det
må utarbeides en plan for å sikre tunnel under byggearbeider.

Videre skal hjemmelshaver (selger) av gnr. 23, bnr. 28 opparbeide og ferdigstille lekeplass, samt kjørevei (tomt 2-5, tomt 1 har egen adkomst) før bygninger og anlegg tas i bruk. Hjemmelshaver er videre ansvarlig for at det sendes inn teknisk plan/rørleggermelding iht. VA norm til godkjenning før utbygging, samt ansvarlig for at branndekning og branntekniske forhold avklares med Brannvesenet før utbygging.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Tomt 2-5 (bnr. 744, 743, 742 og 741) har andel i realsameie (1/4 av gnr. 23, bnr. 740). Felles vei som skal eies og driftes av tomt 2-5.

Lekeplassen som skal bygges iht. detaljreguleringen er overdratt til Haugesund kommune. Kommunen overtar altså lekeplassen, og er ansvarlig for utbyggingen. Tomtene i Dukkelunden 7 er dermed fritatt for vedlikehold vedr. denne i fremtiden.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Anette Stange

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
anette@meglerhuset-rele.no
Telefon
98893920

Lurer du på noe?