Velkommen til Strandgata 106 og 108B!

Spennende kombinasjonseiendom med potensial - Renoveringsobjekt

Prisantydning:
 2 500 000
Eiendomstype:
Enebolig
P-rom/BRA:
110/427 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  2 500 000
Eiendomstype
Enebolig
Eierform
Selveier
Primærrom
110 kvm.
Bruksareal
427 kvm.
Kommune
Haugesund
GNR
40
BNR
101
Oppdragsnr.
1-0504/19
Finnkode
190291558

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Strandgata 106 inneholder kjeller uten målbart areal. 1. etasje består av butikklokale, gang m/ trapp, wc og kott. 2. etasje består av gang, bad/vaskerom og tre soverom. Loftsetasjen består av stue og kjøkken.

Strandgata 108B inneholder toalettrom, gang, hall m/ trapp, oppholdsrom, kontor og to boder i første etasje. 2. etasje består av teknisk rom og oppholdsrom.

+- Standard

Eiendommen har i følge takstmann behov for oppgradering, og det er flere TG3 punkter i tilstandsrapport som er vedlagt i salgsoppgaven, herunder kjeller, grunnmur/drenering, kledning, taktekking, takrenner/vindskier, etasjeskiller, baderom, kjøkkeninnredning med mer.

+- Beliggenhet

Beliggende sentralt i Haugesund sentrum, i Strandgata, like sør for Risøybroa.

+- Omkostninger

62 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
63 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning.

+- Regulering

Eiendommen omfattes av:
– Kommunedelplan for sentrum 2014-2030 (Sentrumsplanen). Arealbruk: Sentrumsformål, nåværende.
– Reguleringsplan RL1270. Formål: Forretning/kontor.

+- Parkering

Parkering i offentlig gate etter gjeldene bestemmelser.

+- Adkomst

Næringslokalet i SG 106 har adgang fra gateplan i Strandgata. Inngang til hhv. leilighetsdelen av SG 106 og næringsdelen i SG 108B befinner seg i bakgården.

+- Byggemåte

Strandgata 106 er oppført ca. 1912, men det hefter noe usikkerhet omkring byggeår. Eiendommen er oppført på grunnmur i lødd stein og tegn som er utvendig pusset/støpt. Etasjeskillere i tre. Yttervegger i tømmer som er utvendig kledd med trepaneler. Saltak med bærende åser i trekonstruksjon, som er tekket med bølgeeternitt.

Strandgata 108B (bakgård) er oppført i ca. 1970, men det hefter noe usikkerhet omkring byggeår. Bygningen er oppført på støpt såle, betonggulv. Yttervegger i tegl som er utvendig pusset. Det antas at etasjeskiller er i betong. Kompakttak med shingel og stein.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra takstmann i fullstendig tilstandsrapport.

+- Overtakelse

Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra den dato begjæring om stadfestelse blir forelagt tingretten.

+- Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Luft/luft varmepumpe.

+- Diverse

Dersom en anke ikke er avgjort innen oppgjørsdagen inntrer forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.

«Disponibelt rom» er en uformell klassifisering av rom i bolig/bygning som innebærer at arealet kan tas i bruk, men høyst sannsynlig ikke oppfyller gjeldende krav til varig oppholdsrom.

Eiendommen overleveres som den er, uten at den nødvendigvis er ryddet eller vasket. Kjøper aksepterer dette.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-39.

Kjøper forplikter seg til å følge tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en eventuell anke må kjøper for eksempel tegne forsikring på eiendommen, til tross for at man ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

I forbindelse med tvangssalg risikerer man å måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en tidsavgrenset periode.

Kontakt

Torbjørn Håvås Tjønn

Stilling
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
E-post
torbjorn@meglerhuset-rele.no
Telefon
99246965

Lurer du på noe?