Velkommen til Gofarnes!

Karmøy

Karmøy - Kopervik - Regulert tomteområde til sjø til salgs

Prisantydning:
20 000 000,-
Eiendomstype:
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr 20 000 000,-
Eierform
Selveier
Tomt
26474 m²
Kommune
Karmøy
GNR
66
BNR
26
Oppdragsnr.
1-0583/19
Finnkode
161804788

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Beliggenhet

Praktfull sjønær tomt sentralt i Kopervik

+- Diverse

Gofarnes er et boligprosjekt med praktfull beliggenhet med utsikt mot Karmsundet.

Tomten som selges er nevnt i regulering som B1a, B1b, B1c og B2 og er på totalt 26.474 m2.

B1a: 3,1 daa, 35% BYA, mønehøyde 12 m, gesimshøyde 9 m. Mulig utbygging pr plan 1085 m2, over 3,5 plan. Totalt ca 3.800 m2

B1b: 5,4 daa, 35% BYA, mønehøyde 12 m, gesimshøyde 9 m. Mulig utbygging pr plan 1890 m2, over 3,5 plan. Totalt ca. 6.600 m2

B1c: 4,7 daa, 35% BYA, mønehøyde 12 m, gesimshøyde 9 m. Mulig utbygging pr plan 1645 m2, over 3,5 plan. Totalt ca. 5.750 m2

B2: 5,5 daa, 35% BYA, mønehøyde 12 m, gesimshøyde 9 m. Mulig utbygging pr plan 1925 m2, over 4 plan. Totalt ca. 7.700 m2

Samlet kapasitet BRA for området er 23.850 m2

Tomteområdet som selges er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og terrassehus med tillatt bebygd areal inntil 35 % BYA av tomtearealet. Det er avsatt 18,7 daa til byggeområder. I tillegg kommer friareal, vei etc.
Det er i områdeplanen lagt opp til småbåthavn. Området krever detaljregulering.

Det er gjort en konseptutredning av Opus arkitekter med ulike alternativer. Alt fra 35 eneboliger til opp mot 200 leiligheter. Det kreves detaljplan ved utbygging.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90222291

Lurer du på noe?