Velkommen til Våganesvegen 47!

SOLSTRAND, Kvalvåg i Sveio - Stort idyllisk landsted med utviklingsmuligheter - 55 m strandlinje og 2 brygger/moloer

Prisantydning:
 12 000 000
Eiendomstype:
Fritidseiendom
P-rom/BRA:
80/80 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  12 000 000
Eiendomstype
Fritidseiendom
Eierform
Selveier
Byggeår
1938
Primærrom
80 kvm.
Bruksareal
80 kvm.
Bruttoareal
151 kvm.
Soverom
5
Tomt
7298 m²
Kommune
Sveio
GNR
82
BNR
22
Oppdragsnr.
1-0242/19
Finnkode
156344573

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

En sjelden gang dukker det opp en helt spesiell eiendom, den som skiller seg helt ut fra andre. Våganesvegen 47 er en slik eiendom.

Fritidseiendommen Solstrand ligger i Kvalvåg innerst i Ålfjorden og er på ca. 7.298 m2. Sørvendt lett skrånende tomt, hovedsakelig opparbeidet med plen, strekker seg helt ned fjorden.

Eiendommen har 55 meter strandlinje, to brygger/moloer, stort nybygget naust med beboelse, og hytte med anneks. Usjenert eiendom med flott sjøutsikt og gode solforhold.

Eiendommens store areal kombinert med
gjeldende arealplan gir gode utviklingsmuligheter for den eller de som drømmer om et landsted utenom det vanlige. Arkitekten Tor Helge Valen har blant annet skisert tegninger av tre nye friitidsboliger, i tillegg til eksisterende hytte og sjøhus. Se vedlagt skisse.

Hytten ble bygget i 1938, påbygget rundt ca. 1950, og utvendig renovert i 1988. Den holder en enkel standard, og er tiltenkt fornyelse/oppgradringer. Den er innredet over en etasje, og inneholder:

Hovedplan:
Entré, 2 soverom hvorav ett har utgang til terrasse, baderom, kjøkken og stue/spisestue m/utgang til terrasse.

Kjeller:
Uinnredet kjeller m/lav takhøyde.

Anneks:
Soverom og baderom.

Nyere og flott innredet naust med beboelse:
Første etasje:
Bakre naust-del har opplegg for kjøkkenbenk og varme i fliselagt gulv. Fremste naust-del har plass til båtlagring og det er fullverdig bad.

Hems:
Loftstue og soverom.

+- Standard

Hytte:
Hytten ble i 1988 utvendig renovert og påbygget. Innvending er den opprinnelige hytten fra 1938.

Stue/spisestue innredet med teppe på gulv, samt peis. Her er utgang til terrasse. God plass til både sofagruppe og spisebord.

Kjøkken innredet med teppe på gulv. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Godt med skap- og benkeplass. Plass til spisebord.

Soverom innredet med teppe på gulv, samt garderobeskap.

Naust med beboelse. Byggeår: 2014.
Første etasje:
Nedre naust-del innredet med betonggulv og fliselagte sidekanter. Øvre naust-del har fliselagt gulv med varmekabler. Romslig naust med god lagringsplass. Her kan båten lagres for vinteren.

Fullverdig bad med fliser og varmekabler. Dette har vegghengt toalett, seksjon med nedfelt servant og dusjkabinett.

2. etasje:
Loftstue og soverom med god plass til flere senger.

Hele naustet er fullverdig vinterisolert.

Naustet er tegnet av Arkitekt Tor Helge Valen.

Se forøvrig tilstandsrapport.

+- Beliggenhet

SOLSTRAND ligger på Kvalvåg i Ålfjorden. Sørvendt, i ly for vind og med svært gode solforhold. Området er ett godt utgangspunkt for båtturer, bading og vannsport.

Det er kort avstand til sommerkiosken på Våga enten med båt eller ved å gå. Finsberg tar også bare noen minutter med båt.

Med bare 25 minutters kjøring fra Haugesund sentrum er det nært nok til å pendle fram og tilbake til jobb.

+- Omkostninger

300 000,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
312 352,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et området som i kommuneplanen er avsatt til fritidsboligformål. Den nordligste delen av eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til LNF (landbruk, natur og fritid). For kopi av kommuneplan med bestemmelser, kfr. megler. Omega har foretatt en vurdering av muligheter for oppdeling av eiendommen med hensyn til planen som også kan oversendes.

Utdrag fra kommuneplanen ihht. utbygging:
Ved utbygging (fortetting) av allereie utbygde byggjeområder for heilårs- eller fritidsbustader kan kommunen etter vurdering gje løyve til tiltak utan å stilla krav om reguleringsplan, der utbygging eller frådeling gjeld opp til 3 nye brukseiningar. Slike tiltak skal utførast etter krava i punkt 3.3 og 3.5. Kommunen skal i vurderinga av dispensasjonssaka vurdere tiltaka med utgangspunkt i å sikra samfunnsinteresser som krav til teknisk infrastruktur, tilkomst, grøntområde, biologisk mangfald, landskapstrekk, kulturminner, landbruksareal m.v. Tiltaka skal med andre ord ikkje bryte vesentleg med eksisterande utbyggingsstruktur, volum og form på bustad og landskap i området, ikkje føre til vesentleg endra eller utvida bruk. Tiltaka skal ikkje vil vera til hinder for framtidig regulering av området og får ikkje gripa inn i viktige leike- eller naturområde eller koma i konflikt med eksisterande kulturminne. Tekniske anlegg skal vera sikra. Kommunen kan likevel krevja dokumentasjon og planar som skal syne avkøyringar, bygningar, parkering, leikeareal, større terrenginngrep og annan dokumentasjon for at kommunen skal kunna vurdera innhaldet og miljøeffektane i prosjektet. Dersom det seinare vert aktuelt å etablera fleire brukseiningar i det same byggjeområdet skal kommunen stilla krav om reguleringsplan før løyve vert gjeve.

3.3
Det vert tillete inntil 30% bygd areal, BYA, inkludert 2 biloppstillingsplassar/garasje og uthus (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

Nye bygningar skal tilpassast eksisterande bygningar og garasje/uthus skal vera underordna hovudbygget når det gjeld storleik, møne- og gesimshøgd (jf. pbl. § 11-9, nr 5 og 6).

For eksisterande bustadområde kan ikkje leikeareala omdisponerast utan at det vert tilrettelagt for nye, fullgode alternativ til erstatningsareal (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

3.5
Det kan byggjast maks. ein brukseining pr. fritidseigedom (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

Det kan byggjast eitt anneks/uthus med maks. 25 m² BRA (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

Ved utviding/tilbygg av eksisterande fritidsbustad som ligg nærare sjøen enn 25 m, skal tiltaket vera ei mindre vesentleg utviding og ikkje overskride 50 m² BRA (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

Retningslinjer:
Kommunen kan godkjenne bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad etter pbl. § 20-1, d, der bygningen sin standard og romløysing tilfredsstiller krava til heilårsbustadar. Eigedomen må ha ein tilfredsstillande vassforsyning, avløp, køyrevegtilkomst og akseptable trafikksikre forhold (jf. pbl. § 11-9, nr. 3). (endra frå føresegn til retningsline).

Se vedlagt arealplan som også viser byggelinje mot sjøen, samt skisser fra arkitekt (ikke søkt/godkjent).

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Adkomst

Fra Haugesund, kjør nordover mot Sveio. Ta av til høyre på E 39. Følg vegen og ta så første avkjørsel til venstre, inn Vågavegen. Fra butikken følg vegen videre, og ta tredje avkjørsel til venstre. Følg vegen innover. Det vil bli skiltet med visningsskilt til fellesvisning.

+- Byggemåte

Hytta er oppført i steinsatt mur som er innvendig pusset. Reisverk er antatt tømmer i eldre del, tradisjonelt bindingsverk i nyere del. Hytta er utvendig kledd med trepaneler. Trebjelkelag i etasjeskillere. Valmtak. Taket er utvendig tekket med aluminiumsplater.

Anneks er direkte fundamentert på grunn. Tradisjonelt bindingsverk, utvendig kledd med trepaneler. Trebjelkelag og valmtak. Taket er utvendig kledd med aluminiumsplater.

Naust er oppført i ringmur med betongdekke. Reisverk i bindingsverk, utvendig kledd med trepaneler. Trebjelkelag i etasjeskiller. Saltak som er utvendig tekket med aluminiumsplater.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt selgers bruk av rom kan være i strid med byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Kontakt

Marius Kallevik

Stilling
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
E-post
marius@meglerhuset-rele.no
Telefon
90776949

Lurer du på noe?